XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.мед.н. Давиденко О.М., к.мед.н. Мироник О.В. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ З ВИКОРИСТАННЯМ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.

к.мед.н. Давиденко О.М., к.мед.н. Мироник О.В.

Буковинський державний медичний університет

Кафедра внутрішньої медицини, фізіотерапії, ендокринології та інфекційних хвороб

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ З ВИКОРИСТАННЯМ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

         В останні роки спостерігається значне скорочення ліжкового фонду на клінічних базах вищих медичних закладів як в Україні в цілому, так і на Буковині зокрема. Така ситуація призвела до зменшення стаціонарних хворих, що в свою чергу негативно впливає на навчальний процес (дефіцит тематичних хворих). Ця проблема актуальна і для викладання інфекційних хвороб, оскільки реально можливо продемонструвати відповідних хворих лише по 10-12 темах. Така ситуація спонукала нас на пошуки нових підходів до вирішення цієї проблеми.

Нами було створено банк відеоматеріалу по різних інфекційних хворобах передбачених навчальною програмою. Створено комп'ютерну навчальну програму до якої ввійшло 423 фотографії інфекційних хворих. Слід зазначити, що нами були використанні вітчизняні, зарубіжні джерела та власний матеріал накопичений співробітниками кафедри. Кожна фотографія супроводжується текстовим поясненням в якому чітко вказані особливості тієї чи іншої патології, виділені патогомонічні ознаки для даної хвороби.  Відомо, що особливістю перебігу ряду інфекційних хвороб є етапність розгортання клінічної картини. Ми по можливості старалися відобразити це і в нашій програмі. Так, наприклад, зміни на шкірі хворих з вітряною віспою, скарлатиною, кором та ін.  відображені не тільки на початку хвороби, а і в наступні дні захворювання.

Навчальна комп'ютерна програма була апробована в ряді груп при проведенні практичних занять зі студентами 5-го курсу включаючи іноземних студентів. Ми провели невеличкий науковий експеримент. Одним студентам на початку заняття було запропоновано переглянути відповідний матеріал по домашньому завданню. Після чого починали опитувати студентів. Якість сприйняття теоретичного матеріалу значно зростала у студентів, що переглянули попередньо відеоматеріал в порівнянні із студентами, які готувалися лише по підручникам.

На  нашу думку це новий перспективний напрямок у підвищенні якості навчання студентів. В подальшому можливо включення до навчальних програм комп'ютерних відеофільмів, що особливо доречно для сприйняття тих захворювань в яких важлива не тільки статичні зміни але й динамічні: мова, рефлекси, рухи та ін.

Таким чином, слід ширше використовувати сучасні технічні засоби в навчальному процесі при викладанні інфекційних хвороб.

Література:

•1.     Лапшина Л.А., Овчаренко Л.І., Шушляпін О.І. Методологія і інноваційні методики навчання та виховання на кафедрах терапії// Матеріали науково-методичної конференції "Проблеми медичної та фармацевтичної освіти і шляхи підвищення якості підготовки лікарів і фармацевтів в Україні".-Харків, 2003.-С.72.

•2.     Панченко Г.Ю., Шушляпін О.І., Шелест А.М., Бабаджан В.Д. Роль викладачів кафедри госпітальної терапії у виробленні клінічного мислення і деонтологічних підходів у майбутніх лікарів-терапевтів//Матеріали науково-методичної конференції "Проблеми медичної та фармацевтичної освіти і шляхи підвищення якості підготовки лікарів і фармацевтів в Україні".-Харків, 2003.-С.123.

•3.     Шушляпін О.І. Нові кроки до підвищення науково-дослідної та медичної, біологічної та психологічної грамотності студентів медичних вузів: методологічні та методичні підходи// Журнал практичного лікаря.-2003.-№6.-С.61-62.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>