XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Корнєв О.В. КОРПОРАТИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Корнєв Олександр Володимирович, аспірант

Приазовський державний технічний університет

Корпоративні інформаційні системи

  Протягом останніх років значна частина дискусій, що стосуються розвитку корпоративного менеджменту, протікає в ракурсі практичного застосування сучасних інформаційних технологій. Проблематика побудови комплексних управлінських систем виросла в окрему гілку науки про управління і стала причиною розвитку цілої галузі високих технологій. При цьому іноді складається враження, що весь нинішній інформаційний достаток розвивався і продовжує розвиватися таким чином, що стає здатним ввести в оману не тільки непідготовлених читачів, але і самих фахівців у області управління. З одного боку це не дивно, якщо підходити до даної проблеми з наукової точки зору, оскільки для будь-яких дисциплін на первинному етапі розвитку характерна відсутність єдиної системи термінів і понять, наявність принципово різних наукових шкіл і підходів, а також маса інших недоліків, викликаних відсутністю достатнього практичного досвіду. Проте якщо брати до уваги інтереси всіх існуючих і потенційних замовників інформаційних систем, на підприємствах яких провадяться коштовні і часто невдалі досліди по адаптації існуючих рішень, то фокус необхідно змістити з науково-методичної області в область бізнесу. Постараємося в рамках цієї статті визначитись з характерними термінами, поняттями і абревіатурами.

Варто відзначити, що багато з базових термінів має безліч визначень, тому постараємося вибрати найпоширеніші, і що знаходяться максимально близько до контексту задачі.

Бізнес-модель - це опис підприємства, як складної системи, із заданою точністю. В рамках бізнес-моделі відображаються всі об'єкти (суть), процеси, правила виконання операцій, існуюча стратегія розвитку, а також критерії оцінки ефективності функціонування системи. Форма представлення бізнес-моделі і рівень її деталізації визначаються цілями моделювання і прийнятою точкою зору.

Інформаційна модель - підмножина бізнес-моделі, що описує всі існуючі (в т.ч. не формалізовані в документальному вигляді) інформаційні потоки на підприємстві, правила обробки і алгоритми маршрутизації всіх елементів інформаційного поля.

Інформаційна система (ІС) - це вся інфраструктура підприємства, задіяна в процесі управління всіма інформаційно-документальними потоками, що включає наступні обов'язкові елементи:

- інформаційна модель;

 - регламент розвитку інформаційної моделі і правила внесення в неї змін;

- кадрові ресурси (департамент розвитку, консультанти), що відповідають за формування і розвиток інформаційної моделі;

- програмний комплекс (ПК), конфігурація якого відповідає вимогам інформаційної моделі (програмний комплекс є основним рушієм і, одночасно, механізмом управління ІС). Окрім цього, завжди існують вимоги до постачальника ПК, регламентуючі процедуру технічної і призначеної для користувача підтримки впродовж всього життєвого циклу;

- кадрові ресурси, що відповідають за конфігурацію ПК і його відповідність затвердженій інформаційній моделі.

- регламент внесення змін в конфігурацію ПК і склад його функціональних модулів;

- апаратно-технічна база, відповідна вимогам по експлуатації ПК (комп'ютери на робочих місцях, периферія, канали телекомунікації, системне ПО і СУБД);

- експлуатаційно-технічні кадрові ресурси, включаючи персонал по обслуговуванню апаратно-технічної бази;

- правила використання ПК і призначені для користувача інструкції, регламент навчання і сертифікації користувачів.

Як склалося, інформаційною системою прийнято називати програмні комплекси, що не є коректним, оскільки вище ми вже продемонстрували, що вони є лише її частиною. Існує багато авторських визначень поняття "система", але всі з них мають на увазі єдність законів руху (розвитку) складових елементів. Якщо ж ми говоримо про систему, побудовану людиною, то закони руху повинні визначатися конкретними цілями. Програмне забезпечення за відсутності інформаційної моделі (у контексті даного питання) позбавлене власних законів розвитку і є не більше ніж необхідним інструментом для побудови системи.

