XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кордонська А.В. ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Кордонська А.В., І категорія

Могилів-Подільський технолого-економічний коледж ВНАУ

ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

         Сучасні вимоги до морального виховання студентської молоді покладають на викладачів української літератури відповідальність за формування у підростаючого покоління позитивних рис, здатності до співпереживання, любові до батьків, природи, Батьківщини, шляхетного ставлення до жінки, благородства, чесності, скромності та інших чеснот. Сьогодні в умовах розвитку нашого суспільства значно ускладнюються процеси виховання і самовиховання молоді. Пріоритет результату над шляхами його досягнення призводять до втрати моральних принципів та етичних норм. Серед основних цінностей, які становлять ядро особистості людини, особливе місце посідають ідеали, оскільки вони мають здатність мобілізувати молодь до активної діяльності.

         На сучасному етапі розвитку суспільства виховні методи повинні бути зорієнтовані на становлення та розвиток такої особистості, яка б оптимально могла вирішувати складні проблеми, успішно досягати індивідуальних та суспільних цілей, керуючись при цьому моральними нормами.

         Вивчення української літератури - це пізнання людиною самої себе, пробудження зусиль, спрямованих на самовиховання. Проблема формування у молоді позитивних моральних рис набуває першочергового значення. Це обумовило актуальність порушеної проблеми.

         З огляду на умови розвитку суспільної моральної свідомості на сучасному етапі, впливу негативних прикладів, які широко висвітлюються засобами масової інформації, викладачі повинні покладатися на засоби художньої літератури. Характерною особливістю морального становлення особистості є урахування її менталітету - специфічного світосприймання, світовідчуття, світогляду, бачення світу й себе у світлі національного характеру, вдачі тощо. Зміст морального виховання зумовлений потребами і вимогами суспільства, формуванням всебічно розвиненої особистості.

         Моральна поведінка людини, її відношення, переживання оцінюється в категоріях добра і зла, в залежності від того, в якій мірі вони сприяють благу і щастю людей, стверджуючи людину як цінність.

         Процес виховання підростаючої особистості ґрунтується на фундаментальному положенні, згідно з яким тільки те, що пережив у почуттях, набуває для людини значущості, стає її проблемою. Виходячи з цього твердження у роботі намагаюся вибудовувати свій виховний вплив таким чином, щоб студент, здійснивши той чи інший моральній вчинок, пережив від нього позитивне почуття радості, закріпив у свідомості його, а також ту моральну цінність, яка втілилися у ньому як відповідний мотив.

         Ефективність виховного впливу зумовлюється формами та методами виховання. У своїй роботі використовую такі методи і прийоми виховання:

         1. Пряме навчання цінностей:

         • Первинне засвоєння інформації через літературні твори, розповіді, лекції на моральні теми, запам'ятовування, пригадування, відтворення.

         • Пояснення і керована дискусія на  літературі, що переносить сутність моральних форм на конкретні життєві ситуації.

         • Рольова гра, яка передбачає введення студента в певну соціальну роль: стати на місце літературного героя і розв'язати моральну проблему.

         2. Опосередковане навчання цінностей (цінності подаються не в «чистому» вигляді, а в контексті, у живих людських стосунках:

         • Застосування проблемно-ситуаційного підходу.

         • Інтерв'ю.

         • Творчі письмові роботи, що стосуються конкретних життєвих ситуацій та образів літературних героїв.

         На сучасному етапі розвитку суспільства виховні методи повинні бути зорієнтовані на становлення та розвиток такої особистості, яка б оптимально могла вирішувати складні проблеми, успішно досягати індивідуальних та суспільних цілей керуючись при цьому моральними нормами.

         Твори літератури, як надбання мовної культури суспільства, покликані збагачувати людські почуття, розкривати перед читачем широкий і мінливий навколишній світ, людські взаємини, формувати відповідне ставлення до навколишнього середовища.

         Одержуючи від читання духовний заряд для індивідуальної духовної діяльності, для роздумів і мрій, для пильного, вимогливого погляду на самого себе, студент намагається зрозуміти краще свою сутність і свої можливості в процесі самореалізації як в професійному, так і в духовному напрямку.

         Читаючи художню літературу, студент вчиться оцінювати життєві явища, об'єкти живої природи і на цій основі сприймає і оцінює красу навколишнього, красу людських почуттів, осмислює дійсність з погляду загальнолюдських цінностей.

         Література має великі можливості у вихованні в студентів любові до рідної мови. Рідна мова - то безцінне духовне багатство, в якому народ живе, за допомогою якого передає з покоління в покоління свою мудрість і славу, культуру і традиції. Тому як викладач музики несе на заняття скрипку, так в устах словесника на занятті літератури повинно звучати художнє слово, яке розкриває ідею, а не нудна розповідь про ідею. В кожному слові викладача має трепетати, хвилюватися, радіти і обурюватися жива людська пристрасть.

         В.О.Сухомлинський радив викладачам української літератури гострити кожне слово, перетворювати виховання на мистецтво. Література дає взірці прояву як найкращих якостей людей, так і надає можливість побачити найпотворніші прояви людських слабкостей. Викладачі української літератури, керуючись загальнолюдськими цінностями, повинні допомогти студентам вибрати вірний шлях у житті, знайти свою власну життєву позицію.

e-mail: kordonskaya.alyona @yandex.ua 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>