XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.мед.н. Ославська Т.М., к.мед.н. Попов Д.О. ВМІСТ КОРТИКОСТЕРОНУ ТА АЛЬДОСТЕРОНУ У ПЛАЗМІ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ТЕРМІЧНОГО УРАЖЕННЯ

Доцент, к.мед.н. Ославська Т.М., лікар уролог-онколог, к.мед.н. Попов Д.О.

Одеський державний медичний університет

ВМІСТ КОРТИКОСТЕРОНУ ТА АЛЬДОСТЕРОНУ У ПЛАЗМІ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ТЕРМІЧНОГО УРАЖЕННЯ

         Відомо, що за несприятливих умов життєдіяльності, які викликають в організмі стан напруги (стресу) відбувається посилення функцій гіпофіза, що призводить до збільшення вмісту АКТГ і стимуляції кори наднирників, що в свою чергу стимулює виділення глюкокортикостероїдів. У зв'язку з цим нами були проведені дослідження вмісту кортикостерону та альдостерону в плазмі крові в динаміці розвитку опікового ураження. Дослідження проводились на щурах лінії Вістар, яким наносили термічні опіки ШБ ступеню площею 15 та 30% поверхні тіла. Визначення вмісту кортикостерону в плазмі крові проводили методом конкурентного білкового зв'язування і висловлювали у мкг/100. Визначення альдостерону у плазмі крові проводили методом заснованим на використанні набору реактивів CIS International (Франція).

         Внаслідок проведених досліджень встановлено, що через 10 хвилин після нанесення термічної травми вміст кортикостерону у плазмі крові експериментальних тварин збільшується на 58,6% порівняно з інтактними тваринами, а через 30 хвилин на 72,3%. Через 3 години він є вищим на 13,1% за попередні показники і водночас переважає рівень контроля на 98,6%. Через 6 годин він знову збільшується на 12,1% порівняно з попередніми показниками і стосовно до фізіологічного рівня становить 210,5%. Під кінець першої доби спостерігається різке збільшення вмісту кортикостерону як по відношенню до всіх попередніх показників, так і фізіологічного рівня і при цьому його кількість у 2,3 рази є більшою за останній. На другу добу вміст кортикостерону продовжує різко зростати як по відношенню до попереднього терміну, так і до інтактних тварин і є вищим за показники останніх майже у 3,5 рази. Починаючи з третьої і на сьому добу експерименту спостерігається зниження вмісту кортикостерону у плазмі крові обпечених щурів. На 7 добу експерименту вміст кортикостерону у плазмі крові ще зменшується в 1,3 рази порівняно з показниками третьої доби, але залишається достовірно вищим за фізіологічний рівень.         Дослідження впливу термічного опіку ІІІ-Б ступеню, площею 15% поверхні тіла на вміст альдостерону в плазмі крові показали, що він не підлягає істотним змінам, але все ж таки існують деякі особливості. Слід зазначити, що найбільш виразних змін зазнає вміст альдостерону у плазмі крові на 7 добу після термічного ураження при цьому його кількість зменшується на 34,3% порівняно з фізіологічним рівнем здорових щурів.

         З метою з'ясування функціонального стану кірки наднирників у динаміці розвитку термічного ураження ІІІ-Б ступеню, площею 30% поверхні тіла тварин, нами проведені дослідження вмісту кортикостерону та альдостерону в плазмі крові. В результаті проведених досліджень встановлено, що через 10 хвилин після нанесення термічного ураження вміст кортикостерону є вищим за рівень інтактних тварин на 80,1%, а через 30 хвилин збільшується порівняно з попередніми показниками на 30,4% і стосовно до контролю становить 210,5%,  тоді як кількість альдостерону є достовірно нижчою, а через 30 хвилин спостерігається зниження його відносно попередніх показників на 10,4%, а відосно  інтактних  тварин на 30,2%. Через годину після термічного ураження вміст кортикостерону в плазмі крові дещо збільшується і є більшим за фізіологічний рівень на 120,1%, тоді як кількість альдостерону є нижчою за останній термін на 29,1% і практично не відрізняється від даних 30 хвилини. Через три години вміст кортикостерону знову збільшується відносно даних першої години на 20,3%, а здорових тварин - на 140,4%. У цей же час вміст альдостерону практично не відрізняється від попередніх показників і стосовно до контролю дорівнює 65,6%. На шосту годину термічного ураження вміст кортикостерону в плазмі крові збільшується відносно попереднього терміну на 54,8% і є вищим за контроль на 195,2%. Кількість альдостерону у цей час також збільшується відносно попереднього терміну, але залишається нижчим за контроль на 21,4%. Під кінець першої доби після термічного ураження вміст кортикостерону у плазмі крові збільшується відносно показників шостої години на 25,1% і в 3,2 рази перевершує рівень фізіологічних даних. Різко збільшується на цей час і кількість альдостерону. На другу добу опікової хвороби вміст кортикостерону в плазмі крові збільшується порівняно з інтактними тваринами у 4,1 рази і одночасно є вищим відносно даних першої доби на 90,2%, а вміст альдостерону в плазмі крові зменшується відносно його значень у попередньому терміні, але залишається вищим за контроль на 20,1%. Через три доби після нанесення термічного опіку спостерігається зниження кількості кортикостерону в плазмі крові відносно даних другої доби на 60,3%, але порівняно з контролем вона вища в 3,5 рази. Вміст альдостерону у цей час також зменшується відносно його попередніх значень, але залишається вищим на 20,1% за контроль. На 7 добу його вміст майже не відрізняється від попередніх показників. У цей же час вміст кортикостерону у плазмі крові знижується відносно даних третьої доби на 100,1%, але його кількість є вищою за рівень контролю у 2,5 рази.

         Таким чином, очевидно, що виявленні зміни кортикостероїдів за умов опікової хвороби є реакцією відповіддю організму на дію уражуючого фактору, внаслідок чого розвивається стан напруги (стресу) і відбувається посилення функції гіпофіза, яке супроводжується виділенням збільшеної кількості АКТГ і стимулювання кори наднирників. Таке збільшення кількості кортикостерону є наслідком активації функції гіпофіза так, як збільшення вмісту АКТГ стимулює секрецію глюкокортикостероїдів. Зазначені зміни співпадають з початком торпідної фази шоку. Якщо при опіках площею 15% поверхні тіла горомональні зсуви спрямовані на енергетичне забезпечення посиленого внутрішньоклітинного метаболізму, активація якого опосередковується головним чином глюкокортикостероїдами, то при опіках площею 30% поверхні тіла відбувається виснаження адаптаційних механізмів.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>