При прийнятті рішення про застосування на підприємстві інформаційної системи, велику увагу слід приділити процесу її впровадження. Проблематика впровадження ІС полягає в вирішення низки питань.  

1. Для вирішення яких управлінських (виробничих) задач потрібна ІС? Як ми визначатимемо, чи справляється вона з покладеними на неї функціями?

Як ми оцінюватимемо економічну ефективність від впровадження?

Повинно зазначити, що дотепер не існує жодного універсального математичного підходу до оцінки економічної ефективності проектів впровадження ІС. Основна проблема оцінки полягає у тому, що ІС не здатна напряму вплинути на фінансово-економічні показники, а може лише вчасно надавати потрібну інформацію керівникам і, тим самим, забезпечувати високу якість управлінських рішень. А вірні і актуальні рішення, у свою чергу, є основною будь-якого економічного підйому і збільшення конкурентоспроможності.

2. Які нові бізнес-процеси необхідно впровадити, а які реорганізувати для того, щоб віддача від використання ІС була максимальною?

3. За якими правилами здійснюватиметься управління інформаційними потоками в новому режимі?

4. Який програмний комплекс придбавати: вітчизняний або зарубіжний? Чи варто інвестувати кошти в багатофункціональне і дороге рішення, або поки можна обійтися компромісним варіантом?

5. Що робити із старими програмами обробки інформації і управління БД: інтегрувати з новими рішенням або знищувати?

Додатково хочу звернути увагу на той факт, що будь-який програмний комплекс може оцінюватися тільки відносно конкретної задачі і жодним чином не сам по собі.

Дотепер багато керівників серйозно помиляються, однобоко оцінюючи проблематику впровадження ІС. Важливо чітко усвідомлювати, що програмне рішення є лише однією частиною майбутньої системи і робота по його конфігурації і настройці - це завжди необхідна, найвідповідальніша і ризикована частина проекту. Поза сумнівом, у кожного серйозного розробника (постачальника) є кваліфіковані фахівці в цій області, здатні успішно реалізувати необхідну конфігурацію. Побудова ІС - це серйозна зміна структури підприємства, і обійтися без перепроектування окремих бізнес-процесів неможливо (хоча б внаслідок того, що ІС сама по собі має на увазі впровадження нових правил архівації і обробки інформації).

Програмні комплекси, призначені для впровадження як базис інформаційних систем, володіють однією загальною характерною властивістю: вони складні для оперативного ознайомлення. Ця проблема обумовлена наступними чинниками:

- складність не тільки внутрішніх механізмів роботи, але і спостережуваної функціональної структури;

- великий набір специфічних інструментів для різних областей менеджменту.

- наявність спеціальної термінології, великої кількості стандартів і псевдостандартів інформаційного менеджменту (дуже часто загальні концепції називають стандартами або взагалі орієнтуються на "стандарти", що є частиною маркетингової політики деяких розробників).

- доступність матеріалів виключно рекламного характеру, фактична відсутність опису реального досвіду використання програмного комплексу і істинної статистики впроваджень.

Як приклад нижче приведені п'ять стандартних тез з маркетингових брошур розробників програмних комплексів, а під ними розташоване їх трактування, що більш відповідає дійсності або більшою мірою відображає інформаційний зміст.

- "Наша система відповідає вимогам ERP-стандарту (класу)"

Програмне забезпечення містить функціональність, яка дозволяє його використовувати для побудови комплексних інформаційних систем, що включають підтримку більшості напрямів бізнесу (як мінімум: управління фінансами, управління виробництвом і запасами і управління обслуговуванням клієнтів). Відразу необхідно уточнити, що ERP-стандарту (Enterprise Resource Planning) просто не існує, і він відноситься до маркетингових понять.

