XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Котенко О.А. ВАЖЛИВІСТЬ ІННОВАЦІЙ В РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Котенко О.А., студент IV курсу, гр..УІ-71

Національний технічний університет України «КПІ»

 Факультет менеджменту та маркетингу

ВАЖЛИВІСТЬ ІННОВАЦІЙ В РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Характерною ознакою сучасних світових економічних систем є масове впровадження у виробництво новітніх досягнень науки і техніки, які знаходять підтримку та визнання збоку політичної системи та суспільства. Базовими факторами їх широкого впровадження є інноваційна активність науковців, бізнесменів та урядів країн.

У промислово розвинутих країнах впровадження інноваційних технологій забезпечує до 90 відсотків приросту ВВП. В Україні інноваційна діяльність має структурні деформації, що пов'язані з неузгодженою та незбалансованою взаємодією між технологічними, економічними та соціально-ціннісними аспектами. Основною причиною даної деформації є хибно обраний напрям економічного розвитку на державному рівні, що і нині залишається досить непродуманою та непослідовною. Кожен новий уряд, що приходить до влади проголошує, що інновації є пріоритетом розвитку нашої держави, але дані обіцянки залишаються лише на словах. Ми і надалі використовуємо старі технології, що свого часу забезпечували надприбутки, однак зараз вони є неприйнятними у світових економічно розвинутих устроях. Дані низькотехнологічні виробництва є занадто ресурсо- та енерговитратними, і в умовах стрімкого зростання світових цін на енергоносії призводить до того, що українська економіка стає приреченою на збитковість[2].

Україна має всі передумови, щоб в умовах нової економічної хвилі вийти на передові позиції та відігравати роль провідної країни світу: освічене населення, сировинну базу, зручне географічне розташування. Проте щоб ефективно використовувати дані переваги потрібно:

•·        чітко встановити пріоритети інноваційного розвитку по кожній галузі;

•·        створення інноваційної інфраструктури (технопарки, інноваційні центри, технологічні інкубатори) та налагодження їх ефективного функціонування;

•·        модернізувати українську енергетику та транспорт, що можуть стати важливими ринками збуту для ресурсозберігаючих технологій;

•·        вдосконалення нормативно-правової бази державного регулювання та стимулювання інноваційної діяльності;

•·        створити ефективну мотивацію інноваційних процесів, їх комерціалізація та спрямування на задоволення ринкового попиту, з урахуванням національних стратегічних та геополітичних аспектів;

•·        створення позитивного інвестиційного клімату для покращення фінансування інноваційних проектів[1].

Отже, здійснення цілеспрямованих структурних та функціональних змін у всіх галузях економіки України та тісний взаємозв'язок і співпраця між урядовими та бізнесовими структурами забезпечить технологічні зрушення у всіх сферах економічної діяльності та загальну активізацію інвестиційну діяльність, що сприятиме ефективному відтворенню інноваційного процесу.

Література:

•1.     Геєць В., Семіноженко В. Інноваційні перспективи України: Монографія. - Х.: Константа, 2006. - 272с.

•2.     Перспективи створення національної інноваційної системи в Україні [Електронний ресурс] / І.Ю. Матюшенко - Режим доступу:  http://iee.org.ua/files/alushta/13-matyushenko-perspektyvy_stv.pdf

 

e-mail: oleg.kot@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>