XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Корадіні М. О. АКТУАЛЬНІСТЬ І СОЦІАЛЬНА НЕОБХІДНІСТЬ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ ДЦП

Корадіні М. О.

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника

АКТУАЛЬНІСТЬ І СОЦІАЛЬНА НЕОБХІДНІСТЬ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ ДЦП

Під словосполученням "дитячий церебральний параліч" (ДЦП) фахівці розуміють групу порушень рухових функцій мозку, що виникли в результаті його пошкодження. Ці порушення не прогресують. Вони виникають разом із народженням дитини й існують упродовж усього життя. Ученими доведено, що в багатьох випадках ДЦП пов'язаний не з родовою травмою нервової системи, як донедавна вважали, а є наслідком інфекційного процесу. Порушення рухових функцій проявляється, як правило, слабкістю певної групи м'язів. Через це порушена ходьба, не скоординовані рухи рук, ніг, мімічної мускулатури. При ДЦП-діагнозі можливі порушення інтелектуального розвитку й мови.

У 2002 році група американських вчених провела дослідження, у якому підрахувала кількість восьмирічних дітей з діагнозом дитячий церебральний параліч, що проживали у північній Алабамі, південно-східному Вісконсині та столиці штату Джорджія Атланті (всього обстежено 114 897 дітей), заперечивши таким чином на прикладі трьох штатів загальноприйняті статистичні дані щодо поширеності цього захворювання у США. Так, за даними вчених, середня поширеність ДЦП у цих трьох штатах склала 3,6 випадків на 1000 дітей восьмирічного віку (3,3 - у Вісконсині, 3,7 - в Алабамі, 3,8 - в Джорджії). Раніше ж вважали, що показник поширеності ДЦП у США коливається від 1,5 до 3 випадків на 1000 дітей. Цікавими були й такі спостереження. Хлопчиків, хворих на ДЦП, більше, ніж дівчаток (співвідношення приблизно 1,4:1). У дітей із заможних родин ДЦП спостерігали рідше, ніж у дітей із сімей з низькими чи середніми доходами. Це дослідження, безперечно, зробило значний внесок у вивчення епідеміології ДЦП у США. Крім того, моніторинг за співвідношенням різних форм ДЦП сприяє вивченню етіології захворювання. Питання етіології залишається надзвичайно актуальним, адже, незважаючи на те, що останнім часом завдяки вдосконаленню реабілітаційної та хірургічної терапій вдалося домогтися кращих функціональних результатів та кращої якості життя хворих з ДЦП, вчені поки що так і не змогли встановити конкретні причини виникнення ДЦП та розробити ефективні методи його ранньої профілактики [2]. Безумовно, подальше детальне вивчення усіх цих питань зможе допомогти всім, хто працює з цією категорією дітей, у розробленні комплекснішої, ціліснішої системи лікування, реабілітації та догляду за хворими на ДЦП.

Із цим захворюванням ведеться всесвітня боротьба. Мережа установ, які вивчають поширеність та особливості дитячого церебрального паралічу «Моніторинг церебральних паралічів в Європі», була заснована в 1998 році. В цю мережу входить 14 центрів з 8 країн Європи. Метою організації «Моніторинг церебральних паралічів в Європі» є об'єднання зусиль і створення централізованої бази даних пацієнтів з ДЦП для того, щоби здійснювати моніторинг тенденцій розвитку цього захворювання, планування медичної та соціальної допомоги, а також для взаємної співпраці в науковій галузі. Організацією проведено низку конференцій з питань ДЦП. Так, на цьогорічній зустрічі, серед інших, обговорювалися результати проведення сумісного дослідження якості життя пацієнтів з ДЦП, відбувся обмін досвідом ведення реєстрів ДЦП. Також ішла мова про запровадження класифікації даних магнітно-резонансної томографії у пацієнтів з ДЦП, учасники обговорювали результати вивчення перинатального здоров'я [4].

