XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Когут Ю.В., Ревуцька Т.Ю. ОСОБЛИВОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ.

Рубрика: Економіка

Когут Ю.В., Ревуцька Т.Ю.

Чернівецький торговельно економічний інститут КНТЕУ

                  ОСОБЛИВОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ.

     Ринкова орієнтація розвитку економіки України супроводжується докорінною зміною форм власності і форм господарювання підприємств. Під час здійснення ринкових перетворень важливим напрямком продуктивного використання вільної робочої сили є мале підприємництво. Оскільки, головна перевага підприємництва полягає в тому, що воно забезпечує людині свободу дій.

     Основними нормативно-правовими документами, які регламентують підприємницьку діяльність є: Конституція України, Законами України «Про підприємництво», «Про власність», «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства» та інші, а з 2000 року підприємницька діяльність регламентується Господарським кодексом.

     Великою мірою роль малого  підприємництва полягає у вирішенні питання зайнятості, що проявляється у здатності малого бізнесу створювати нові робочі місця і поглинати надлишкову робочу силу. Але в той час, коли йде процес скорочення робочих місць на великих підприємствах, малі фірми не тільки зберігають, але й створюють нові робочі місця.

     Підприємництво виступає важливим джерелом фінансового та організаційного забезпечення соціального захисту, вносить визначальний внесок у зменшення соціальної напруги і демократизації ринкових відносин.  

     Не мало важлива роль малого  підприємництва полягає і в тому, що воно виступає інвестором економіки, а також сприяє розширенню експортних можливостей держави.

Однією з найважливіших перепон на шляху розвитку малого бізнесу є відсутність фінансових ресурсів для інвестиційного розвитку, а значить і сповільнення розвитку інвестиційних процесів, які є рушійною силою економічного зростання. Банки видають мікро кредити, створюються лізингові фірми, венчурні та інвестиційні фонди, які в різних формах також мають пряме чи опосередковане відношення до реалізації подібних програм розвитку малого підприємництва.

 Однак в Україні за умови обмеженості кредитних ресурсів, високих цін на гроші та великого ризику, процентні ставки е надто високими і не можуть бути джерелом інвестицій для молого бізнесу.Підвищення ролі та значення малих підприємств в економіці України сприяють фінансово-кредитні інститути, біржі,інвестиційні фонди і компанії,бізнес- центри, тому державні органи повинні більше уваги приділяти формуванню основних елементів і виробленню належної законодавчої бази.

  Реалізація цих заходів надасть нашим підприємцям значні можливості для самореалізації. Тим самим підприємництво може досягти підвищення своїх показників до рівня розвинутих країн.

  Висновок: Мале підприємництво в Україні має великі резерви і великі перспективи, адже нема іншого способу станвлення і зміцнення держави, окрім розвитку ринкової економіки, яка грунтується насамперед на приватному бізнесі,особистій ініціативі, що й дає кожному можливість самореалізації і самоутвердження.  Відсутня необхідна фінансова підтримка малого підприємництва, як на державному, так і місцевому рівнях.

  Держава ще недостатньо сприяє розвитку малого підприємництва на селі, захисту права приватної власності, поліпшенню фінансового стану за рахунок коштів місцевого бюджету.

  Для покращення розвитку  даної сфери економіки необхідно розробити та впровадити програми сталого розвитку малого підприємництва, яка полягає в ефективному в ефективному використанні людських ресурсів, створення умов для розвитку сільської місцевості і рівня життя населення.

Література:

 1.Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред. С.Ф.Покропивного - Вид 2-ге - К.: КНТЕУ 2000.

  2. Економіка підприємства. Журнал 2006 р. №6.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>