XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Косінова О.М. ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ, ПОКАЗНИКІВ ТА РІВНІВ ОЦІНКИ СФОРМОВАНОСТІ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

Косінова Олена Миколаївна

Службовець Державної прикоронної служби України, головний режисер академічного ансамблю пісні і танцю ДПСУ, м. Київ.

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ, ПОКАЗНИКІВ ТА РІВНІВ ОЦІНКИ СФОРМОВАНОСТІ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

Формування естетичної культури має особливу функцію, орієнтовану на затвердження сутнісного початку в людині, на гармонію його соціальних і природних якостей, розвиток яких забезпечує становлення особистості, здатної до творчості, до самореалізації і адекватної оцінки складних соціальних ситуацій.

Сформована естетична культура припускає єдність естетичних переконань особи з її інтуїтивними орієнтаціями і самопроявами в усіх формах діяльності. А це вимагає не лише естетичної навченості, але і обізнаності, переконаності характеру. Особлива цінність естетичної культури в тому, - що вона сприяє самопізнанню і самозаглибленню особи, що вона є вищою формою залучення людини до соціального середовища, вищою формою соціалізації людини.

Формування естетичної культури майбутніх офіцерів-прикордонників є цілеспрямованим, організованим і контрольованим педагогічним процесом розвитку у курсанта естетичного ставлення до дійсності і естетичної діяльності, тобто розвитку стійких механізмів регуляції естетичної свідомості, естетичних стосунків і естетичної поведінки з метою самореалізації в естетично-творчій діяльності органів та підрозділів ДПСУ.

При оцінці рівня сформованості естетичної культури особи курсантів ми спиралися на критерії і показники, розроблені в дисертаційних дослідженнях таких науковців, як С. Л. Крук, А. А. Кучеренко, В. О. Лєсков, М. О. Мацишин, С. М. Морозов, В. С. Полюк, В. І. Шевчук, С. П. Шумовецька та ін., на власні спостереження під час дослідно-експериментальної роботи. Під час дослідження були уточнені показники для кожного критерію і логічна послідовність використання цих показників в діяльності курсантів.

Показниками інтелектуального критерію є: повнота і міцність у курсантів естетичних знань; наявність у майбутніх офіцерів-прикордонників естетичного смаку; уміння курсантами аналізувати і оцінювати естетичні явища навколишньої дійсності.

Показниками емоційного критерію є: наявність власної позиції по відношенню до творів мистецтва; уміння визначати емоційно-виховний зміст театрально-творчої діяльності; здібність до адекватної оцінки творів мистецтва і емоційного відгуку на  них.

Показниками діяльнісного критерію визначено: стійкість інтересу до поглиблення знань, формування умінь аналізу творів мистецтва; активність в естетичному перетворенні навколишньої військово-соціальної дійсності; самореалізація в естетично-творчій діяльності органів та підрозділів ДПСУ.

Дослідно-експериментальна робота дала можливість визначити характеристики високого, середнього та низького рівнів сформованості естетичної культури курсантів.

Для високого рівня сформованості естетичної культури характерним є те, що курсант: має теоретичні знання, ерудованість в області естетики і мистецтва, володіє естетичними поняттями; усвідомлює естетичні явища в житті, мистецтві, має розвинутий естетичний смак; аналізує та оцінює естетичні явища навколишньої дійсності; осмислює авторську позицію при аналізі змісту і форм творів мистецтва, використовує елементи синтезу і аналізу; точно визначає емоційний стан того або іншого образу театрально-творчої діяльності; адекватно оцінює витвори мистецтва; поглиблює знання, формує в себе навички аналізу творів мистецтва; активно перетворює в естетичному плані навколишню військово-соціальну дійсність; постійно приймає участь у самореалізації в естетично-творчій діяльності органів та підрозділів ДПСУ.

Середньому рівню сформованості естетичної культури притаманні такі ознаки. Курсант: має недостатні знання естетичних понять, інтуїтивну естетичну орієнтацію; усвідомлює естетичні явища в житті, мистецтві не завжди; аналізувати та оцінювати естетичні явища навколишньої дійсності може не завжди; осмислює авторську позицію при аналізі змісту і форм творів мистецтва; визначає емоційний стан того або іншого образу театрально-творчої діяльності; не завжди адекватно оцінює витвори мистецтва; поглиблює знання, формує в себе навички аналізу творів мистецтва в окремих життєвих ситуаціях; приймає участь у перетворенні в естетичному плані навколишньої військово-соціальної дійсності; самореалізується в естетично-творчій діяльності органів та підрозділів ДПСУ в окремих випадках.

Низький рівень сформованості естетичної культури курсанта характеризує те, що він: обмежено інформован в області естетики, має недостатні уявлення про естетичні категорії; усвідомлювати естетичні явища в житті, мистецтві не може; не аналізує та не оцінює естетичні явища навколишньої дійсності; авторську позицію при аналізі змісту і форм творів мистецтва не має; уміння визначати емоційний стан того або іншого образу театрально-творчої діяльності в себе не сформував; оцінку творів мистецтва здійснити не може; поглиблює знання аналізу творів мистецтва в окремих випадках; не має бажання приймати участь у перетворенні в естетичному плані навколишньої військово-соціальної дійсності; участь у естетично-творчій діяльності  не приймає.

Отже, дослідження понятійно-категоріального апарату формування естетичної культури курсантів-прикордонників дало можливість теоретичні основи які представлено у якості критеріїв, показників та рівнів оцінки сформованості естетичної культури особистості. 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>