XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Король А.М. ДЕКОРАТИВНА СТИЛІЗАЦІЯ В НАТЮРМОРТІ

Викладач Король Анатолій Миколайович
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини

ДЕКОРАТИВНА СТИЛІЗАЦІЯ В НАТЮРМОРТІ

У декоративному мистецтві стилізація – це метод ритмічної організації цілого, завдяки якому зображення набуває ознак декоративності і сприймається своєрідним мотивом. Стилізація, як процес роботи, є декоративне узагальнення об'єктів (фігур, предметів), що зображаються, за допомогою ряду умовних прийомів зміни форми, тональних і кольорових відношень.
Жанр натюрморту найбільш характерний і багатообразний в плані вивчення ознак декоративної стилізації. У цьому жанрі працювали багато великих майстрів. Історія світового та вітчизняного мистецтва дає нам безліч різноманітних по своїй стилістиці зразків декоративного натюрморту. Розглянемо, як вирішували ці питання художники, що працювали в декоративній манері.
Майстри фовізму (А. Матіс, А. Дерен) йшли по шляху виявлення можливостей декоративно-експресіоністичних можливостей кольору і фактури, використовуючи активні поєднання основних кольорів і яскраві фактурні мазки. Фовісти, протестуючи проти художніх традицій XIX ст., створювали колористичні контрастні інтенсивні плями і гострі композиційні ритми, часто звертаючись до «примітивного», а також середньовічного і східного мистецтва.
Представники кубізму (П. Пікассо, Же. Брак) прагнули утвердити нові методи передачі простору і форми, використовуючи аналітичний спосіб зображення предметів розкладанням їх на прості геометричні об'єми, «розкриваючи» їх внутрішню структуру. Колір в натюрмортах кубістів, виділяючи окремі грані предмету, одночасно і підсилює, і дробить форму, додаючи полотнам декоративний характер і перетворюючи їх на барвисті площинні панно. Пікассо створив серію натюрмортів, в яких прагнув до чистоти простих форм, максимально спрощуючи предмети.
Декоративні натюрморти І. Машкова були створені під впливом кубістів і фовістів. Художник активно застосовує колірні і фактурні засоби, передаючи пластичність предметів у середовищі, перебільшує розміри об'єктів для досягнення ефекту зрілості, тяжкості кольорових мас, користується експресією контурного малюнку і соковитою манерою письма.
Як і Машков, для досягнення декоративності Б. Кустодієв використовує в натюрмортах поєднання чистих відкритих кольорів: жовтого, червоного, синього, зеленого. Він писав: «...Если меня что и привлекает, так это декоративность.» [1]
Дуже декоративні святкові по колориту натюрморти М. Сарьяна, що знаходився під впливом А. Матісса і П. Гогена. У творчому методі М. Сарьяна відбилися деякі принципи середньовічної вірменської мініатюри і монументального живопису, узагальненого силуетного малюнку.
Багато працював в жанрі натюрморту А. Купрін близький до кубістів: натура зображається у нього з чітко вираженою геометричною першоосновою. Предмети виконані спрощено, схематично. Контури і об'єми їх гранично лаконічні. Художник порушує форми предметів, стискає, користується великими площинами, плани нашаровуються один на одного, лише натякаючи на глибину. Прагнення до узагальнення властиве натюрмортам А. Купріна.
Ознайомившись із спадщиною декількох найбільш відомих художників, які працювали у жанрі натюрморту, постараємося виділити найбільш важливі прийоми досягнення декоративної стилізації в натюрморті.
1. Будь-який об'єкт натюрморту може бути перероблений фантазією і здатністю помітити характерне; можна перебільшувати природну форму, довівши її до максимальної гостроти, наприклад, гранично округляти глечик, активно витягнути подовжену форму груші, підкресливши пластику предметів нанесенням декоративного малюнка. Важливо при цьому виходити з особливостей конкретного об'єкту, недоцільно, наприклад, круглу форму замінювати на квадратну і навпаки.
2. Можлива зміна співвідношень пропорцій, як усередині одного предмету, так і між декількома.
3. Допускаються різного роду умовності: предмети можна підвішувати в повітрі, заломлювати їх форму, згинаючи і нахиляючи в сторони, встановлюючи їх на уявній, умовній площині. Один і той же об'єкт в композиції може сприйматися з декількох точок зору, наприклад, основа глечика зображається фронтально, а шийка — розвернута, неначе на нього дивляться зверху, або блюдо з фруктами одночасно показане і збоку, і зверху, що дає можливість побачити лежачі на блюді фрукти.
4. Якщо необхідно показати перспективу в натюрморті, то робити це потрібно достатньо умовно. Уникаючи вихоплених з дійсності натуральних ракурсів потрібно перетворювати їх на виправдані, композиційно осмислені розвороти форми. Всі прийоми повинні працювати на виявлення виразності композиції і предметів в ній.
5. Можна пересувати предмети в композиції, міняти їх місцями, збільшувати або зменшувати їх кількість, вводити додаткові об'єкти, додавати драпіровки або фрукти для заповнення простору, але головне - зберегти суть і характер постановки.
6. До пошуку колірних варіантів слід підійти обдумано. Можна зберегти колірний колорит даної постановки повністю, міняючи при необхідності лише тональні відношення; можна також значно доповнити його новими поєднаннями. Недоцільно зовсім відмовлятися від кольорової гами, яка пропонуються, оскільки при складанні натюрморту предмети підбирають за кольором, і це потрібно враховувати. [2]
При роботі над стилізованою композицією натюрморту важливо звертати увагу на пластику форм, їх виразність і декоративність, не забуваючи при цьому про основні принципи побудови та розміщення предметів на площині.
Література:
1. Логвиненко Г.М. Декоративная композиція. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 144 с.: ил.
2. Сензюк П.К. Композиция в декоративном искусстве: Альбом. - К.:
Рад. шк., 1988. - 78с.


Комментариев: 2 к “Король А.М. ДЕКОРАТИВНА СТИЛІЗАЦІЯ В НАТЮРМОРТІ”

  1. Meryan:

    Дуже цікава інформація!!!

  2. Meryan:

    Дуже цікава інформація! Дякую!!!


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>