XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кобеля І.Я., к.і.н., Стрельчук Н.В. НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ ПРИ ФОРМУВАННІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

Кобеля І.Я.

Науковий керівник - к.і.н., доцент Стрельчук Н.В.                 

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ ПРИ ФОРМУВАННІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

Конституція України проголошує нашу державу вільною та демократичною, в якій існує рівність прав та можливостей всіх громадян без їх поділу за статевою ознакою.

Детальний аналіз державної витратної політики України вказує на те, що більшість витрат не розподіляються конкретно між чоловіками та жінками, проте різні соціальне та економічне становища цих двох груп населення вказують на протилежне.

В такій ситуації необхідним є використання гендерного підходу при розробці бюджету, що означає виділення в державному бюджеті його соціальної складової, а також ресурсів, необхідних для здійснення політики дотримання рівних прав та можливостей всіх громадян незалежно від їх статі.

В Україні існує невідповідність між розробленою владою досить демократичною політикою та бюджетним фінансування заходів з її реалізації, що призводить до затримки здійснення Платформи дій (була розроблена IV Всесвітньою конференцією зі становища жінок у Пекіні, 1995 р.), тому гендерний аналіз місцевих бюджетів є життєво необхідним.

Відповідно до параграфу 69 Платформи дій, такий аналіз не лише сприяє активній участі жінок у житті суспільства, але і акцентує увагу на використанні гендерного підходу при формуванні бюджетів всіх рівнів, контролює та оцінює витрати та надходження бюджетів з гендерного погляду.

Досвід використання гендерного аналізу при формуванні бюджетів у Європі та США показує, що всі громадські витрати можна чітко поділити на три групи:

•1.  Витрати, пов'язані з наданням рівних можливостей всім громадянам;

•2.  Витрати, націлені на конкретні групи громадян за статевою ознакою (чоловіків та жінок, дівчаток та хлопчиків);

•3.  Головні лінії бюджетних витрат.

Аналіз місцевих бюджетів України вказує на необхідність впровадження такого підходу до їх планування, оскільки в більшості областей гендерний підхід не враховується при:

•  створенні програм соціально-економічного розвитку (фінансово не стимулюються цільові програми підтримки жінок у підприємницькій діяльності і це при тому, що в економічній сфері вся велика власність перебуває в руках чоловіків, які контролюють 90-95% економічних ресурсів. Жінки становлять лише 38% усіх підприємців, які займаються індивідуальною діяльністю. Вони очолюють 26% малих підприємств, 15% - середніх, 12% великих. А бізнесом у промисловості керують всього лише 2% жінок);

•  розподілі соціальної допомоги (жінки отримують на 40% більше матеріальної допомоги);

•  плануванні фінансування соціальних програм громадських організацій (майже відсутня підтримка організацій на розвиток жінок);

•  плануванні витрат на освіту (на освіту молодих чоловіків здійснюється більше витрат, ніж на освіту молодих жінок);

•   плануванні витрат на охорону здоров'я та на покращення репродукції у чоловіків та жінок (наприклад, лише національна програма України «Репродуктивне здоров'я 2001-2005» фактично не передбачала окремих цільових заходів, спрямованих на наукове вивчення та розробку конкретних державних механізмів з охорони репродуктивного здоров'я чоловіків. Це при тому, що, за даними відділу охорони здоров'я матерів та дітей МОЗ України, близько 50% українських чоловіків страждають від безпліддя. Чоловіки становлять 60% хворих на захворювання, які передаються статевим шляхом.)

       Проте несправедливо було б не згадати про позитивні зрушення, що стосуються даної проблеми. Прикладом може бути те, що з 2007 року розпочато гендерну експертизу чинного законодавства, успішно впроваджується гендерний компонент в науку, освіту та інформаційно-просвітницьку діяльність, здійснюється розробка і формування механізму управління гендерними процесами в системі законодавчої та виконавчої влади, все більше гармонізується національне законодавство у сфері гендерної рівності з міжнародними правовими стандартами. Крім цього у 2006 році було проведено парламентські слухання на тему "Рівні права та рівні можливості в Україні: реалії та перспективи", на основі яких були підготовлені рекомендації державним структурам відповідно до їхньої компетенції, в тому числі і міністерству фінансів України, а саме:

     1) ввести гендерну складову в бюджетну класифікацію з розробкою показників витрат бюджету за статево-віковими групами населення з тим, щоб не менше 50% державних коштів спрямовувались на реалізацію потреб і інтересів дітей і жінок ("гендерний бюджет");

     2) здійснювати формування бюджету з урахуванням гендерних особливостей та щорічно проводити гендерний аналіз бюджету;   

Отже, впровадження гендерного аналізу при формуванні бюджетів на місцевому  рівні для України є не лише необхідним, але і неминучим кроком на шляху досягнення фінансової справедливості та закріплення демократичних інститутів у державі.  

Література:

•1.     Карлін М.І. Бюджетна система України: Навч. Посібник. - К.: Знання, 2008. - 428 с.

•2.     Платформа дій, прийнята на IV всесвітній конференції зі становища жінок, від 15 вересня 1995 року (м.Пекін) //http:www.un.org/russian/conferen/momen/womplat.htm.

e-mail: issja@rambler.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>