XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Колодич О.В. ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАБІЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА ВЕЛИКИХ МІСТ УКРАЇНИ

Колодич Олена Володимирівна, здобувач

Черкаський державний технологічний університет

ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАБІЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА ВЕЛИКИХ МІСТ УКРАЇНИ

Економічне становище, в якому перебуває зараз Україна, характерне також і для Києва. Враховуючи те, що м. Київ є фінансово-економічним центром країни, вочевидь, що світова фінансова криза позначилась на основних параметрах його розвитку. Різке зниження обсягів банківського кредитування і відсутність власних засобів підприємств призвело до помітного скорочення обсягів виробництва. Так, індекс промислового розвитку за січень-грудень 2008 року склав 98,5 % порівняно з відповідним періодом 2007 року. При цьому на кінець 2007 року даний показник склав 108,7 %. Зменшення виробництва у 2008 році відносно минулого року спостерігалось на підприємствах майже всіх видів діяльності, найбільше в машинобудуванні - на 13,2 %; легкій промисловості та в обробленні деревини і виробництві виробів з деревини - на 7,5 %; у металургійному виробництві - на 4,9 %; у виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції - на 4,8%. Перевищено рівень минулого року на підприємствах целюлозно-паперового виробництва та видавничої діяльності (приріст - 10,0 %), з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (3,8 %) та хімічної і нафтохімічної промисловості (2,2 %). Щодо районів міста, то в грудні 2008 р. порівняно з листопадом скоротилось виробництво продукції на підприємствах шести районів, найбільше в Дніпровському - на 12,4 %, Святошинському - на 12,2 %, Подільському - на 12,0 %, Голосіївському - на 10,6 %. Відносно 2007 р. виробництво продукції зросло на підприємствах шести районів, зокрема в Печерському - на 5,9 %, Оболонському - на 4,3 %, Голосіївському - на 3,1 %, Подільському - на 2,4 %, Святошинському - на 1,2 %, Дніпровському - на 0,5 %. Скоротився випуск продукції в Шевченківському, Дарницькому, Деснянському та Солом'янському районах [1].

Кризові процеси відобразились також і на валовому продукті м. Києва, який у 2008 році хоча і зростав, однак повільнішими темпами, ніж у найближчі 4 роки [1].

Водночас, як уже було відзначено вище, місто займає особливе місце як таке соціально-економічне утворення, де найбільше тісно переплітаються інтереси суспільства, трудових колективів, установ, організацій і інтереси людей як жителів даної територіальної одиниці.

Однієї з характерних рис сучасного міста є його укрупнення, що створює серйозні проблеми: загрозливу для життя концентрацію шкідливих виробництв, порушення планування структури міста, злиття промислової й рекреаційної зон, зменшення площ вільних територій.

З одного боку, в умовах директивної економіки більшість міст промислових регіонів стали „смолоскипами" гіпертрофованого індустріального розвитку, що в багатьох випадках завдало шкоди соціальній і екологічній інфраструктурі. З іншого боку - нинішня деіндустріалізація економіки, кризові процеси у фінансовій сфері; люмпенізація населення, декваліфікація й пауперизація робочої сили; зростання частки соціально незахищених верств населення приводить до того, що значна частина населення міст мігрують за кордон у пошуках додаткових заробітків.

Найбільш катастрофічна ситуація у великих містах у сфері зайнятості населення. Зокрема, для Києва, як для перенасиченого населенням у працездатному віці, характерний високий рівень безробіття, особливо в контексті кризових процесів, які охопили всі, без виключення, сфери діяльності. За даними державної служби зайнятості у грудні 2008 р. послугами цієї установи скористалися 6644 особи, які не зайняті трудовою діяльністю. На обліку в державній службі зайнятості на 1 січня 2009р. перебувало 10762 незайняті особи. Серед зазначеної категорії 10040 осіб, або 93,3 % громадян мали офіційний статус безробітних. Порівняно з відповідною датою попереднього року чисельність зареєстрованих незайнятих осіб збільшилась в 1,9 рази, а безробітних - майже у 2,0 рази. Рівень зареєстрованого безробіття на 1 січня 2009р. становив 0,6% кількості населення працездатного віку [2].

За повідомленням підприємств, установ та організацій кількість вільних робочих місць і вакантних посад упродовж грудня 2008 р. зменшилась на 28,5 % і на кінець місяця становила 24059, що на 33,5 % менше в порівнянні з відповідним періодом попереднього року. Навантаження незайнятого населення, яке звернулося за сприянням у працевлаштуванні до державної служби зайнятості, на 100 вільних робочих місць (вакансій) по м. Києву становило майже 45 осіб.

Загалом серед незайнятих громадян, які шукали роботу через державну службу зайнятості, 21,3 % раніше обіймали місця робітників, 72,9 % - посади службовців, решту становили особи без професії або такі, які займали місця, що не потребують спеціальної підготовки [2].

В цілому можна намітити наступні першочергові напрями розвитку великих міст на доступну для огляду перспективу, які повинні забезпечити докорінну перебудову системи державного регулювання їх розвитку:

- нарощування соціально-культурного потенціалу, акцент у розвитку  міст на потребі людини;

- підвищення якості міського середовища;

- розширення функціональної структури великих міст, виходячи насамперед з місцевих потреб;

- поліпшення екологічних умов великих міст, особливо столиці і великих промислових центрів;

- розробка нових методів управління великими містами шляхом на основі врахування закономірностей їх самоорганізації;

- посилення процесу формування приміських зон великих міст [3].

Стабілізувати соціально-економічне становище великих міст України і забезпечити позитивні економічні зрушення можливо шляхом здійснення ефективної державної політики щодо їх розвитку, зокрема у соціальній сфері з метою максимально можливого наближення до оптимального рівня забезпеченості населення закладами охорони здоров'я, освіти, фізкультури і спорту, торгівлі, побутового обслуговування та житлом з одночасним поліпшенням споживчих характеристик та збільшенням різноманітності послуг населенню.

Література:

1. http://www.gorstat.kiev.ua/ - Офіційний сайт Головного управління статистики в Київській області

2. http://www.dcz.gov.ua/ - Офіційний сайт Державної служби зайнятості України

3. Лукьянченко А. А. Градообслуживающая сфера города: сущность и проблемы управления. - Донецк: ИЭПИ НАН Украины, ООО „Юго-Восток, Лтд", 2001. - 20 с.

e-mail: irynamyndra@yandex.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>