XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.мед.н. Петрова С.Г., к.мед.н. Грабар І.В., Левчин А.М. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СІМ’І ТА ЇЇ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ

к.мед.н. Петрова С.Г., к.мед.н. Грабар І.В., Левчин А.М.

ДЗ «Луганський державний медичний університет»

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СІМ'І ТА ЇЇ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВ'Я ШКОЛЯРІВ

Моніторинг стану здоров'я школярів свідчить про негативні тенденції. Лише протягом 2003-2010 рр. захворюваність дитячого населення віком до 17 років збільшилася на 23,8%. Поширеність хвороб серед дітей зросла на 17,2%. Це збігається з даними по країнах СНД в цілому, де зростання загальної захворюваності щорічно становить 5-6 % [1, 2]. Серед різноманітних причин різкого погіршання стану здоров'я - глибока соціально-економічна криза, екологічні проблеми, слабка матеріально-технічна база і недосконала структура системи охорони здоров'я. Дослідження факторів, які формують здоров'я, показали, що 50% відносяться до соціально-екологічних умов та способу життя, 18-25% - до біологічних і генетичних, 10-20% - до природно-кліматичних і середовищ них [3]. Вплив біологічних і соціально-гігієнічних факторів на процес формування здоров'я дитини, в основному, залишається на рівні родини. Для того, щоб формування здоров'я було повноцінним, діти повинні жити і виховуватися в умовах нормальної родини. Потрібні відповідні соціально-економічні і культурні умови, а найголовніше, люди, які відповідають такому поняттю, як «усвідомлене батьківство». Виходячи з цього, особливу роль відіграє сім'я, бо в неї закладаються основи здоров'я кожного покоління. Сім'я є найважливішою соціально-демографічною групою, яка несе на себе функції гігієнічного виховання, профілактики і реабілітації [4].

На підставі анкетування нами було проаналізовано стан здоров'я 420 родин з урахуванням їх медико-соціальної поведінки. Отримана інформація про характер побутових умов і харчування дітей, наявність в родині випадків хронічних захворювань, наявність скарг, які дозволяють запідозрити функціональні розлади або органічні захворювання, дані про попередні обстеження та лікування дитини, шкідливі звички, які можуть негативно вплинути на розвиток і здоров'я дитини. Для комплексної оцінки стану здоров'я сім'ї була використана бальна система, в основу якої було покладено розподіл членів родини по групах здоров'я. Питома вага родин, які мали дуже добру оцінку здоров'я склала 17,6%. Тільки кожна п'ята родина (21,3%) мала добре здоров'я. Більша частина обстежених родин (36.6%) була віднесена до родин з задовільною оцінкою здоров'я. Та надзвичайно тривожним є той факт, що кожна четверта родина мала поганий (20,8%) та дуже поганий (3,7%) рівень здоров'я. Вивчення стану здоров'я у зв'язку з їх способом життя, виявило, що серед родин, які були віднесені до родин з добрим та дуже добрим рівнем здоров'я, у середньому у 2,5 рази частіше спостерігаються норми здорового способу життя, ніж у тих , які мають погане та дуже погане здоров'я.

Були виявлені найбільш значущі фактори мікросоціуму сім'ї, які лежать в основі формування здоров'я дітей. До них віднесено особливості стилю життя сімей, існуючі в сім'ях традиції щодо норм здорового способу життя, режиму харчування, набору та складу харчових продуктів, особливостей приготування та термічної обробки їжі, звички окремих членів сім'ї, погляди батьків на виховання, їх ставлення як до власного здоров'я, так і до здоров'я дітей, методи прищеплення гігієнічних навичок дітям, психоемоційні взаємовідносини в сім'ї. Нівелювання негативного та посилення позитивного впливу усіх цих факторів можливе лише за умовою високого рівня медичної активності родини. Рівень медичної активності батьків включає дотримання відповідного стилю життя, режиму харчування, фізична активність (заняття гігієнічною гімнастикою та спортом), психоемоційний стан та взаємовідносини у родині, загартовування, відповідне відношення до шкідливих звичок, відвідування лікаря з лікувальною та профілактичною метою та дотримання його рекомендацій. Комплексна оцінка медико-соціальної поведінки (або медичної активності родини) виявила, що переважна більшість сімей (67,2%) мали несприятливі значення зазначених факторів і були віднесені до родин з низьким рівнем медичної активності. Лише кожна третя сім'я була віднесена до групи зі середнім рівнем вираженості досліджених показників. Виявлено,що медико-соціальна поведінка сімей визначається рівнем соціально-гігієничної характеристики способу життя. У цілому серед сімей з високою медичною активністю вірогідно частіше (p<0,0001) спостерігаються сім'ї з високим рівнем соціально-гігієничної характеристики способу життя, ніж з низьким рівнем.

Незадовільний стан здоров'я дітей і підлітків не є суто медичною проблемою. У цих умовах пріоритетними слід вважати напрямки комплексного проведення медико-профілактичних, психогігієнічних, психолого-педагогічних, лікувальних заходів та формування валеологічного світогляду батьків з урахуванням медико-соціальної характеристики сім'ї.

Література:

1.Глобальна стратегія охорони здоров'я жінок і дітей / В.Ф.Москаленко, Т.С.Грузєва //Педіатрія,акушерство та гінекологія.-2011.-№4.-С.106-107.

2.Вплив сім'ї на на психоемоційний стан підлітка /З.А.Шкіряк-Нижник, Н.В.Числовська, Л.М.Слободченко //Перинатологія і педіатрія.-№4 (40).-2009.-С.62-65.

3.Экопатология детского возраста /Ю.А.Пивоваров, В.Ф. Демин, Ю.А.Князев- М.1995.-С.25-31.

4.Роль семьи в формировании поведенческих факторов риска среди подростков /М.С.Миронова, Н.П.Сетко //Здравоохранение Российской Федерации.-2011.-№1.-С.56-57.

 

Е-mail: woosmile@yandex.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>