XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Коссе В.В., д.е.н.Чернега О.Б. АНАЛІЗ ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ.

Коссе В.В.

Науковий керівник: Чернега О.Б., д.е.н., професор

ДонДУЕТ ім. М. І. Туган-Барановського

АНАЛІЗ ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Важливим елементом валютної системи, що зв'язує національну економіку із зовнішнім миром, є валютний курс, що опосередковує обмін товарами, послугами й рух капіталів між границями.

Основна функція Національного банку відповідно до Конституції України - забезпечення стабільності національної грошової одиниці та сприяння дотриманню цінової стабільності.

У 2001 році обмінний курс гривні був стабільним, незважаючи на невеликі коливання. Основними інструментами регулювання обмінного курсу гривні були інтервенції з купівлі та продажу валюти на міжбанківському ринку, а забезпеченню стабільності сприяло вдосконалення системи валютного регулювання.

У 2002 р. офіційний курс гривні щодо долара США знизився в номінальному вираженні на 0,64%, а в реальному - на 1,25%. У цей період НБУ здійснював активну політику валютних інтервенцій, спрямовану на забезпечення стабільності валютного ринку та обмінного курсу гривні, збереження позитивної динаміки реального ефективного обмінного курсу гривні, зростання золотовалютного резерву НБУ тощо.

У 2003 році ревальвація гривні щодо долара США (0,02%) дозволила уникнути зовнішніх шоків та втримати інфляцію, незважаючи на динамічне зростання монетарних агрегатів, зростання світових цін на енергоносії та негативні результати в аграрному секторі. В умовах збереження режиму керованого плаваючого валютного курсу НБУ здійснював активну політику інтервенцій і викуповував надлишкову пропозицію іноземної валюти на ринку з метою нарощування міжнародних резервів.

З метою уникнення значних коливань обмінного курсу гривні НБУ у 2004 році здійснював активну політику валютних інтервенцій шляхом викупу надлишкової іноземної валюти або збільшення її пропозиції за рахунок офіційних валютних резервів НБУ. Упродовж 2004 року НБУ проводив політику помірної ревальвації, а згодом - девальвації гривні. За рік номінальний курс гривні до долара США підвищився на 0,49%, або на 2,61 коп., до 5,3054 грн. за долар США.

Протягом 2005 року НБУ забезпечив стабільне функціонування валютного ринку, а також позитивну динаміку міжнародних резервів та обмінного курсу гривні. Обсяги надходжень іноземної валюти у 2005 році на 22,2% при зростанні експортних доходів на 4,8%. Збільшення валютних надходжень відбулося в основному за рахунок зростання зовнішніх корпоративних запозичень та приросту прямих іноземних інвестицій від приватизації ВАТ "Криворіжсталь". З метою уповільнення потужного припливу короткострокового капіталу та приведення обмінного курсу гривні у відповідність з бюджетними параметрами Національний банк України ревальвував гривню відносно долара США на 4,8%.

Таким чином, курсова політика 2001-2005 р.р. в результаті збереження пріоритетів стабільності мала суттєві позитивні наслідки для економіки, головними серед яких були: стримуючий вплив на інфляцію; стимулювання зростання реальних доходів населення; сприяння динаміці зниження реального ефективного обмінного курсу; збільшення міжнародних резервів; підвищення привабливості гривні порівняно з іноземними валютами, що забезпечило прискорення процесів реальної дедоларизації економіки.

Література:

•1.       Вахненко Т. Оптимизация валютно-курсовой политики В Украине// Экономика Украины. - 2005. - №1.

•2.       Наумець І. Прогнозована реакція// Контракти. - 2006. - №3.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>