XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Копилов Є. В. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СПРАВЛЯННЯ ПДВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Копилов Є. В.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СПРАВЛЯННЯ ПДВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Податок на додану вартість є одним з найсуперечливих податків у вітчизняній податковій системі, що зумовило його значну еволюцію протягом досить короткого проміжку часу.

Практика оподаткування доданої вартості в Україні свідчить про досить напружену ситуацію в даному сегменті податкових відносин, адже ефективна ставка ПДВ набагато менше номінальної, що зумовлено недосконалістю сучасного механізму розрахунку податкових зобов'язань, наявністю численних і не завжди економічно обґрунтованих пільг. Особливо гострими та постійними проблемами є своєчасне відшкодуванням ПДВ, а особливо для експортно-орієнтованих виробників, наявність можливостей використання ПДВ для приховування реальних доходів.

У фінансовій науці теоретичні і прикладні проблеми справляння ПДВ та шляхи їх вирішення досліджуються достатньо широко. Серед вітчизняних фахівців можна назвати роботи таких авторів як В. Мельник, О. Солдатенко, В. Парнюк, Ю. Ярмоленко, В. Довгалюк. Проте, незважаючи на данні дослідження, ряд проблемних аспектів оподаткування доданої вартості потребують подальших досліджень.

Мета статті є дослідження сучасних проблем, які виникають при справлянні ПДВ та розробка на цій основі пропозицій по їх вирішенню.

Через неврегульованість проблеми справляння податку фіскальна віддача від внутрішнього ПДВ має тенденцію до стійкого зниження. Якщо в 2007 році позитивне сальдо між надходженням і відшкодуванням податку складало 2,4% ВВП, то 2009 року - лише 1,2% ВВП. Беручи до уваги заборгованість, яку необхідно погасити експортерам, то доходи від цього податку у 2009 році є негативними.

Зниження фіскальної ефективності ПДВ призвело до нарощування заборгованості держави з його відшкодування перед платниками. Якщо у 2004-2005 роках борг складав тільки третину від суми відшкодованого ПДВ, то 2009 року цей показник погіршав удвічі. Проблема заборгованості з ПДВ уряд вирішує через емісію спеціальних цінних паперів. Ця ідея може стати вельми перспективною.

Значною проблемою, яку необхідно вирішити найближчим часом, є створення дієвого механізму попередження незаконного повернення цього податку, адже застосування незаконних схем відшкодування ПДВ при здійсненні експортних операцій породжує проблему виведення капіталу з економіки країни.

У результаті з'ясування причин бюджетної заборгованості з ПДВ пропонуємо шляхи розв'язання даної проблеми:

- удосконалення процедури реєстрації платників ПДВ;

- набуття прав на податковий кредит залежно від факту оплати;

- заборона відшкодування ПДВ у разі продажу товарів (робіт, послуг) за цінами, які є значно нижчими від рівня звичайних цін;

Щодо пільг з податку на додану вартість то є необхідність приведення вітчизняного  законодавства у відповідність з вимогами Шостої директиви ЄС, згідно якої будь-яке звільнення не повинно призводити до такого викривлення конкуренції, яке поставить у невигідне становище комерційні підприємства, що підпадають під ПДВ.

Література:

1. Мельник В.М., Солдатенко О.В. Податок на додану вартість у податковій системі // Фінанси України.- 2006.-№9.-С.85.

2. Парнюк В. Регулююча функція ПДВ // Економіка України.-2007.-№6.-С.4-16.

3. Ярмоленко Ю., Довгалюк В. Проблеми бюджетного відшкодування ПДВ в Україні: нормативні колізії та зловживання платників податків// Світ фінансів.-2008.-№1(14).-С.140-147.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>