XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Консевич Д. В. АНАЛІЗ МЕТОДИК ОБГРУНТУВАННЯ ВИМОГ ТЕХНІЧНИХ УМОВ НА ДЕФЕКТАЦІЮ

Магістр, Консевич Д. В.

Житомирський національний агроекологічний університет

АНАЛІЗ МЕТОДИК ОБГРУНТУВАННЯ ВИМОГ ТЕХНІЧНИХ УМОВ НА ДЕФЕКТАЦІЮ

          Коли науково-дослідний інститут розробляє технічні умови на капітальний ремонт, то головна увага приділяється дефектації, оскільки інші розділи ТУ беруться з технічної документації на основне виробництво у заводу-виготівника.

Методика обгрунтування вимог ТУ на дефектацію полягає в розрахунку допустимих без ремонту розмірів поверхонь деталей. Існує дві методики обгрунтування вимог ТУ на дефектацію: статистична методика дослідження зношування робочих поверхонь деталей і методика розрахунку допустимих без ремонту розмірів поверхонь деталей і параметрів з'єднань з використанням спеціальних емпіричних формул.

        Вихідними даними для розрахунку допустимих без ремонту розмірів поверхонь деталей в статистичній методиці є:

-        характеристики зношування робочих поверхонь деталей X = f(S);

-        граничні розміри робочих поверхонь деталей Хгран ;

-        заданий після капітального ремонту норматив пробігу агрегату Sp .

Нормативні пробіги вітчизняних автомобілів і їх агрегатів до капітального ремонту раніше вказувалися в Положенні про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту [1]. Зараз відсутня яка або довідкова інформація про нормовані пробіги автомобілів і агрегатів.

Граничний розмір робочої поверхні Хгран характеризує критичний стан деталі або сполучення, досягши якого подальша експлуатація вузла, механізму або агрегату в цілому недопустима.

Найбільш важливим і складним завданням при розрахунку допустимих без ремонту розмірів є визначення характеристик зношування робочих поверхонь деталей.

Можливий і інший підхід для обгрунтування вимог ТУ на дефектацію. Для дизельних двигунів тракторів і самохідних машин вітчизняного виробництва розрахувати допустимі без ремонту розміри і параметри з'єднань можна з використанням спеціальних емпірично формул [2]. За результатами обробки дослідних даних МВС (Машино Випробувальна Станція) із застосуванням техніко-економічного методу отриманні значення граничних розмірів основних з'єднань дизельних двигунів. Зіставлення отриманих даних для дизельних двигунів різних марок дозволило встановити емпіричні формули для розрахунку допустимих без ремонту розмірів, зазорів і натягу.

Статистична методика дослідження зношування робочих поверхонь деталей має свої переваги і недоліки. Перевагою цієї методики є універсальність і точний розрахунок значень допустимих без ремонту розмірів поверхонь деталей. Але в цієї методики є і істотні недоліки. Статистична методика базується на процесі вивчення характеристик зношування робочих поверхонь деталей, а для вивчення достовірного процесу зношування потрібний тривалий період часу.

Необхідно як мінімум цілий рік збирати великий об'єм статистики про знос робочих поверхонь деталей різних агрегатів. Крім того, весь знос поверхонь деталей має бути пов'язаний з пробігом. Для машин зарубіжного виробництва часто дуже важко отримати відомості про пробіг, тому цю методику складно застосувати до машин зарубіжного виробництва. Окрім всього сказаного треба ще розраховувати граничні розміри робочих поверхонь деталей і знати нормативні пробіги агрегатів автомобіля до капітального ремонту. Статистична методика не дозволяє розрахувати допустимі без ремонту розміри поверхонь деталей машини нової марки, оскільки для деталей машини нової марки невідомі характеристики зношування поверхонь деталей залежно від пробігу. З використанням статистичної методики неможливо обгрунтувати вимоги ТУ на дефектацію в умовах обмежених вихідних даних. Під обмеженими вихідними даними мається на увазі відсутність робочих креслень деталей, статистики про знос робочих поверхонь деталей залежно від напрацювання і встановлених нормативних пробігів сучасних машин і їх агрегатів до капітального ремонту.

Методика розрахунку допустимих без ремонту розмірів поверхонь деталей і параметрів з'єднань з використанням спеціальних емпіричних формул є зручною, простою і достовірною, але її істотний недолік полягає у відсутності універсальності (емпіричні формули застосовні лише для вітчизняних дизельних двигунів тракторів і самохідних машин).

Вочевидь, що в машин нових марок для обгрунтування вимог ТУ на дефектацію деталей при обмежених вихідних даних, необхідна інша універсальна методика, яка б дозволила отримати потрібні результати в досить короткі терміни і з прийнятною точністю.

Література:

1.Положення про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту. М.: Транспорт, 1988 - 218 с.

2.Інженерний практикум по курсу "Динаміка технічного стану машин". Розділ 1. Визначення граничних параметрів дизелів, що допускаються, розмірів з'єднань і деталей. Челпан Л.К. М.: Ротапринт МАДІ, 1993-100 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>