XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.мед.н. Грома В. Г., к.мед.н. Жиленко І. І., Супрун О. С., Бітяк С. Ю., Сочнєва А. Л. ЕТІОЛОГІЯ, КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ГОСТРОЇ ІШЕМІЇ ТОВСТОЇ КИШКИ

к. мед. н. Грома В. Г., к. мед. н. Жиленко І. І., Супрун О. С., Бітяк С. Ю.,

Сочнєва А. Л.

Харківський національний медичний університет,

ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України»

ЕТІОЛОГІЯ, КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ГОСТРОЇ ІШЕМІЇ ТОВСТОЇ КИШКИ

Гостра ішемія товстої кишки (ГІТК) може бути викликана багатьма причинами, мати типовий або нетиповий початок і встановлена в результаті дослідження специфічних або неспецифічних клінічних, лабораторних, рентгенологічних чи інших даних [1, 3].

Гострий розлад кровопостачання товстої кишки є одним з типів ішемічної поразки шлунково-кишкового тракту, що часто зустрічаються. Оцінка істинної поширеності гострих ішемічних розладів в цьому басейні вельми скрутна, що пов'язано з наявністю великої кількості не діагностованих випадків при легкому ступені порушення кровотоку, а також другорядний розгляд проблеми на фоні важкої, часто некурабельної патології інших органів і систем [2, 3, 4].

Окрім того, ГІТК можуть імітувати різні кишкові захворювання і стани, що протікають без порушень кровопостачання стінки кишки [1, 3, 4].

Мета роботи - встановлення істинної частоти поширеності гострих ішемічних вражень товстої кишки в структурі ургентної абдомінальної патології та розробка їх класифікації.

Обстеженню підлягли 156 хворих з гострими порушеннями кровопостачання товстої кишки, що склало 0,017% від всієї ургентної патології. Жінок було 75, а чоловіків - 81, середній вік пацієнтів склав 64,3 роки.

Всі хворі були обстежені по стандарній схемі, що включала збір анамнезу, об'єктивне обстеження (пальпація і аускультація черевної аорти), загальноклінічні лабораторні, а також інструментальні дослідження (УЗД, доплеровське дослідження, рентгенографія, КТ (у тому числі в ангіорежимі), ангіографія, колоноскопія та ін.

Клінічні прояви при ішемічних враженнях товстої кишки мали характер від незначних, що легко піддавались консервативній терапії до виражених, що призводили до розвитку життєвонебезпечних станів.

Серед етіологічних чинників гострої ішемії товстої кишки виділяли: 1) емболію магістральних брижових артерій; 2) тромбоз стовбурів магістральних брижових судин; 3) позасудинні странгуляційні причини ішемії (заворот кишки, злуковий процес, защемлена грижа та ін.); 4) посттравматичну ішемію (пошкодження судин, здавлення судин гематомою, контузія стінки кишки та ін.); 5) порушення кровопостачання кишки після оперативних втручань (перев'язка гілок брижових судин при протезуванні аневризми аорти, перев'язка нижніх брижових судин при втручанні з приводу раку та ін.); 6) первинне враження дрібних судин кишки (поліартеріїт, хвороба Бюргера, системний червоний вовчак і ін.); 7) недостатність кровообігу.

Зворотність некробіотичних процесів в стінці кишки залежно від тривалості ішемії виражалася в розділенні процесу по стадіях: 1) стадія зворотної ішемії (до 6 годин); 2) стадія реперфузійних розладів (від 6 до 9-12 годин); 3) стадія інфаркту кишки (від 9-12 до 24 годин); 4) стадія розлитого перитоніту (більше 24 годин).

По відношенню до судинних басейнів виділяли: 1) артеріальні; 2) венозні; 3) змішані артеріо-венозні порушення кровообігу.

По поширеності: 1) осередкові (гострі виразки), 2) сегментарні, 3) субтотальні, 4) тотальні.

Залежно від клінічної форми захворювання виділяли: 1) транзиторний ішемічний коліт; 2) ішемічний інфаркт.

Ускладнення захворювання ділили на ранні і пізні. До перших відносили: 1) гостру кишкову кровотечу, 2) гангрену стінки кишки, 3) перфорацію гострих виразок, 4) перитоніт. До пізніх ускладнень відносили: 1) формування постішемічної стриктури кишки; 2) розвиток синдрому роздратованої кишки.

Таким чином, об'єм і результат лікувальних заходів при гострій ішемії товстої кишки переважно залежить від етіологічного чинника, стадії і форми ішемії та можливого розвитку ускладнень захворювання.

Література:

•1.       Орел Ю.Г. Реваскуляризація кишок при гострій мезентеріальній ішемії / Шпітальна хірургія. - 2008. - №4. - С.38-41.

•2.       Chang R., Chang J., Longo W. Update in management of mesenteric ischemia // World J. Gastroenterol. - 2006. - Vol. 28, N 12(20). - P.3243-3247.

•3.       Kirkpatrick I.D. Biphasic CT with mesenteric CT angiography in the evaluation of acute mesenteric ischemia: initial experience / I.D. Kirkpatrick, M.A. Kroeker, H.M. Greenberg - Radiology, 2003. - №229(1). - 91-98.

•4.       Yasuhara H. Acute mesenteric ischemia: the challenge of gastroenterology / H. Yasuhara //  Surg. Today. - 2005. - №35(3). - Р.185-195.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>