- "Наша система відповідає вимогам стандарту MRPII"

На відміну від ERP, MRPII в деякому розумінні є стандартом. Якщо виражатися точно, то MRPII (Manufactory Resource Planning) - це концепція управління виробництвом і запасами, остання її редакція (MRPII Standard System) була опублікована в 1989 р. американською асоціацією управління виробничими ресурсами APICS. Слід зазначити, що концепція MRPII є методологією менеджменту, а не софтверним поняттям, не дивлячись на те, що можливість її застосування на крупних підприємствах стала реальністю з прогресом у області інформаційних технологій.

Отже, приналежність рішення до класу MRPII повинна означати функціональну підтримку програмним забезпеченням виконання наступного циклу: "планування замовлень - планування потреби в сировині і матеріалах - планування виробничих ресурсів - контроль над виконанням виробничої програми - зворотний зв'язок".

Як показує досвід, розробники говорять про відповідність програмного комплексу вимогам MRPII, коли існує яка-небудь можливість планування виробничих ресурсів, а не тільки в тих випадках, коли підтримується весь цикл. В першу чергу це торкається вітчизняних софтверних компаній.

- "Наша система є системою управління, а не системою обліку"

Одне з самих спірних тверджень. По-перше, програмне забезпечення, як ми вже говорили, не є системою в рамках підприємства. І навіть на базі самого потужного програмного комплексу цілком можна побудувати систему, яка автоматизуватиме тільки бухгалтерський облік.

Якщо дивитися глибше, потрібно відзначити, що основним управляючим чинником є процедура ухвалення рішення, на підставі результату якою здійснюється вплив на систему (підприємство). ІС сама по собі рішень не ухвалює, але, будучи ефективно настроєною, здатна поставляти інформацію керівнику в тому ракурсі, який найбільш підходить для ухвалення конкретного рішення. Вся інформація (і планова, і фактична), яку формує система у вигляді звітів, складається на основі облікових даних, тому говорити про різницю між "системами обліку" і "системами управління" просто недоречно.

Що стосується використання на практиці самого твердження, то звичайно програмні комплекси вважаються управлінськими, якщо в них реалізована функціональність для підтримки ітеративної процедури "планування - контроль - аналіз відхилень - зворотний зв'язок".

- "Наша система має багаторічний досвід успішних впроваджень на Заході і володіє найбільшим набором галузевих рішень."

Дійсно, багато зарубіжних ПК мають солідний і позитивний досвід застосування на Заході. Проте не варто забувати, що самі по собі підходи до управління в нашій країні і на Заході істотно розрізняються. Наприклад, в більшості економічно розвинених країн існують і широко застосовуються на практиці галузеві стандарти менеджменту. Тим самим, західні тиражовані ПК, як правило, мають на увазі наявність загального стандартного регламенту управління діяльністю підприємств, при цьому, дозволяючи (завдяки широким можливостям по настройці) враховувати всі індивідуальні особливості. Те ж саме можна віднести і до поняття "галузеве рішення". Не секрет, що в СНД (враховуючи те, що відповідний національний менеджмент, як дисципліна, розвивається трохи більше 10 років) практично не існує галузевих управлінських стандартів (маються на увазі саме управлінські, а не технологічні стандарти), і два підприємства, що відносяться до однієї галузі, можуть принципово розрізнятися з погляду діючого управлінського регламенту.

Поза сумнівом, комплексні зарубіжні рішення застосовуються і у нас. Більш того, при правильному підході, їх використання буде не менш продуктивним, ніж на Заході. Проте, для того, щоб їх впровадження було успішним, завжди необхідно здійснювати реорганізацію бізнес-процесів, розробляти і затверджувати регламент всіх процедур і алгоритмів. Відомо, що такий підхід не є дешевим, проте помилково в цілях економії уникати його і вкладати мільйони доларів в неефективну інформаційну систему, намагаючись налагодити підсистему виробничого планування в тих випадках, коли сама процедура планування на підприємстві не регламентована і де-факто не існує.

