XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.мед.н. Бегаль Л. В. ІМУНОСУПРЕСИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛОДОВИХ ОБЛОНОК ПРИ ЇХ ПЕРЕДЧАСНОМУ РОЗРИВІ.

Рубрика: Медицина

На сьогоднішній день відомо [1], що екстракт плацентарної тканини in vitro гальмує клітинні реакції. Це пов'язано з присутністю у ньому як імунорегуляторних гормонів, так і продуктів матері та плаценти - ТБГ, трофобластичних антигенів і плацентарного Ig G, супресорних лімфокінів, а також плодових факторів - a-фетопротеїну, фактора фетальності лімфоцитів та інш. [3]. Всі вони в сукупності не лише пригнічують цитотоксичність Т-лімфоцитів, але й перешкоджають взаємодії антитіл з комплементом у клітинно-опосередкованих реакціях [2].

         Вивчено функцію локального імунітету в плодових оболонках при їх передчасному розриві на основі характеристики впливу водного екстракту останніх на функціональну активність лімфоцитів. За основу взяли реакцію басттрансформації лімфоцитів, стимульованих фітогемаглютиніном (ФГА), в крові 30 здорових вагітних в ІІІ триместрі. В контрольній групі до лімфоцитів периферійної крові екстракт оболонок не додавали (тільки ФГА), у другій групі контролю в культуру клітин додавали водний екстракт оболонок, отриманих при неускладнених фізіологічних пологах, у третій - ФГА та екстракт оболонок, що розірвались передчасно.

         Аналіз отриманих даних показав, що екстракт плодових оболонок, отриманих при фізіологічних пологах, гальмує бластну трансформацію лімфоцитів на мітоген (на 17,12% порівняно з контролем, р<0,05). Екстракт облонок, які отримані при пологах з ПРПО, не викликає достовірного гальмування РБТ лімфоцитів у крові вагітних (р>0,05).

         Таким чином, при передчасному розриві плодових оболонок (ПРПО) стан локальної імуносупресії в останніх порушений за рахунок зниження впливу розчинних інгібіторів імунних реакцій, а в цих умов стимулюється імунна система материнського організму, що сприяє прояву реакцій трансплантаційного імунітету і може відігравати роль одного з ланцюгів у патогенезі ПРПО у вагітних жінок.

Література :

•1.     Шлома Д.В., Терпиляк О.Н., Созанский О.А. Роль клеток-супрессоров в системе мать-плод //Акушерство и гинекология . - 1994. - №2. - С.13-16.

•2.     Akle C.A., Adinolfi M., Welsh K.I. Immunogenecity of human amniotic epitelial cells after transplantation into voluntters // Lancet. - 1997. - Vol.2, N8254. - P.1003-1005.

•3.     Kolb J.-P., Chaouan G. Immunoregulation by placental of maternal antifetal reactions // Immunobiology. - 2002. - Vol.162, N5. - P.113-117.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>