XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.мед.н. Петрова С.Г., к.мед.н. Грабар І.В., Левчин А.М. СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ РЕСПІРАТОРНО-ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ У ДІТЕЙ

к.мед.н. Петрова С.Г., к.мед.н. Грабар І.В., Левчин А.М.

ДЗ «Луганський державний медичний університет»

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ РЕСПІРАТОРНО-ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ У ДІТЕЙ

Гострі респіраторно-вірусні інфекції продовжують займати провідне місце у структурі загальної захворюваності дитячого населення. Дітей, які мають схильність до повторних епізодів ГРВІ, традиційно відносять до групи «часто хворіючих». Дана група включає дітей з частотою ГРВІ більше 6 разів на місяць, або, в епідемічний період, частіше 1 разу на місяць. Причиною цього є недостатня ефективність імунних механізмів дітей раннього віку, транзиторні відхилення в захисних силах організму. Деякими дослідниками виявлено зниження кількості CD3, CD4, CD16, B-клітин, пригнічення фагоцитозу [1, 2]. Враховуючи переважаючу роль незрілості та функціональної нестабільності імунітету у дітей дошкільного віку, імуномодулююча терапія є важливою складовою патогенетичної терапії ГРВІ [3, 4]. Особливий інтерес в педіатричній практиці представляють фітопрепарати, що мають ряд переваг, а саме: "м'якість" фармакологічної дії, малу токсичність, можливість тривалого застосування, вплив на різні ланки імунітету завдяки вмісту широкого спектру біологічно активних речовин. Одним з представників цього класу препаратів є "Біоарон С" ("Європлант", Росія). Він містить водний екстракт алое, сік плодів чорноплідної горобини (аронії), аскорбінову кислоту. Витяжка листя алое, завдяки вмісту глікопротеїнів, полісахаридів (ацеманан, карізін), лектинів Р-2 і S-1, алоеніну, антиоксидантів, алантоїну, бета-каротину надає адаптогенний, загальнотонізуючий ефект, підвищує стійкість слизових оболонок до дії пошкоджуючих агентів, нормалізує функцію макрофагів, поліпшує фагоцитоз, підвищує утворення інтерферону. Сік аронії як джерело органічних кислот, флавоноїдів, вітамінів (С, В2, В9, Е, РР, Р, каротину) виявляє антитоксичну, протизапальну дію [2]. Гарним доповненням є вітамін С з його антистресовою, антиоксидантною дією, здатністю підсилювати репаративні процеси.

Метою дослідження було вивчення ефективності лікувально-профілактичних заходів при гострих респіраторно-вірусних інфекціях у дітей дошкільного віку з використанням імуномодулюючого препарату "Біоарон".

У групі спостереження перебували 52 дітей віком від 3 до 6 років з рецидивуючими респіраторними захворюваннями, що проходили курс стаціонарного лікування у вірусному відділенні, потім отримували реабілітаційну терапію в амбулаторно-поліклінічних умовах. У дітей переважали захворювання верхніх дихальних шляхів (риніт, ринофарингіт, стенозуючий ларинготрахеїт). У групі спостереження, крім системної фармакотерапії, був призначений препарат "Біоарон С" у вигляді сиропу у віковому дозуванні: дітям від 3 до 6 років -5 мл 2 рази на день. Курс лікування склав 2 тижні. 45 хворих контрольної групи отримували стандартну терапію без використання імуномодуляторів. За віком, статтю та клінічними варіантами обидві групи були однорідними.

В результаті проведеного лікування у дітей обох груп на 3-5 добу була зафіксована позитивна динаміка захворювання. Достовірних відмінностей у термінах зменшення катаральних явищ, симптомів інтоксикації в обох групах не виявлено. Тривалість гіпертермії в основній групі була меншою, вона склала 2,7 доби, контрольної - 3,4 доби. В основній групі відзначалося поліпшення апетиту на 2 добу у 23% (12) дітей, зниження апетиту зберігалося у 56% (29) дітей. У контрольній групі відзначалось поліпшення апетиту 13% (6) дітей, а зниження апетиту зберігалося у 71% (32) дітей. До 4-ї доби було виявлено достовірне збільшення частоти поліпшення апетиту у дітей, які отримували "Біоарон С", у порівнянні з контрольною групою. Середня тривалість захворювання у дітей, які отримували імуномодулятор, склала 5,6 доби, у групі контролю - 7,3 доби (p<0,05). Катамнестичні дані протягом 3-х місяців виявили, що застосування "Біоарону С" у дітей з рецидивуючими інфекціями (риніт, ринофарингіт) сприяє зменшенню частоти рецидивів і збільшення тривалості ремісій. В основній групі, що одержувала "Біоарон С", протягом 3 місяців захворіло 36,95% дітей, у контрольній - 60% дітей. Рецидиви у дітей основної групи характеризувалися більш легким перебігом захворювання і відсутністю ускладнень. У результаті дослідження була відзначена лікарями і батьками добра переносимість препарату.

Таким чином, проведені дослідження щодо оцінки ефективності препарату "Біоарон С" показали, що він є ефективним та безпечним для лікування дітей з респіраторною патологією. Призначення препарату в комплексі лікувально-профілактичних заходів у дітей з ГРВІ сприяє позитивній динаміці симптомів захворювання та дає можливість підвищити ефективність реабілітаційного лікування.

Література

1. Аряев Н.Л. Частые и рецидивирующие болезни у детей: новая концепция /Н.Л.Аряев// Современная педиатрия.-2005.-№3(8).-С.94-97.

2. Гляделова Н.П. Растительный иммуномодулятор Биоарон С: опыт применения для профилактики и лечения инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей у детей / Н.П. Гляделова, Н.К.Унич, И.Б.Орлюк // Современная педиатрия. - 2011. - №1(35). - С. 1-4.

3.Майданник В.Г.Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике заболеваний верхних дыхательных путей у детей.-К.: Вид-во "Аспект-Полиграф", 2003.-177 с.

4.Овчаренко Л.С. Оптимізація програми імунореабілітації дітей з частими інфекційними захворюваннями органів дихання. Л.С.Овчаренко, А.А.Вертегел, Т.Г.Андрієнко, В.П.Самохін //Сучасна педіатрія.-2005.-№1(6).-С.72-76.

e-mail: woosmile@yandex.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>