XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

К.мед.н. Оленович О.А. ВПЛИВ ЕСКУЗАНУ НА ФІБРИНОЛІТИЧНУ АКТИВНІСТЬ ПЛАЗМИ КРОВІ ХВОРИХ НА ДИФУЗНИЙ ТОКСИЧНИЙ ЗОБ

К.мед.н., Оленович О.А.
Кафедра внутрішньої медицини, фізіотерапії, ендокринології та інфекційних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

ВПЛИВ ЕСКУЗАНУ НА ФІБРИНОЛІТИЧНУ АКТИВНІСТЬ ПЛАЗМИ КРОВІ ХВОРИХ НА ДИФУЗНИЙ ТОКСИЧНИЙ ЗОБ

Відомо, що порушення активності щитоподібної залози (ЩЗ) так чи інакше призводить до дестабілізації її коагуляційного та фібринолітичного потенціалу, причому змінюється не лише характер коагуляції та місцевий фібриноліз в самій тканині залози, а модифікується і функціональний стан зовнішньої системи гемокоагуляції та фібринолізу. Безперечний факт прямої залежності між тяжкістю захворювання та фібринолітичним потенціалом крові і тканини ЩЗ хворих на тиреотоксикоз обумовлює пошук засобів лікування тиреоїдної патології, здатних регулювати фібриноліз, геодинамічні та реологічні розлади.
Тому, метою нашого дослідження було вивчити можливість використання ескузану – препарату, виготовленого з екстракту сім´ян гіркокаштану, в комплексному лікуванні хворих на дифузний токсичний зоб (ДТЗ) для підвищення його ефективності.
Для досягнення мети обстежено 48 хворих на ДТЗ у стадії субкомпенсації, яких розподілено на дві групи: перша – контрольна група хворих на ДТЗ (21), які отримували стандартну для даного захворювання терапію; друга – основна група хворих (27), які отримували комплексне лікування із застосуванням ескузану по 20 крапель тричі на добу впродовж 15 діб. До групи порівняння увійшли 18 практично здорових осіб. В плазмі крові обстежених визначали рівень сумарної, ферментативної й неферментативної фібринолітичної активності (відповідно СФА, ФФА та НФА) за лізисом азофібрину (Simko Ltd., Україна).
У хворих на ДТЗ контрольної і основної груп до початку лікування жоден з показників фібринолітичної активності плазми крові достовірно не відрізнявся. Дослідження показало, що у хворих на ДТЗ сумарна інтенсивність фібринолізу вдвічі перевищувала контроль за рахунок значного – у 3,4 раза збільшення інтенсивності неферментативного фібринолізу та підвищення ензиматичного лізису фібрину на 77,7 та 80,3% відповідно у контрольній та основній групах хворих.
Після стандартного лікування СФА плазми крові зменшувалася на 22,6%, залишаючись на 58,6% більшою за контроль, НФА та ФФА знижувались відповідно на 35,2 та 17,9%, перевищуючи контрольний рівень у 2,1 раза і на 48,0%, відповідно. Як до, так і після лікування у хворих на ДТЗ спостерігалося порушення структури СФА плазми крові, що характеризувалося збільшенням частки НФА. Під впливом комплексного лікування із застосуванням ескузану СФА плазми крові знижувалась на 40,2% і була більшою за контроль лише на 22,5%, НФА зменшувалася у 2,5 раза, теж залишаючись на 36,4% більшою за контрольні величини. Зменшення інтенсивності ферментативного фібринолізу становило 32,6%, однак і даний показник після лікування на 19,7% перевищував контрольний рівень. Крім того, після лікування структура плазмового фібринолізу практично нормалізувалась.
Таким чином, у хворих на ДТЗ значне підвищення інтенсивності плазмового фібринолізу зберігається як до, так і після проведення курсу стандартного лікування з явним переважанням частки неензиматичного лізису фібрину. Стандартна лікувальна програма практично не впливає на зазначені порушення, тоді як застосування ескузану в комплексному лікуванні хворих на ДТЗ сприяє зниженню інтенсивності надмірно активованого фібринолізу у плазмі крові і нормалізації його структури.

Література:
1. Братчик A.M. Клинические проблемы фибринолиза. – К.: Здоров’я, 1993. – 344с.
2. Ковалев А.П. Гемокоагуляция у больных тиреотоксикозом до и после операции // Врач. дело. – 1990. – №3. – С. 75-78.

E-mail: olcka76@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>