XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.мед.н. Грома В.Г., к.мед.н. Жиленко І.І., Бабинкін Б.І., Бітяк С.Ю., Кудрявцев А.А., Сочнєва А.Л., Безпечний С.В. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ ІШЕМІЇ КИШЕЧНИКА

к.мед.н. Грома В.Г., к.мед.н. Жиленко І.І., Бабинкін Б.І., Бітяк С.Ю., Кудрявцев А.А., Сочнєва А.Л., Безпечний С.В.

Харківський національний медичний університет,

ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України»

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ ІШЕМІЇ КИШЕЧНИКА

На протязі минулих сторіч проблемі судинних уражень травного тракту надавалося достатньо багато уваги, при цьому інтенсивні наукові дослідження велися в 3 етапи.

На ранньому етапі робилася спроба наукового обґрунтовування можливості виникнення хронічного облітеруючого ураження вісцеральних артерій. Гострий інфаркт кишечника унаслідок емболії чи тромбозу брижових судин був відомий клініцистам з середини XІX сторіччя, а ось питання існування хронічного ураження вісцеральних судин ще довго обговорювалось науковцями і клініцистами. Кінець дискусії був встановлений хірургом J.E. Dunphy, що опублікував в 1936 році матеріал, згідно якому 7 з 12 померлих від гострого інфаркту кишечника хворих мали продромальний період колік в животі, пов'язаних з прийомом їжі та нагадували біль в м'язах гомілки унаслідок ішемії при навантаженні. Цим відкриттям, що вказувало на існування хронічного ураження вісцеральних судин, завершився I етап досліджень.

Другий етап охоплював 50-60 роки ХХ сторіччя, протягом яких завдяки розробці безпечної розчинної у воді контрастної речовини і ретроградній катетеризації артерій з'явилася можливість вивчати ангіоархітектоніку живого організму і визначати локалізацію оклюзії. Поява нових методів діагностики сприяла успіху судинної хірургії. В цей період в практику широко упроваджується розроблена Carrel методика судинного шва і анастомозу. Накопичені результати діагностичних досліджень і оперативних втручань вказували на те, що вісцеральні артерії досить часто піддаються атеросклеротичному ураженню чи оклюзіям, нерідко без проявів артеріальної недостатності кишечника. Експерименти на тваринах підтвердили, що поступова облітерація судин кишечника добре переноситься і не викликає порушення його структури і функцій до тих пір, поки не розвинеться інфаркт кишки. У зв'язку з цим виникли розбіжності з приводу хірургічного лікування хворих з оклюзією або стенозом вісцеральних судин за відсутності у них чіткої картини артеріальної недостатності кишечника, які існують і до теперішнього часу.

Третій етап у вивченні проблеми почався в кінці 50-х на початку 60-х років із спроби патоморфологів класифікувати запальні захворювання кишечника. Патоморфологи, а потім і гастроентерологи все частіше стали виказувати думку, що існуючі класифікації дуже заплутані, з'явилися сумніви і у всеосяжному їх характері. Накопичені в подальші роки дані підтвердили, що існуючі класифікації дійсно не охоплюють всіх випадків, що зустрічаються в клінічній практиці. Так, наприклад, у встановлені категорії не укладалася ціла група захворювань описаних в літературі під такими назвами, як «гострий сегментарний коліт», «регіонарний коліт», «фіброзний стеноз кишки».

В 1963 р. S.J. Boley і співавт. виказали припущення про судинний генез цієї патології проаналізувавши 5 випадків захворювання з клінічною картиною, аналогічною тій, що спостерігалася при експериментальній або спонтанній оклюзії нижньої брижової артерії. В 1966 р. А. Marston і співавт. описали 16 хворих, що страждали захворюванням, клінічні, рентгенологічні і патоморфологічні прояви якого були ідентичні тим, що спостерігаються при недостатності кровообігу товстої кишки. Автори використовували для визначення цього захворювання термін «ішемічний коліт», виділивши залежно від тяжкості ішемії його гангренозну, стриктуруючу і транзиторну форми. Ця концепція авторів отримала загальне визнання. Механізм виникнення ішемічного запалення кишечника був представлений у вигляді логічного ланцюжка: артеріальна оклюзія - ішемія - бактерійна інвазія - запалення - фіброз.

Проте цей ланцюжок не відображає всіх тих змін, що відбуваються в стінці кишки при ішемії. Існує цілий ряд проблем, до постановки яких лише наближаються науковці сучасності та відповідь на які належить знайти майбутнім поколінням вчених і практиків.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>