Про нові напрями та методи реабілітації, застосування вже усталених інструментів документування й оцінювання дитячої неповносправності, знання про які у Східній Європі ще не є достатніми, йшлося на 20-тій щорічній конференції Європейської академії дитячої інвалідності, яка проходила 5-7 червня 2008 року у столиці Хорватії Загребі. Лейтмотивом конференції стало гасло "Ранній діагноз - раннє втручання ". Адже рання терапія, можливо, хоч і не зможе запобігти порушенням, але, вочевидь, спроможна значно покращити подальший функціональний стан дитини. У конференції взяли участь представники з багатьох країн, зокрема з Франції, Норвегії, Великобританії, Польщі, Нідерландів, Швеції, Словенії, Хорватії, США. Презентували свою доповідь і учасники з України - представники Міжнародної клініки відновного лікування. Тема доповіді - "Надійність української версії Системи класифікації великих моторних функцій". Перед офіційною програмою конференції відбувся сателітний симпозіум Європейської академії дитячої інвалідності та Європейської асоціації дитячих неврологів [3].

23-26 квітня 2008 року у м. Блед, що в Словенії, відбулася 7-а Міжнародна конференція "Раннє ушкодження мозку. Від факторів ризику до остаточного діагнозу". На конференції успіхи у сфері реабілітації дітей з ДЦП, зокрема, застосування костюму корекції рухів "Спіраль", демонстрували співробітники Міжнародної клініки відновного лікування [1].Виступаючи на Всеукраїнському форумі інтелігенції, який проходив 27 березня 2008 року в Києві за участю Президента України В. Ющенка, директор Міжнародної клініки відновного лікування (Трускавець) проф. В. Козявкін особливо наголошував на важливості запровадження інноваційних технологій у галузі медицини, закликав до докорінного реформування системи охорони здоров'я в Україні, покликаючись на міжнародний та свій власний досвід, що його українська медицина цілком реально може перейняти з максимальною користю для себе.

Причина хвороби - дефекти мозку й аномально сформовані функціональні зв'язки центральної нервової системи - сьогодні залишаються поза можливостями терапії. Відчуття власної неповноцінності через численні ураження, зокрема, порушення пізнавальної діяльності, що обумовлюють ізольованість дитини з ДЦП, впливає на становлення і формування її особистості. Результати досліджень засвідчують недостатню ефективність медичних втручань без систематичного корекційного психолого-педагогічного і соціального впливу. Адаптація дитини з ДЦП до життя здорових ровесників, вважає Н. Носенко, - це "обов'язкове соціальне щеплення" [7].

Однією з найприйнятніших форм занять із такою категорією дітей є гра, що містить багатий психокорекційний матеріал. Заняття ігровою діяльністю спрямовані не тільки на корекцію рухових недоліків дитини, а й позначається на розумовому розвитку і формуванні пізнавальної діяльності. Саме в грі засвоюються суспільні функції і відповідно форми поводження [5].

Для дітей із ДЦП проводиться ряд заходів, метою яких є допомогти особистості повірити в себе, у свої можливості. Так, у рамках програми "Радість дитинства - вільні рухи" - спільного проекту МБФ "Україна-3000" і компанії "ТНК-ВР Коммерс" - проходить Другий всеукраїнський конкурс (роботи приймали до 15 грудня 2008 р.), присвячений темі "Моя професія", метою якого є привернення уваги суспільства до талановитих дітей з діагнозом ДЦП.

Отже, дитячі церебральні паралічі - це група патологічних синдромів, що виникають внаслідок уражень мозку і проявляються у формі рухових, мовних і психічних відхилень. Дуже важливою є правильна організація лікування, що має базуватися на наступних принципах: ранній початок, етапність, послідовність і комплексність. Комплексність лікування передбачає як використання різних форм відновно-корекційної роботи, так і участь у цьому процесі широкого кола фахівців.

Література:

•1. en.cpbled2008.eu.

.•2. http://www.reha.lviv.ua/.

•3. http://www.eacd2008.com/

•4. www-rheop. ujf-grenoble.fr.

•5. Калижнюк Є. Психічні порушення при ДЦП. - К.: Вища школа, 1987.

•6. Козявкін В. І., Сак Н. М., Качмар О. О., Бабадагли О. О. Основи реабілітації рухових порушень за методом Козявкіна. - Трускавець: Міжнародна клініка відновного лікування, 2007.

•7. Носенко Н. ДЦП // Мир семьи. - 2006 (май). - С. 3-12.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>