XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Косован Х.С. ДВОЇСТИЙ ХАРАКТЕР ВПЛИВУ НТП НА ІСНУВАННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ

Косован Христина Сергіївна
Київський національний торговельно-економічний університет
Чернівецький торговельно-економічний інститут

ДВОЇСТИЙ ХАРАКТЕР ВПЛИВУ НТП НА ІСНУВАННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ

Виникнення глобальних проблем пов'язане як з конкретною сферою життєдіяльності суспільства, так і з конкретним соціально-економічним середовищем, де реалізується та чи інша сфера діяльності людей.
В світі дуже багато було сказано про позитивний вплив НТП в розвитку міжнародної та національних економік, про позитивний вплив на вирішення глобальних проблем, зокрема, як приклад про утилізацію сміття, відходів виробництва, про раціональне використання виробництва, про хімізацію виробництва, що являє собою введення нових методів виробництва, використання менш шкідливих ресурсів. Практично весь світовий розвиток, та розвиток методів вирішення глобальних проблем ґрунтується на НТП, на нововведеннях, на відкритті фундаментально нових способів і методів як в економіці так і в цілому в житті суспільства.
Глобальні проблеми поділяють на три сфери дії: до першої сфери належать проблеми, які виникають у сфері взаємодії природи і суспільства,серед них: надійне забезпечення людства сировиною, енергією, продовольством тощо До другої сфери належать проблеми суспільних взаємовідносин, а саме: відносин між державами різних економічних устроїв, подолання економічної відсталості багатьох країн світу, локальні, регіональні та міжнародні кризи тощо. Третя сфера - розвиток людини, забезпечення її майбутнього. Вона охоплює передусім проблеми пристосування сучасної людини до умов природного і соціального середовища, що змінюються під впливом науково-технічного прогресу, питання сучасної урбанізації, боротьби з епідеміями.
Серед глобальних проблем, що стоять сьогодні перед людством, збереження миру - найгостріша проблема, яка потребує невідкладного розв'язання. Людська цивілізація дійшла до такого стану, коли локальні міжнаціональні конфлікти без вживання ефективних запобіжних заходів можуть перетворитися на глобальні й становити загрозу життя на землі.
Гонка озброєнь у XX ст. набула небачених масштабів. Протягом століття світові воєнні витрати зросли більш як у 30 разів. Якщо в період між двома світовими війнами людство витрачало на воєнні цілі від 20 до 22 млрд дол. щорічно, то сьогодні ця сума перевищує 1 трлн дол.
Виникнення екологічної проблеми, як і виникнення інших глобальних проблем у сфері взаємовідносин суспільства з природою, пов'язане з прискоренням науково-технічного прогресу, який створює можливості для посилення людського впливу на навколишній світ.
Генофонд тваринного і рослинного світу України також перебуває під загрозою. На відміну від США, Німеччини, Великобританії, Франції, Канади та інших країн, де розорано близько чверті земель, в Україні цей показник сягнув за 80 відсотків.
Значної шкоди природі й суспільству завдає підвищення в атмосфері концентрації вуглекислого газу, який утворюється при спалюванні вугілля, нафти, газу тощо.
Розв'язання глобальних проблем сучасності, забезпечення майбутнього людської цивілізації вимагають розробки і реалізації колективної програми економічної, воєнно-політичної безпеки людства.
Формування екологічної свідомості, екологічної культури - ось перші кроки, які мають стояти на шляху людяного ставлення до природи.
Література:
1.Міжнародна економіка: Підручник / За ред. А. П. Румянцева. – К.: Знання – Прес, 2003.-447с. (Вища освіта ХХІ ст.)
2.Добрав Г. М., Перелет Р. А. НТР И Природоохранная политика. К., 1996. - 79с.

e-mail: tinka52@rambler.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>