XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

К.мед.н. Семеняк А.В., к.мед.н. Ніцович І.Р., Попадюк О.М. Зміни в системі імунітету під впливом замісної гормональної терапії у жінок із безплідністю трубного генезу

К.мед.н. Семеняк Аліна Вікторівна

Буковинський державний медичний університет

к.мед.н. Ніцович Ігор Романович

Буковинський державний медичний університет

Попадюк Олег Мирославович

Снятинська ЦРЛ

Зміни в системі імунітету під впливом замісної гормональної терапії у жінок із безплідністю трубного генезу

Метою нашого дослідження було визначення стану імунної системи у жінок із безплідністю трубного генезу і впливу препаратів естрогенів на Т­-лімфоцити та їх субпопуляції.

Нами обстежено 40 соматично здорових жінок репродуктивного віку. Контрольну групу становили 20 здорових жінок, які не страждали безплідністю. До основної групи входило 20 жінок із безплідністю трубного генезу (в анамнезі лапаротомія з приводу позаматкової вагітності). Середній вік жінок обох груп становить 30 ±0,45 років. В жінок основної групи після обстеження функціонального стану репродуктивної системи  встановлено наявність гіпоестрогенного стану на фоні підвищення фолікулостимулюючого гормону та зниження лютеїнізуючого гормону.

Діагностику популяційного і субпопуляційного складу імунокомпетентних клітин у крові проводили методом непрямої імунофлюоресценції з використанням моноклональних антитіл. Статистичний аналіз отриманих даних проводився за методом варіаційної статистики.

Порівнюючи отримані результати у жінок основної групи із контрольною можна відмітити зниження загального пулу Т-лімфоцитів (Т-CD3 + лімфоцитів) на 24,2%, Т-активних лімфоцитів на 39,8%, що вказує на порушення їх функції за рахунок пониженої експресії рецепторів.

Зниження загального пулу Т-лімфоцитів здійснюється в основному за рахунок Т-хелперів / індукторів (Т-CD4 + лімфоцитів). Їх відносна кількість знижена на 33,3%, що свідчить про глибокі порушення процесів розпізнання антигену. Відносна кількість Т-супресорів / цитолітичних (T-CD8+ лімфоцитів) знижена на 20,8%. Дані зміни в системі імунітету свідчать про наявність вторинного імунодефіцитного стану у жінок із безплідністю трубного генезу.

При дослідженні стану гуморальної імунної відповіді в жінок із безплідністю трубного генезу (визначення зрілих β - CD22+, імуноглобулінів основних клонів (ig М, ig G, ig А) у сироватці периферичної крові) та порівнянні з аналогічними показниками контрольної групи не встановлено вірогідних змін.

Враховуючи формування вторинного імунодефіциту клітинної імунної відповіді за рахунок зниження загального пулу Т-лімфоцитів та їх субпопуляцій на фоні порушень функціонального стану репродуктивної системи (гіпоестрогенія) ми проводили замісну гормональну терапію препаратом естрадіолу валерату в дозі 0,02-0,08 мг впродовж менструального циклу. Після курсу лікування проведено повторне обстеження жінок основної групи. Відмічено підвищення кількості Т-загальних лімфоцитів, Т-активних лімфоцитів, Т-хелперів та Т-супресорів. При порівнянні із контрольною групою вірогідних змін не виявлено. Змін з боку гуморальної імунної відповіді при застосуванні естрадіолу валерату не встановлено.

Таким чином. Можна зробити висновок щодо позитивного впливу препаратів естрогенів на стан Т-клітинної ланки системи імунітету у жінок із безплідністю трубного генезу при наявності y них вторинного імунодефіцитного стану.

Література:

1.Практическая гинекология : Руководство для врачей / В.К.Ликачев. - М.­:2000 «Медицинское информационное агентство».- 2007.-С.276-282.

2. Abriel Virella, Масе1 Dekker. Медіса1 Immunology.- 2002651 c.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>