XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.мед.н. Грома В.Г., к.мед.н. Жиленко І.І., Бабинкін Б.І., Бітяк С.Ю., Кудрявцев А.А., Сочнєва А.Л., Безпечний С.В. ТРАВМА ЯК ПРИЧИНА МЕЗЕНТЕРІАЛЬНОЇ ІШЕМІЇ

к.мед.н. Грома В.Г., к.мед.н. Жиленко І.І., Бабинкін Б.І., Бітяк С.Ю., Кудрявцев А.А., Сочнєва А.Л., Безпечний С.В.

Харківський національний медичний університет,

ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України»

ТРАВМА ЯК ПРИЧИНА МЕЗЕНТЕРІАЛЬНОЇ ІШЕМІЇ

Закрита та відкрита травми живота завжди представляли собою складну хірургічну проблему. Одним з найменш вивчених питань є пошкодження стінки кишечника або брижі, що супроводжуються порушеннями кровопостачання. До цих пір дані з цієї проблеми залишаються мізерними і розрізненими, а статистика суперечливою [1, 2].

Закрита та відкрита травми живота завжди представляли собою складну хірургічну проблему. Одним з найменш вивчених питань є пошкодження стінки кишечника або брижі, що супроводжуються порушеннями кровопостачання. До цих пір дані з цієї проблеми залишаються мізерними і розрізненими, а статистика суперечливою [1, 2].Нами обстежені 98 хворих, які перебували на лікуванні в клініці ДУ «Інституту загальної та невідкладної хірургії АМН України» з ушкодженнями брижі або стінки кишечника, що спричинили порушення його кровопостачання.

За характером і поширеністю пошкоджень, механізму травми, а також наявності ускладнень пацієнти були розподілені наступним чином:

І. За характером пошкоджень:

1) по відношенню до просвіту кишечника:

- пошкодження, що не проникають у просвіт кишки: а) забої стінки кишки з крововиливами з боку слизової і (або) серозної оболонки, б) забої стінки з підсерозними гематомами і крововиливами в товщі стінки; в) гематоми стінки та її брижі; г) поздовжні розриви брижі; д) поперечні розриви брижі, кишки; е) відрив брижі з некрозом кишки; ж) відрив брижі без некрозу кишки; з) гематома позачеревної частини кишки;

- пошкодження, що проникають у просвіт кишки: а) розрив або рана, що займають 1/3 кола кишки; б) розрив або рана, що займають 1/2 кола кишки, в) розрив або рана, що займають більше 1/2 кола кишки або її повний розрив; г) наскрізні поранення;

2) по відношенню до стінки кишки: розриви або поранення брижового та протибрижового краю кишки;

3) за кількістю: поодинокі та множинні розриви або поранення;

ІI. За поширеністю пошкоджень:

- ізольовані пошкодження стінки і (або) брижі: а) худої кишки; б) клубової кишки; в) правих відділів ободової кишки; г) поперечно-ободової кишки; г) лівих відділів ободової кишки;

- у поєднанні з ушкодженнями інших органів черевної порожнини (тонка кишка + товста кишка, печінка, селезінка, підшлункова залоза та ін.);

- у поєднанні з ушкодженнями інших областей організму (опорно-руховий апарат, головний мозок, грудна клітка та ін.).

III. За механізмом травми стінки і (або) брижі кишки: закриті ушкодження, колото-різані поранення, вогнепальні поранення, ятрогенні пошкодження, спонтанні розриви.

IV. За наявністю ускладнень: 1) неускладнені; 2) ускладнені:

- ранні ускладнення: а) геморагічний шок, б) перитоніт; в) абсцес черевної порожнини; г) заочеревинна флегмона;

- пізні ускладнення: а) ішемічний ентероколіт; б) синдром подразненої кишки; в) фіброзна стриктура кишки.

Розроблена класифікація травматичних ушкоджень кишечника і його брижі, що враховує ішемічні порушення в стінки органу дозволяє чітко і в найкоротші терміни визначити обсяг і характер пошкоджень, прогнозувати подальший розвиток ішемічних порушень та їх зворотність, а значить визначити вибір оптимальної хірургічної тактики та об'єму хірургічного втручання.

Література:

•1.     Балалыкин А.С. Алгоритм действий при сочетанной травме с повреждением внутренних органов / А.С. Балалыкин, А.Н. Алимов, Ю.В. Отлыгин и др. // Материалы выездного пленума РАЭХ, г. Барнаул, май 2002 г. - Барнаул. - 2002. - С.56-58.

•2.     Chol Y.B. Therapeutic laparoscopy for abdominal trauma / Y.B. Chol, K.S. Lim // Surg. Endoscopy. - 2003. - ; 17: 3: - Р. 421-427.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>