XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Котегова Л. І. ЗАСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ Й ЗАПОБІГАННЯ ПЕРЕВТОМІ У СПОРТІ

Котегова Людмила Іванівна

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ЗАСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ Й ЗАПОБІГАННЯ ПЕРЕВТОМІ У СПОРТІ

У зв'язку з критичним станом здоров'я молоді, значними розумовими і психічними перенавантаженнями у навчальному процесі, малорухливим способом життя, зростає роль фізичної культури та спорту, як одного з головних чинників у профілактиці, збереженні та зміцненні здоров'я людини, а від так і важливого фактору збереження та зміцнення здорового генофонду нації. На жаль, ефективність фізичного виховання в нашій країні перебуває на низькому рівні. Для підтвердження цього досить переглянути Цільову комплексну програму «Фізичне виховання - здоров'я нації» затверджену Указом Президента України від 1 вересня 1998 р. № 963/98. У ній, зокрема, підкреслюється, що «наявна в Україні система фізичного виховання, фізичної культури й спорту перебуває у кризовому стані й не може задовольнити запити населення. Виникає гостра необхідність у зміні програмних підходів і визначенні пріоритетних напрямів розвитку фізичного виховання, фізичної культури та спорту» [2, с. 4, 5].

В наш час вже ні у кого не викликає сумніву необхідність занять фізичними вправами для збереження та зміцнення здоров'я, підтримання доброї фізичної та розумової працездатності молодого покоління. Але 2-4 годин занять на тиждень з фізичної культури у школі та фізичного виховання у ВНЗ недостатньо для цих позитивних зрушень. Необхідно займатись 10-14 годин різною фізичною діяльністю (біг, спортивні ігри, плавання тощо) протягом тижня. А тому молоді слід самостійно займатися фізичними вправами, відвідувати спортивні гуртки та секції, особливо тим, хто хоче досягти успіху в спорті.

Спортивні рекорди з кожним роком поліпшуються, а межі, які відділяють успіх від невдачі, зменшуються. Підвищення спортивних результатів значною мірою зумовлено збільшенням інтенсивності і тривалості тренувальних навантажень. Але це часто не дає високих результатів і може призвести до хронічного стомлення і дегенеративних змін в організмі спортсмена. В розвитку строкової, поточної і тривалої адаптації до фізичних навантажень провідна роль належить фізіологічним реакціям, які здійснюються не тільки в процесі м'язової діяльності, а й після робочого періоду, оскільки організму притаманні не два кардинальні стани - спокій і діяльність, а три - спокій, діяльність і відпочинок. Тому спеціально організований відпочинок після виконання вправ слід розцінювати як невід'ємну частину тренувального процесу. Тренери і спортсмени шукають і інші способи досягнення перемоги. Деякі з них дійсно поліпшують м'язову діяльність, а деякі можуть призвести до жахливих наслідків [3, с. 66].

Впровадження раціональних режимів навантаження і відпочинку, залежно від важкості тренування, є одним з основних організаційних заходів збереження працездатності та запобігання перевтомі людини, що займається спортом. Відпочинок сприяє видаленню продуктів робочого метаболізму; поповнює енергетичні запаси, пластичні речовини й ферменти, витрачені під час м'язової діяльності; забезпечує підвищення функціональних можливостей організму.

Слід також відмітити і засоби екстреного підвищення працездатності і віддалення втоми. Це, зокрема, різні хімічні стимулятори. Одна група цих стимуляторів включає речовини, які впливають на обмінні процеси, зменшуючи несприятливі гуморальні зрушення. Це глюкоза, фосфати, аскорбінова кислота, вітаміни та мікроелементи. Друга група стимуляторів включає речовини, які діють спеціально на нервову систему. До них належать фенамін, препарати лимоннику, женьшеню, кофеїн тощо. Вони можуть давати як справжню стимуляцію за рахунок активації відновлювального процесу по ходу роботи, так і призводити до збільшення функціональних затрат через віддалення процесу гальмування. При цьому порушення коркової нейродинаміки погіршує якість виконання роботи, особливо там, де необхідна координація рухів [1, с. 151].

Але слід знати, що часте використання засобів, що підвищують працездатність або прискорюють відновлювальні процеси, стримує подальше наростання тренованості. Використання спеціальних засобів виправдано лише у виняткових випадках: у разі тяжкої перевтоми, багатоденних відповідальних змагань, коли функціональне напруження знаходиться на межі можливостей або вже переходить фізіологічну межу.

Отже, вагомим фактором високої працездатності є фізичне тренування у поєднанні з активним відпочином на початку втоми, дотриманням раціонального режиму навантаження, розумової праці та відпочинку, застосуванням педагогічних, психологічних та медико-біологічних факторів відновлення. Педагогічні засоби включають раціональний розподіл навантажень і відпочинку у місячних і тижневих циклах, протягом тренувальних занять шляхом доцільно організованої м'язової діяльності, створення позитивного емоційного тонусу тренувань тощо.

Психологічні засоби включають навіюваний сон-відпочинок, м'язову релаксацію, спеціальні дихальні вправи (психотерапевтичні засоби); психорегулювальне тренування, музику, світломузику (психопрофілактичні засоби); зниження негативних емоцій, різнобічний відпочинок, комфортабельні умови побуту (психогігієнічні засоби) тощо.

Медико-біологічні засоби відновлення забезпечуються: збалансованим харчуванням; застосуванням водних процедур, сауни, лазні, масажу тощо.

Література:

1. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2000. - 232 с.

2. Цільова комплексна програма «Фізичне виховання - здоров'я нації» // Затверджено Указом Президента України від 1 вересня 1998р. № 963/98. - К., 1998. - 14 с.

3. Шаповалова В.А. Спортивна медицина і фізична реабілітація: Навч. посібник / В.А. Шаповалова, В.М. Коршак, В.М. Халтагарова та ін. - К.: Медицина, 2008. - 248 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>