XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Коленко К. І. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ФОРТЕПІАНО В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ

Коленко Катерина Іванівна

викладач Луцького педагогічного коледжу

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ФОРТЕПІАНО В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ

Соціальні функції, що їх виконує в суспільстві музика, досить різноманітні. Це і художнє пізнання світу, і збагачення емоційного досвіду, і здатність розвивати уяву й творче мислення, а також успішно формувати систему естетичних поглядів та оцінок.

В процесі музичного виховання особливу роль відіграють виховні можливості музики. Завдяки своїй емоційній дії вона здатна впливати на розвиток і формування моральних рис людини. Адже моральність безпосередньо пов'язана з почуттями. Почуття - це найсуб'єктивніша сфера психічного життя людини, яка певною мірою визначає і об'єктивні соціальні взаємини, характерні для суспільства, в якому ми живемо. Передусім існує соціальна, суспільна спрямованість вищих почуттів, а саме: моральних та естетичних. Музика, таким чином, стає засобом ідейного та естетичного виховання.

Розглянемо основні особливості музичного виховання в педагогічному коледжі. Викладач по класу фортепіано в коледжі, як будь-який інший викладач, повинен насамперед, виховувати в своїх учнів любов до музики, зокрема, української народної пісні та формувати почуття гордості за свій народ, за свою землю, за пісенну спадщину своїх предків. Важливим фактором у вихованні учнів є формування в них зацікавленості до майбутньої професії та осмислення важливості своєї педагогічної діяльності в майбутньому.

В умовах індивідуальних занять викладач фортепіано має можливість поглиблено працювати над формуванням естетичних поглядів учнів, їх художнього смаку та музичного кругозору; він може, виховуючи професійну самостійність та творчу ініціативу, впливати на формування їх морального характеру. З точки зору професійної підготовки, уроки гри на фортепіано, насамперед, інтенсивно та різносторонньо впливають на музичний розвиток учнів.

Методи навчання гри на фортепіано в педагогічному коледжі  дещо відрізняються від методів навчання гри на цьому ж інструменті в спеціальних музичних закладах. Навчання гри на фортепіано в педколеджі являється процесом загального музично-естетичного розвитку студентів та необхідним компонентом в системі підготовки майбутніх вчителів музики. Тому завдання піаністичного розвитку  є більш обмеженим, ніж в спеціальних музичних закладах. В той  же час на якість фортепіанної підготовки в педагогічному коледжі звертається серйозна увага. Методика навчання гри на фортепіано витікає з поставлених завдань музично-естетичного виховання, а процес навчання, в значній мірі, базується на знаннях, отриманих з інших музичних дисциплін.

Обмежений термін навчання вимагає від викладача фортепіано пошуку найбільш раціональних методів, тому робота вчителя повинна бути спрямована таким чином, щоб учні навчились не тільки грати на фортепіано, але й засвоїли сукупність вмінь та навиків, отриманих на занятті.

З перших же кроків навчання гри на фортепіано, виконуючи прості мелодії народних та дитячих пісень, учні вчаться працювати над розкриттям художнього образу пісні. Г.Нейгауз, відомий педагог та піаніст зазначав, що: «Праця над художнім образом повинна починатись одночасно з початком навчання гри на фортепіано та засвоєння нотної грамоти». Це означає, що уже з перших кроків занять слід звертати увагу учня на виразне, емоційне виконання, в той же час, приділяючи достатню увагу вивченню необхідних технічних прийомів.

Підбір програми для учнів є одним із найскладніших факторів у навчальному процесі гри на фортепіано, і вимагає від викладача особливого підходу до цього питання. Справа в тому, що до педагогічного коледжу приходить молодь віком від 15 до 18 років, а репертуар початкового етапу навчання розрахований на маленьких дітей. Такий репертуар не може зацікавити та заохотити студента і викладач змушений знаходити такі твори, які б, з однієї сторони, могли зацікавити студента, а з іншої - були б доступними для нього в технічному і художньо-емоційному плані; могли б забезпечити систематичний музичний розвиток виконавських навиків. В основному репертуар будується на п'єсах, які не вимагають високої технічної підготовки, а разом з тим формують вміння розібратись в особливостях музичної мови, яка сприяє виразному виконанню. В завданнях програми закладено ознайомлення студентів з різними жанрами та стилями музичних творів, що є важливими умовами виховання та розвитку музично-естетичного смаку.

