XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кордонська А.В. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ ГРУПИ

Кордонська Альона Василівна, І категорія

Могилів-Подільський технолого-економічний коледж ВНАУ

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ ГРУПИ

         У навчальному закладі в процесі навчально-виховного процесу визначальне місце займає питання якості навчання студентів, яке є важливим якісним показником роботи педагогічного колективу й куратора зокрема. Ефективному вирішенню цього питання покликані сприяти всі: від адміністрації до куратора. Але найбільшу відповідальність несе куратор. У важкій та важливій справі виховання для куратора мають бути характерні порядність та професіоналізм. Творче, ініціативне, новаторське ставлення до роботи є критерієм соціальної активності куратора групи. Завжди у роботі має гармонійно співпадати єдність слова і діла, тому що вихованці прагнуть наслідувати його і бути схожим на нього, і авторитет наставника стає могутньою силою виховання. Це, в свою чергу, забезпечує реалізацію головної освітянської мети - створення умов для розвитку і самореалізації особистості студента.

         Література свідчить, що ефективність роботи куратора групи з питань поліпшення успішності студентів залежить від педагогічного вміння реалізувати свої найважливіші функції:

•     організаторські;

•     стимулюючі;

•     дослідні;

•     спрямовуючі;

•     соціальні;

•     координаційні.

         При цьому слід неухильно дотримуватись індивідуального підходу, тобто виховувати з опорою на особисті якості студентів. З метою стимулювання до поліпшення навчання слід врахувати те, що студент є не тільки об'єкт виховання, а й його суб'єкт. Він усвідомлює своє власне становлення, виявляє самодіяльність, творчість, ініціативність, відповідає за свою працю, поведінку, вміє оцінити себе з точки зору інтересів суспільства, не тільки турбується про виховання членів свого колективу, а й відповідає за нього.

         Індивідуальні бесіди з студентами частково поліпшують успішність Вони покликані допомогти студенту пізнати себе таким, яким він є в дійсності, правильно оцінити ті чи інші вчинки, виправити в разі необхідності поведінку. Така бесіда повинна бути довірливою і тактовною, і при цьому з'ясовуються причини прогалин у навчанні і накреслюються шляхи їх вирішення.

         Крім того, на мою думку, ефективно можна впливати на поліпшення успішності студента через усестороннє педагогічне спостереження, яке здійснюється в процесі повсякденного і систематичного спілкування з студентами. З метою вивчення мотивів навчання, рівня розуміння студентами своїх обов'язків проводжу анкетування: «Як поліпшити успішність в групі:  моя думка». Потім дані узагальнили разом з активом групи і накреслили план роботи з кожним студентом і групою в цілому. З цими методичними рекомендаціями ознайомлюю і батьків на батьківських зборах та під час індивідуальних бесід, консультацій тощо.

         Ваговий внесок у зростанні ефективності роботи куратора групи з метою поліпшення успішності має проведення просвітницької роботи. У своїй роботі практикую проведення виховних годин на теми: «Праця звеличує людину», «Залежність вдалого працевлаштування завтра від якості навчання сьогодні», «Поведінка студента - гарант його вихованості та самоконтролю», де формуються такі риси: працелюбність, дисциплінованість, ініціативність, допитливість, наполегливість, пунктуальність. Відомо, що успішність покращується, коли з'являється інтерес до знань, а інтерес до знань виявляється тоді, коли студент бачить реальну можливість їх застосування в майбутньому. Тому разом з викладачами спец дисциплін намагаємося формувати у студентів групи любов до обраної професії, розкриваємо постійно її суть, показуємо цінність і перспективи в майбутньому, наводимо приклади з досвіду тих студентів-випускників, які чогось досягли в житті, але, на  жаль, не всі студенти групи розуміють це.

         Постійно співпрацюю з викладачами-предметниками, обмінююся з ними думками щодо поведінки та навчання студентів, методів впливу на них.

         Успішність  залежить і від того як студенти вміють працювати самостійно. Проводяться бесіди індивідуальні на виховних годинах як ефективно працювати з книгою, як поліпшити пам'ять, спланувати свій день тощо. Якість роботи з питання поліпшення успішності залежить і від залучення студентів до науково-пошукової роботи під керівництвом викладачів спеціальних дисциплін, і від участі студентів у підготовці і проведенні занять за новими технологіями.

         У своїй роботі постійно співпрацюю з батьками, проводжу індивідуальні бесіди з батьками і студентом в присутності викладача, заввідділенням, групові батьківські збори, постійно підтримую телефонний зв'язок з батьками, надсилаю щомісяця результати атестації.   

         Успіх у навчанні студентів багато в чому залежить від умов життя і побуту студентів. Систематично відвідую тих студентів, які проживають на квартирах та в гуртожитку. Мету відвідуванню ставлю різну: перевірка самопідготовки студентів, надання індивідуальних консультацій, перевірка санітарного стану, проведення бесід тощо.

         У своїй роботі намагаюся поєднувати стимулюючу і контролюючу функції і це частково допомагає підвищити успішність і відвідування в групі. Проводиться постійний, щотижневий контроль за успішністю студентів і відвідування ними занять,  контролюю своєчасність відпрацювання незадовільних оцінок у поза навчальний час, борюся з пропусками занять без поважних причин через заяви, повідомлення батьків - з одного боку, і похвали, преміювання, своєчасне відзначення навіть незначних успіхів у навчанні - частково сприяють вирішенню проблеми. Але при цьому не забуваю:

•     якщо студента постійно критикують, він вчиться ненавидіти;

•     якщо студент живе в атмосфері ворожості, він вчиться агресивності;

•     якщо студента висміювати, він стає замкненим.

         І навпаки:

•     якщо студента хвалити, він вчиться бути вдячним;

•     якщо студента підтримувати, він вчиться цінувати себе;

•     якщо студент живе в доброзичливості, він вчиться знаходити любов у цьому світі.

         У роботі керуюся педагогічним правилом: «Хвалити на людях, а робити зауваження наодинці».

         Якщо враховувати все вищесказане і проаналізувати успішність студентів, то можна помітити, що така робота дає позитивні результати.

e-mail: kordonskaya.alyona @yandex.ua


Один комментарий к “Кордонська А.В. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ ГРУПИ”

  1. Оксана:

    Доброго дня, Ви перераховуєте найважливіші функції куратора групи і говорите про свідчення літератури. Підкажіть, яких саме авторів Ви використовували. Дякую.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>