XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

К.мед.н. Лакуста Н.М. Аналіз особливостей імунного статусу у вагітних з передчасним розривом плодових оболонок.

Рубрика: Медицина

К.мед.н. Лакуста Н.М.

Буковинський державний медичний університет

Аналіз особливостей імунного статусу у вагітних з

передчасним розривом плодових оболонок

Нами проведені комплексні клініко-імунологічні обстеження периферичної крові у 10 здорових та 17 породіль з передчасним розривом плодових оболонок, в анамнезі яких була урогенітальна інфекція.

За нашими даними, передчасний розрив плодових оболонок відбувається за змін показників лейкоцитарної формули. Виявляється тенденція до підвищення в крові абсолютної кількості лейкоцитів, паличкоядерних і сегментоядерних нейтрофілів, моноцитів та лейкоцитарного індексу інтоксикації, а також до зменшення відносної кількості лімфоцитів, тоді як відносна кількість Т-лімфоцитів у здорових породіль, як і інші показники (відносна кількість Т-хелперів, Т-супресорів), а також ефекторний і імунорецепторний індекси відповідають таким у здорових вагітних Буковини. Імунологічні показники у вагітних з високим ступенем інфекційного ризику і пацієнток, які поступили з розгорнутою клінічною картиною гнійно-запального процесу, характеризуються глибокими змінами клітинного та гуморального імунітету і системи фагоцитозу, які визначаються в зниженні відносного числа лімфоцитів периферичної крові і Т-лімфоцитів, збільшенням числа 0-лімфоцитів, підвищенням можливості ДНК лімфоцитів до спонтанного включення Н-тімідіна, зміни рівня IgM i підвищення показників спонтанного НСТ-тесту. У жінок з ПРПО значно зменшена відносна кількість Т-лімфоцитів за рахунок вираженого зниження кількості Т-хелперів та порушення імунорегуляторної функції Т-системи імунітету. Характерним для жінок з ПРПО було значне підвищення ефекторного індексу, що засвідчує про активацію  Т-лімфоцитів. Зауважимо, що показники клітинної ланки системи імунітету роділь з передчасним розривом плодових оболонок наближаються до показників у жінок з урогенітальною інфекцією.

Показники гуморальної ланки системи імунітету у роділь з ПРПО відповідали таким у здорових жінок та у хворих з урогенітальною інфекцією. Разом з тим, у роділь з ПРПО спостерігалась тенденція до зниження відносної кількості В-лімфоцитів, значного зменшення в крові концентрації IgM, що засвідчує відсутність первинної гуморальної відповіді на антиген у роділь з ПРПО. Такі ж зміни характерні для жінок з урогенітальною інфекцією. У роділь з ПРПО, зростала відносна кількість 0-лімфоцитів, як результат активації механізмів цитотоксичності. Тенденція до підвищення фагоцитарної активності поліморфно ядерних лейкоцитів, ступеня киснево залежних механізмів бактерицидної активності фагоцитуючих клітин та зниження титру нормальних антитіл і захоплюючої здатності фагоцитуючих клітин була загальною для жінок з ПРПО і пацієнток з урогенітальною інфекцією.

Отже, в організмі вагітної жінки створюються умови для масованої неспецифічної імунної атаки будь-якого інфекційного агенту. В разі локалізації останнього в  плодових оболонках, що спостерігається у жінок з урогенітальною інфекцією, агресія активованих клітин неспецифічного імунного захисту (викид кисневих радикалів, протеолітичних ферментів, колагенази) може розповсюджуватися і на тканини плодових оболонок, що призведе до зруйнування їх структур і зниження механічної резистентності. Зокрема, деградація еластину під впливом еластази збільшує ригідність оболонок, що за зменшення колагенових структур (під дією колагенази) збільшує ймовірність їх передчасного розриву.

Література:

•1.     Деміна Т.Н. Применение плазмофереза в реабилитации и комплексной терапии привычного невынашивания беременности, обусловленного иммунологическим конфліктом различного генеза //Медико-социальные проблемы семьи. - 1996. - Т. 1, № 1. - с.51-56.

•2.     Ордиянц И.М., Серебрянник Е.Л. Микробиоценоз и иммунорезистентность родових путей при кольпитах и вагинозах у беременных // Вестник Российской ассоциации акушер-гинекологов. - 1999. - № 2. - с.15-17.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>