Початковий етап навчання гри на фортепіано пов'язаний з багатьма труднощами - це і нерозуміння студентами специфіки звучання фортепіано, і невміння критично оцінювати власну гру, і бажання швидко, не затрачаючи багато часу, навчитися гарно виконувати складні популярні твори.

Навчання гри на фортепіано бажано починати з простих мелодичних п'єс, якіб викликали зацікавленість студентів та бажання вчитись. Слід якомога раніше починати роботу над опануванням зв'язної плавної гри на легато. Але разом з тим,  для організації виконавської майстерності, слід приділяти  багато часу та зусиль на засвоєння технічних прийомів гри на нон легато, стаккато, портаменто. Вік студентів педколеджу дозволяє відразу знайомити їх з великим обсягом теоретичного матеріалу і швидко перейти до практичних занять гри на фортепіано - спочатку окремими руками по черзі і відразу перейти на гру обома руками в умовах їх простих координацій.

На початковому етапі навчання відбувається знайомство студентів з гамами, але починати заняття в цьому напрямку слід з вправ, які готують їх до охоплення звукоряду. Як правило, першою гамою є До-мажор і гра відбувається від однієї ноти - тоніки  в різні сторони в межах однієї октави, закінчуючи рух першими пальцями (з підставленням в правій руці). Дані гами граються таким самим чином на дві октави. Пізніше ми знайомимо студентів з тонічним тризвуком та його оберненнями. Тільки після цього можна розпочинати освоєння гам в паралельному русі на дві октави.

Весь матеріал початкового етапу навчання має за мету виховання почуття форми музичного твору, вміння аналізувати характер руху мелодії та акомпанементу. Пізніше студенти вчаться знаходити динамічні точки, або кульмінації кожної фрази та п'єси в цілому.

Для успішного засвоєння тих чи інших технічних прийомів в етюдах, важливо акцентувати увагу студентів на аплікатурну дисципліну, на ознайомлення їх з, так званою, «логічною» аплікатурою: нота поряд - палець поряд, пропущена нота -  пропущений палець; в п'ятипальцевій позиції кожен палець має свою ноту.  

 Одним із складних фортепіанних навиків в оволодінні виконання гомофонних п'єс є поєднання мелодії та акомпанементу, вміння знайти потрібну силу удару та характер звуковидобування кожного з цих елементів, тим самим вміти підкорити звучання супроводу, звучанню мелодичної лінії.

В подальшій роботі важливо ознайомити студентів з поліфонічними творами. Поліфонія - це багатоголосся. Виконання п'єс цього стилю вимагає від студента нових вмінь та навиків, особливо важливо навчити студентів добре орієнтуватися в поліфонічному викладі голосів. Кожен голос має свою мелодію, незалежну та самостійну. Найпростіші поліфонічні п'єси побудовані на мотивах українських та російських народних пісень. Перший голос - це мелодія, а другий, як правило, - підголосок. Народні пісні з їх підголосочною будовою легко засвоюються студентами, є зрозумілими та доступними. Пізніше можна переходити до імітаційної поліфонії. При розучуванні таких п'єс корисно вивчати імітуючи голоси кожною рукою окремо. Паралельно з цим слід вивчати всю партію кожної руки теж окремо.

Важливим етапом виховання музично-естетичного смаку є відвідування концертів, слухання хорошої музики в записі, розвиток своїх інтелектуальних можливостей та підвищення рівня культури.

Навчання в педколеджі дає нашим студентам  всебічний розвиток та музично-естетичне виховання; сприяє формуванню інтелектуальних здібностей та патріотичних почуттів; розширює їх світогляд та готує вчителів музики загальноосвітніх шкіл, які відповідають вимогам сьогодення.

Поряд з серйозним опануванням основних, базових суспільних дисциплін, всі студенти педколеджу отримують хорошу музичну підготовку. Багато майбутніх педагогів нашого педагогічного коледжу щорічно успішно беруть участь у різноманітних конкурсах та фестивалях, а також вони є незмінними учасниками багатьох концертів, демонструючи високий рівень музичної майстерності та артистизму.

Література:

•1.      Басс О.Р. Хрестоматия педагогического и художественного репертуара для обучения игре на фортепиано, Просвещение. - Москва - Ленинград. - 1964.

•2.      Герасимович А., Методика навчання гри на фортепіано. - Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР. - Київ. - 1962.

•3.      Милич Б., Фортепіанна література українських радянських композиторів для дітей та юнацтва. - Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР. - Київ. - 1961.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>