XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.мед.н. Федорчук С.М., Сворак М.С. МІНЕРАЛЬНА НАСИЧЕНІСТЬ КОРОТКИХ ТРУБЧАСТИХ КІСТОК КИСТІ

к.мед.н. Федорчук Сергій Михайлович
Сворак Мар’яна Степанівна
Івано-Франківський державний медичний університет (кафедра судової медицини та медичного законодавства)

МІНЕРАЛЬНА НАСИЧЕНІСТЬ КОРОТКИХ ТРУБЧАСТИХ КІСТОК КИСТІ

Судово-медична антропологія, будучи ланкою морфологічної антропології, здатна узагальнити думку про морфоструктурну градацію кісткової тканини людини, яка прискорюється під впливом екологічних та соціальних чинників. Комплексний підхід до проблеми поєднаної мінливості, обґрунтування взаємозв'язку між денсито- та соматометричними параметрами [1,2] людини є базисним і може удосконалити науковий напрямок і обґрунтувати концепцію щодо значення соматотипу в судово-медичній діагностиці загальних ознак загиблої людини.
Враховуючи високу інформативність результатів рентгенограм-денситометричного дослідження окремих кісток скелета [3,4,5,6,7,8] та з врахуванням мети – обґрунтування критеріїв діагностики соматотипу, ми провели антропометричне обстеження осіб юнацького віку та рентгенограм-денситометричне дослідження п’ясткових кісток кисті.
При антропометричному обстеженні 150 юнаків, студентів ВНЗ МОЗ України, вимірювали зріст, ширину плечей, довжину тулуба та розраховували індекс відносної довжини тулуба та індекс відносної ширини плечей, що дозволило розподілити загальну вибірку на брахі-, мезо- та доліхоморфну сукупності.
Рентгенографію кистей рук проводили на рентген-діагностичному апараті “Neadiagnomax-125” в стандартній прямій проекції. Фокусна відстань становила 100 см, напруга – 40-52 кВ, сила струму – 300 мА, час експозиції – 0,2 сек. Пучок рентгенівських променів направляли на основу II-III п’ясткових кісток, що відповідало рівню добре пальпованих горбистостей. Денситометрію рентгенівських знімків правої кисті проводили в 6 точках головок I, II, III п’ясткових кісток (ПК) з використанням 12-ступінчастого алюмінієвого клина (еталона); сумарний вміст мінералів (СВМ) визначали за формулою:
СВМ=(Аl есум – 0,154d) : 4,44d=мг/мм3, де Аl есум – сумарний алюмінієвий еквівалент оптичної щільності зображення кістки і м’яких тканин на досліджуваній ділянці рентгенограми, d – товщина кістки на рентгенограмі, 0,154 та 4,44 – коефіцієнти поправки. Отримані дані антропо- та денситометричного досліджень обробляли методом одномірного статистичного аналізу.
В результаті проведеного дослідження встановлено, що відносні рентгенограм-денситометричні показники (ВРДП) крайової зони головок I – III п’ясткових кісток різняться між собою і чітко опосередковані віковою градацією об’єкта. Так, ВРДП в 6-ти точках головок I п’ясткових кісток складає: 1,68±0,03 - в 17 років; 1,72±0,03 - в 18 років; 1,66±0,03 - в 19 років; 1,64±0,03 - в 20 років і 1,81±0,01 - в 21 рік; для головок II п’ясткових кісток - 1,37±0,02 - в 17 років; 1,50±0,02 - в 18 років; 1,44±0,02, 1,43±0,01, 1,68±0,02 - в 19, 20 років і 21 рік – відповідно; для головок III п’ясткових кісток - 1,62±0,01 - в 17 років; 1,58±0,03 - в 18 років; 1,64±0,03 - в 19 років; 1,57±0,02 - в 20 років та 1,80±0,02 - в 21 рік.
При співставленні відносних рентгенограм-денситометричних показників статистично вірогідні відмінності встановлено для I та III п’ясткових кісток між групами 17 і 21 рік, 18 і 21 рік, 19 і 21 рік, 20 і 21 рік (Р<0,001) та для II п’ясткових кісток – між 9-ма порівнювальними віковими сукупностями (Р<0,001), крім груп 19 і 20 років (Р>0,05).
Для встановлення впливу соматотипу людини на кількісний вміст мінералів в головках п’ясткових кісток проведено аналіз в загальній вибірці юнаків 17-21 року трьох соматотипічних сукупностей (брахі-, мезо- і доліхоморфія). Визначено, що на рівні головок I ПК середній вміст мінералів складає: 9,03±0,02 мг/мм3 - при доліхоморфії, 9,81±0,03 мг/мм3- мезоморфії, 10,29±0,04 мг/мм3 – брахімофії; на рівні головок II п’ясткових кісток - 9,30±0,30 мг/мм3 - при доліхоморфії, 9,82±0,08 мг/мм3 - мезоморфії, 10,75±0,28 мг/мм3 - брахіморфії; на рівні головок III п’ясткових кісток - 8,57±0,03 мг/мм3 - при доліхоморфії, 9,92±0,03 мг/мм3 – мезоморфії та 10,12±0,04 мг/мм3 - брахіморфії. Статистично вірогідні відмінності (Р<0,001) мінералів між доліхо-, брахі- та мезоморфною сукупностями існують в значеннях середнього вмісту в головках I, II та III п’ясткових кісток. Таким чином, рентгенограм-денситометричні показники чітко обумовлені регіональною належністю вивчених кісток і опосередковано залежать від віку та соматотипу людини.
Література:
1. Найнис Й. -В. Й. Идентификация личности по проксимальным костям конечностей. – Вильнюс: Минтис, 1972. – 158 с.
2. Незнакомцева Є. П. Математичне моделювання в практиці відтворення соматометричного статусу невідомої особи // Український судово-медичний вісник. – 1996. – № 2. – С. 26-31.
3. Григорян Э.А. Жданов Г.П., Фрыгин В.А. Рентгенодозиметрический метод количественного определения минерального компонента костей // Вестник рентгенологии.- 1981.-№3.-С.20-23.
4. Хлыстов В.А. Об изучении содержания минеральных солей в костной ткани при остеомиелите (рентгенологическое исследование) // Вестник рентгенологии.- 1970.- №3.- С.21-25.
5. Витвицький З.Д. Променева діагностика змін опорно-рухового апарату кінцівок при цукровому діабеті: дис. к. мед. н – Івано-Франківськ., 1994.- 137 с.
6. Dequeker J. Roh Y. Van Dessel D. Bone mineral estimation in vivo by photo absorptiometry // J. Belg. Rhum. Med. Phys.-1975.- Vol. 28.- P.293-301.
7. Krabbe S., Transbol I., Christiansen C. Bone mineral Homeostatis, bone growth and mineralization during years of pubertal growth: aunifying concept // Arch. Diab. Child.- 1982.- Vol.57.-№2.- Р. 359-363.
8. Pullan B., Roberts T. Bone mineral measurement using a Emiscanning and standart method // British J. Radiol.- 1978.- Vol.51.- P.24.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>