XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.мед.н. Польова С.П., к.мед.н. Семеняк А.В., к.мед.н. Лакуста Н.М. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ В ЖІНОК ІЗ БЕЗПЛІДНІСТЮ ТРУБНОГО ПОХОДЖЕННЯ

К.мед.н. Польова Світлана Петрівна
К.мед.н. Семеняк Аліна Вікторівна
К.мед.н. Лакуста Наталія Михайлівна
Буковинський державний медичний університет

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ В ЖІНОК ІЗ БЕЗПЛІДНІСТЮ ТРУБНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Завданням нашого дослідження було визначити функціональний стан репродуктивної системи в жінок із безплідністю трубного походження.
Для вирішення даного завдання нами обстежено 39 жінок (основна група) із безплідністю, обумовленою, згідно виставленого діагнозу, трубним фактором та 20 здорових жінок (контрольна група), які не скаржилися на безплідність і вже народжували. Жінки обох груп були соматично здоровими, із однаковим середнім віком (репрезентативні групи).
Функціональний стан репродуктивної системи ми оцінювали за даними концентрації в периферичній крові гонадотропних гормонів (фолікулостимулюючого (ФСГ) і лютеїнізуючого (ЛГ), пролактину і основних гормонів яєчника (естрадіолу, прогестерону, тестостерону), які визначали на другий день менструального циклу (базовий рівень) та на сьомий (±2) день (фолікулінова фаза). Рівень статевих гормонів у сироватці крові визначали імуноферментним методом. Статистичний діагноз отриманих даних проводився за методами варіаційної статистики. Достовірність різниці визначали по Стюденту - Фішеру.
Для оцінки та аналізу репродуктивної функції (рівня концентрації гонадотропних і статевих гормонів) у пацієнток із трубною безплідністю отримані результати порівнювали з результатами аналогічних показників у контрольній групі практично здорових фертильних жінок.
При порівнянні із групою здорових жінок нами встановлено ряд суттєвих кількісних відхилень. У жінок із безплідністю трубного генезу базовий рівень естрогенів був вірогідно нижчим (p<0,05) при порівнянні з контрольною групою і становив 0,14±0,03 ммоль/л (контрольна група - 0,397±0,032 ммоль/л) На сьомий день менструального циклу рівень естрогенів у основній групі залишався зниженим, але вірогідної різниці не було (0,24±0,06 ммоль/л); у контрольній групі - 0,353±0,03 ммоль/л.
Рівень прогестерону та тестостерону у жінок основної групи вірогідно не відрізнявся при порівнянні із контрольною групою. Також не відмічено вірогідної різниці при дослідженні пролактину.
При визначенні ФСГ встановлено наявність вірогідної різниці (p<0,05) як на другий день менструального циклу, так і на сьомий день, що проявлялося зростанням концентрації ФСГ. В цьому випадку відмічено наступні рівні концентрації: на другий день у основній групі - 9,38±0,68 МО/л у контрольній - 6,67±0,57 МО/л, на сьомий день у основній групі 10,86±0,60 МО/л, у контрольній 7,91±0,63. Рівень ЛГ у жінок основної групи на другий день менструального циклу вірогідно не відрізнявся і становить 7,26±0,62 МО/л (p<0,05), у контрольній - 8,26±0,64 МО/л. У ранній фолікулярній фазі відмічено вже вірогідне зниження ЛГ - 5,80±0,37 МО/л (p<0,05), у контрольній групі - 7,15±0,95 МО/л.
Отже, можна зробити висновок, що у жінок із безплідністю трубного генезу спостерігається гіпоестрогенний стан на фоні підвищення ФСГ і зниження ЛГ, що може самостійно призводити до порушення фолікулогенезу, стероїдогенезу та відсутності повноцінної овуляції і теж бути причиною безплідності.
Література:
1. Кузьмичев Л.Н., Кулаков В.И., Леонов В.И.Экстракорпоральное
оплодотворение. Отбор, подготовка и тактика ведения больных. -М.: МИР,
2001. – 618 с.
2. Татарчук Т.Р., Сольский Я.П. Эндокринная гинекология. - Заповіт, 2003.- 320 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>