XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Клочкова Н.В. КОМЕРЦІЙНИЙ РИЗИК ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО РИЗИКУ

Клочкова Н.В.
Первомайський факультет Харківського державного університету харчування та торгівлі

КОМЕРЦІЙНИЙ РИЗИК ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО РИЗИКУ

В умовах перехідної економіки неоднозначність тенденцій економічного розвитку і нестабільність механізму ринкового регулювання змушують підприємства здійснювати діяльність, зв'язану з подоланням невизначеності. Щоб вижити в цих складних обставинах, керівникам необхідно приймати нетрадиційні і сміливі рішення, що, у свою чергу, підвищує рівень ризику. На жаль, поки ще далеко не усі вітчизняні підприємці до кінця усвідомили неминучість ризику і важливість його постійного урахування.
Підприємницький ризик є невід'ємним і обов'язковим елементом підприємницької діяльності. Він виконує важливу функцію фактору розвитку соціально-економічного прогресу. Висока об'єктивна значимість підприємницького ризику, а також складність, специфіка формування і функціонування вітчизняного підприємств спричиняють надзвичайну актуальність проблеми вдосконалення управління підприємницького ризику в підприємницькій діяльності.
Найважливішим складником підприємницької діяльності є комерційний ризик. Комерційний ризик - це ймовірність та варіація величини небажаних наслідків у комерційній діяльності підприємства (реалізації товарів і послуг, зроблених чи куплених підприємством).
Основними причинами виникнення комерційного ризику є:
– зниження обсягів реалізації внаслідок падіння попиту на вироблений або реалізуємий товар, витиснення його конкуруючими товарами;
– підвищення закупівельної ціни товару в процесі здійснення підприємницького проекту;
– непередбачене зниження обсягів закупівель порівняно з наміченими, що зменшує масштаб усієї операції й збільшує витрати на одиницю об’єму реалізованого товару (за рахунок умовно постійних витрат);
– втрати товару;
– втрати якості товару при транспортуванні та зберіганні товару, що призводить до зменшення його ціни;
– підвищення втрат обертання порівняно з наміченими в результаті непередбачених відрахувань, що призводить до зниження прибутку підприємства.
Комерційні ризики характерні для різних етапів товарно-грошових і торгово-обмінних операцій, відповідно до яких відокремлюють певні види ризиків. Вітчизняні науковці виділять виробничі, торгові, маркетингові та майнові ризики.
Однак, на думку автора майнові ризики не можуть входити до складу комерційних ризиків, тому що це ризики пов’язані зі збутом продукції та послуг. Майнові ризики – ризики підприємницької діяльності пов’язані крадіжкою або втратою майна. Тому майнові ризики необхідно віднести до іншої категорії підприємницьких ризиків.
Із вище сказаного зробимо висновок, що комерційна діяльність включає виконання великого комплексу взаємозалежних посередницьких та виробничих операцій, спрямованих на здійснення процесу купівлі-продажу товарів і надання послуг з метою одержання прибутку. Комерційна діяльність також є ризиковою, тобто дії учасників підприємництва в умовах ринкових відносин, конкуренції, функціонування всієї системи економічних законів не можуть бути з повною визначеністю розраховані. Обставини, що склалися, неоднозначність тенденцій економічного розвитку і нестабільність механізму ринкового регулювання змушують підприємства здійснювати діяльність, зв'язану з подоланням ризику та невизначеності.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>