XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кисильова К.В. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМ СТАТУСОМ

Кисильова Кристина Володимирівна

аспірантка Харківського національного університету внутрішніх справ

ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ  ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМ СТАТУСОМ

Як не дивно, але чинна Конституція України в розділі VI закріплює лише статус Кабінету Міністрів України, а також місцевих державних адміністрацій. Що стосується центральних органів виконавчої влади, то статус міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в Основному Законі України не закріплений. Конституція України в статті 116 регламентує лише порядок їх утворення, реорганізації та ліквідації (п. 9-1), а також призначення на посади та звільнення з посад за поданням Прем'єр-Міністра України керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України (п.9-2).

На сьогодні статус центральних органів виконавчої влади закріплений Указами Президента України «Про зміни в структурі центральних органів виконавчої влади» і «Про систему центральних органів виконавчої влади», які були видані  в 1999 році, а більш детально у відповідних законах та положеннях про ці органи.

 Указ Президента України «Про систему центральних органів виконавчої влади» поділяє центральні органи виконавчої влади на: міністерства (їх двадцять); державні комітети (державну службу) - їх дванадцять; центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом (їх в Україні налічується вісімнадцять).

З урахуванням покладених на ці центральні органи виконавчої влади функцій і задач, а також практичну діяльність, ефективність їх роботи, можна впевнено стверджувати, що такий їх поділ був і вдалим, і виправданим, незважаючи  на певний скепсис деяких вчених відносно такого поділу.

 Вказаний Указ Президента України виокремив із числа центральних органів виконавчої влади міністерства (керівники міністерств - міністри, які є членами Уряду України), а інші центральні органи влади поділив на державні комітети (державну службу) і центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.  До них на сьогодні відносяться зокрема: Адміністрація Державної прикордонної служби;  Головне управління державної служби України; Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;  Державна митна служба України;  Державна податкова адміністрація України; Державна служба експортного контролю України;  Державна судова адміністрація України;  Державний департамент України з питань виконання покарань; Державне агентство України з інвестицій та інновацій; Державний комітет статистики України; Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва; Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики; Державний комітет фінансового моніторингу України; Державний комітет ядерного регулювання України; Національна комісія з питань регулювання зв'язку України; Національна комісія регулювання електроенергетики України; Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів; Національне космічне агентство.

Важливо зазначити, що вказані вище центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом мають визначені законодавством особливі завдання та повноваження. Так, зокрема, щодо них встановлюється спеціальний порядок утворення, реорганізації, ліквідації, підконтрольності та підзвітності, а також призначення та звільнення  керівників, вирішення інших питань. Очолює перелічені вище органи голова.

Різні задачі та функції, які на них були покладені, позначились на їх найменуванні. Деякі із них називаються державними службами - 2, адміністраціями - 3, головними управліннями - 1, державними комісіями - 1, державними департаментами - 13, державне агентство -1, державними комітетами - 5, національною комісією - 2, національними агентствами - 2.              

У складі апарату центральних органів виконавчої влади утворюються такі структурні підрозділи як: департаменти, самостійні управління, самостійні сектори, відділи у складі департаменту. Структуру апарату затверджує голова.

В своїй діяльності центральні органи виконавчої влади керуються Конституцією України, законами України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, указами Президента України, а також відповідними Положеннями про них. Їх діяльність направляє і координує Прем'єр-Міністр України або один із віце-прем'єр-міністрів чи міністрів.

Слід підкреслити, що вказані органи виконавчої влади утворюються для забезпечення реалізації державної політики в певних сферах діяльності. По суті вони здійснюють специфічне галузеве і міжгалузеве управління, а тому цілком логічним є те, що вони не відносяться до міністерств чи державних комітетів.

 

e-mail : intkonf@gmail.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>