XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Копельчук В.П., Клишава Т.Ю. ПОДАТКОВІ СИСТЕМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЯК ШЛЯХ ДО ЗНИЖЕННЯ ПОДАТКОВОГО ТИСКУ НА ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ

асист. Копельчук В.П., Клишава Т.Ю.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ПОДАТКОВІ СИСТЕМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЯК ШЛЯХ ДО ЗНИЖЕННЯ ПОДАТКОВОГО ТИСКУ НА ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ

У різних країнах світу податкові системи відрізняються за типом побудови, кількістю податків, ставками податкових платежів, методикою їхнього розрахунку, видом стягнення тощо. Але всі вони базуються на загальних принципах. Одним із основних є стабільність законодавчої бази. [1]

Основна увага в побудові податкових систем у різних країнах світу приділяється розвитку  підприємницької діяльності та залученню інвестиційних коштів, як вітчизняними, так і іноземними особами. Для цього в державі створюються умови для стимулювання цих видів діяльності. У більшості країн значні пільги надаються підприємствам, що експортують свою.[2]

Податкові системи розвинених країн світу надзвичайно гнучкі. Наприклад, у США та Великобританії платник податку може самостійно вибирати такий варіант оподаткування, приміром прибутковий податок з фізичних осіб, який для нього є найефективнішим. Це уможливлює зменшення кількості  платників, які бажають перейти у тіньовий сектор економіки або ухиляються від сплати податків. Одним із важливих аспектів структури податкових систем розвинутих країн також є структура прямих податків, яка характеризується певними закономірностями, а саме - залежністю співвідношення між податком на прибуток корпорацій і особистим прибутковим податком від структури національного доходу. В країнах з розвинутою ринковою економікою у створеному національному доході переважають індивідуальні доходи, тому частка особистого прибуткового податку значно вища.

Наявність різноманітних варіантів розрахунку та сплати податків, а також різні пільги щодо них дають можливість підприємству при плануванні своєї податкової політики розробляти кілька варіантів і визначити можливу економію. Крім того, розробка податкової політики впливає і на визначення напрямку подальшої діяльності підприємства.

Що ж до використання непрямих податків у сучасних розвинутих країнах, то вони зумовлені іншими причинами, зокрема, традиціями використання цих податків. Наприклад, у Німеччині, Франції непрямі податки традиційно відіграють значну роль. Однією з важливих причин розвитку непрямих податків в країнах ЄС стала, поряд з історичними традиціями, наполегливо впроваджувана політика уніфікації податкових систем країн співтовариства. Політика уніфікації була проголошена з самого початку інтеграційних процесів у Західній Європі.[ 3 ]

Також необхідно зазначити, що значна роль непрямих податків у багатьох західних країнах викликана також їхньою високою фіскальною ефективністю і використанням цих податків для збалансування місцевих бюджетів (зокрема в Німеччині).Для країн з перехідною економікою, до яких входить Україна, реалізація фундаментальних принципів при побудові податкової системи - надзвичайно складне завдання. На даний момент досі повністю не реалізовані навіть ті завдання, що постали на початкових етапах переходу до ринкових умов господарювання, а саме: усунення фіскального ухилу, надання цільової функції кожному з податків та пов'язаної з цим форми контролю платника за використанням сплаченого ним податку.Такий потужний інструмент регулювання економічних процесів, як податки, в нашій державі досі знаходиться в руках невмілих політиків та некваліфікованих податківців, а головне - неефективна податкова політика є одною із основних перешкод вільного розвитку вітчизняної економічної системи загалом. 

Важливим для податкової системи України  є досвід зарубіжних країн, тому необхідно реалізовувати їх раціональні ідеї у своїй системі, але враховуючи при цьому всі негативні і позитивні сторони цих пропозицій. [4]

Для побудови ефективної податкової системи в Україні варто краще вивчити та використовувати досвід країн з перехідною економікою, що пішли далеко вперед у своєму розвитку, а саме  - досягненню тимчасових компромісів у сфері оподаткування для розвитку перспективних галузей економіки,а особливо сільського господарства,оскільки Україна є перш за все аграрно-індустріальна караїна  . Дані заходи дадуть потужний поштовх до відродження національної економіки.

Отже, невиважена податкова політика держави не дозволяє сформувати ефективну національну податкову систему, що у свою чергу приносить дисгармонію у всі галузі національної економіки, гальмує загальний економічний розвиток країни, спричиняє віддтік інвестицій, породжує корупцію та є головною причиною появи „тіньової" економіки. Усі податкові реформи в Україні, на нашу думку, повинні грунтуватися на принципі, що рівень податкового навантаження повинен бути пропорційним до рівня розвитку країни, тобто потрібно стабілізувати економіку, а головне - пам'ятати про основні принцити ефективного оподаткування та перетворитии їх на головні орієнтири при  побудові національної податкової системи .

Література:

1. Величко О.В., Дмитренко І.М. Іноземний досвід реформування податкової системи // Економіст. - 2005. - № 7-9. - С. 120-123.

2. Черник Д. Г. Податки в ринковій економіці. - М.: ЮНІТИ, 2005.

3. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). - Львів, Каменяр, 2007. - С. 305

4. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2007. - С. 362

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>