- "Наша система розроблена в Росії (Україні) і найбільш всього підходить для автоматизації вітчизняних підприємств"

Більшість вітчизняних ПК спочатку проектувалися, як індивідуальні системи обліку в рамках конкретного підприємства, силами відділу АСУ, в режимі дефіциту ресурсів і у відсутності якої-небудь методології управління розробкою. З цим і зв'язано більшість їх недоліків. В цілому ж, типові "вузькі місця" вітчизняних ПК виглядають таким чином:

- низький рівень функціональності, інтегрованості і недостатня кількість настройок.

- недосконала математична модель, що негативно сказується на можливостях по розвитку функціональності.

- нестабільність роботи.

- наявність застарілих технологій обробки даних.

- відсутність актуальної технічної і призначеної для користувача документації.

- недотримання принципу "версіоності".

- невідповідність маркетингової інформації реальним можливостям ПК.

- фінансова нестабільність розробника.

З погляду вартості, вітчизняні рішення виглядають привабливо, проте, як показує досвід, більшості з них (не дивлячись на гучні рекламні заяви) під силу автоматизувати тільки деякі базові облікові функції, наприклад: бухгалтерію, касу, склад і розрахунки з контрагентами.

З погляду технологічної досконалості і повноти функціональної структури, вітчизняні ПК значно (а іноді безнадійно) відстають від західних, тому найчастіше застосовуються на крупних підприємствах тільки як тимчасове рішення.

При виборі ПК потрібно завжди керуватися початковою постановкою задачі. Не варто намагатися відповідати на виникаючі питання самому, виходячи з прочитаних маркетингових брошур. На конкретні питання, що стосуються застосовності ПК у кожному випадку повинні відповідати фахівці постачальника, підтверджуючи кожну свою відповідь відповідною демонстрацією (показом діючої системи у інших клієнтів, настройкою контрольного прикладу і т.д.).

Особливу увагу слід приділяти пропонованій постачальником політиці ціноутворення на ПК. Звичайно, вартість формується виходячи з кількості ліцензій, що придбані, на робочі місця по кожному з умовних функціональних модулів. Іноді окремо враховуються серверні ліцензії по кожному додатковому серверу, включеному в підсумкову конфігурацію. Якщо постачальник рішення виступає як впроваджувальна компанія, потрібно дуже обережно підходити до оцінки пропонованих комплексних варіантів, коли процентне співвідношення вартості продуктів і послуг може змінюватися варіативно. Головне правило можна сформулювати таким чином: будь-яка схема ціноутворення повинна бути прозора і не повинна використовувати якісних чинників як параметрів розрахунку вартості.

Висновки

 

Слід зазначити, що існує безліч постачальників програмних комплексів з великою кількістю рішень, які відрізняються між собою функціональністю, складністю, вартістю. Тому вибір постачальника ПК доцільно здійснювати в режимі комерційного тендеру, що дозволяє максимально об'єктивно аналізувати пропозиції і вести наочний діалог з потенційними постачальниками.

 

Література:

  1. Баронов В.В., Калянов Г.Н., Попов Ю.И. и др. Автоматизация управления предприятием - М.: ИНФРА-М, 2000;

2. Мошелла  Дэвид, Бизнес-перспективы информационных технологий. Как заказчик  определяет контуры технологического роста -  «Альпина Бизнес Букс», - 2004

3. Петров Ю.А., Климович Е.Л., Юрили Ю.В. Комплексная автоматизация управления предприятием - М.: Дело, 2006;

4.Питер Ф. Друкер, Задачи менеджмента в XXI веке - ИД «Вильямс», - 2002;

5. Питер Уэйл, Джинн У. Росс, Управление ИТ: опыт компаний-лидеров. Как информационные  технологии помогают достигать превосходных результатов.

e-mail: alkorq@gmail.com


Один комментарий к “Корнєв О.В. КОРПОРАТИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ”

  1. Таня:

    Дякую за таку чудову статтю! Вона мені дуже допомогла при написанні науково-дослідної роботи!!


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>