XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Котиченко А. А. БРИТАНСЬКИЙ КОЛОНІАЛІЗМ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.

Котиченко Анна Андріївна,

студентка 3-го курсу Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

БРИТАНСЬКИЙ КОЛОНІАЛІЗМ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.

Новий етап колоніальної політики Англії починається з 1649 р., після того коли влада перейшла до індепендентів. Цей період можна характеризувати встановленням системи пільгового оподаткування колоніального імпорту.

Ще одним показовим моментом зміни курсу колоніальної політики може виступити акт від 3 жовтня 1650р., який забороняв будь-яку торгівлю з " бунтівними " колоніями, а іноземним кораблям заборонялося відвідувати англійські колонії в Америці без згоди парламенту. 

Слід сказати про Навігаційний акт 1651 р. повна назва котрого - Акт про збільшення торгівельного флоту та заохочення англійської нації до мореплавства. Перша частина закону стосувалася колоніальної торгівлі так під загрозою конфіскації каралося ввезення товарів до Англії та її володінь окрім як англійськими кораблями. Це закривало доступ до англійських колоній іноземним кораблям з неєвропейськими товарами, а так як досить значна кількість кораблів належала голландцям, то сильно вдарило по голландській морській торгівлі.

В другій частині акту йшла мова про те, що жодні товари, які виготовляються в Європі не повинні ввозитися до Англії та її володінь іноземними кораблями, за винятком тих  кораблів, котрі дійсно є власністю громадян тієї країни, де виготовляються ті чи інші товари [3].

Слід сказати, що цим актом було започатковано низку актів 1660 р., 1663 р., 1672 р., 1696 р., котрі ввійшли в історію під назвою Navigation Acts.

Основою відносин між Англією та колоніями була політика меркантилізму. Ця політика визначала долю колоній як головних постачальників сировини  для англійської промисловості та ринків збуту готових англійських виробів. Але на практиці політика метрополії призводила до наслідків протилежних своїм задумам [4].

Колонії повинні були виступати постачальниками сировини, котра слугувала важливим фактором для британської промисловості. Торгівля з колоніями була засобом збагачення Англії, за обов'язкової умови - наявності для неї торгового балансу, коли сума вивезених товарів перевищувала суму ввезеної сировини. Головне значення Британських колоній полягало в тому, щоб слугувати джерелом для прибутку. Американські колонії стали для Британської імперії справжньою золотою жилою, котра забезпечувала метрополію насамперед матеріалами для суднобудування (можна без перебільшення сказати, що британський флот того часу будувався переважно з американських матеріалів, поселення в колоніях Мєн, Нью-Гемпшир, Джорджія являли собою своєрідні табори лісорубів), а також металом [5]. 

Торгівля була поставлена в суворі рамки залежності від метрополії в результаті проголошених Англією Навігаційних актів. По-перше, прийняті в 1651 р. та наступні роки акти забороняли перевозити товари іноземними суднами. Дозволялося користуватися лише англійськими чи колоніальними суднами. По-друге, згідно Навігаційних актів, колонії не мали права вести безпосередню торгівлю з іншими країнами. Вони могли продавати товари цим країнам лише за британського посередництва. А кожен корабель, завантажений товарами з інших європейських країн, мав пройти через Лондон, сплативши солідний податок [ 6 с. 10].

Навігаційний акт 1660 року вимагав здійснювати ввезення та вивезення товару тільки тими кораблями, які були побудовані в колоніях та перебувають у власності мешканців колоній,  за умови, що не менше ¾ екіпажу становитимуть англійці. Всім адміралам та капітанам кораблів дозволялося захоплювати кораблі правопорушників та доставляти їх до адміралтейського суду [7].

Наступним законодавчим актом можна назвати Staple Act 1663 року, за яким всі товари які були виготовлені в інших країнах, а потім перевозилися до колоній, спершу мали бути експортовані до Англії [8].

Plantation Duty Act від 1673 року вимагав, щоб капітани кораблів з гарантували перевезення затверджених товарів своїми кораблями колоній, а у випадку невиконання ними зобов'язань потерпіли фінансове стягнення.

Цим законом було остаточно підпорядковано фінансове управління колоніями.  

Navigation Act від 1696 року ще більше обмежив торгівельні амбіції колоній. Розширив повноваження адміралтейських судів та створив нові заходи та міри покарання для боротьби з контрабандистами [8].

У 1699 р. англійський парламент прийняв Закон про хутряні вироби ( Wool Act), котрий забороняв американським колоніям виготовляти та експортувати хутро, дозволяючи лише розводити овець та виготовляти домоткане полотно [8].

Література

•1. Egerton H.E. Origin and Growth of the English Colonies and of Their System of Government. - Oxford., 1903.

•2. Фурсенко А.А. Американская революция и образование США. -   Ленинград: "Наука", 1978. -  с. 414.

•3. Living Documents of American History AND Democracy

•4. Савин А.Н. Лекции по истории Английской революции/ А.Н. Савин. -М. - 1937 . - 535  с.

•5. http://polytechnic.org/faculty/gfeldmeth/chartcoltrade.html

•6. Miller J. С. Origins of the American revolution. Stanford. 1966, p.

•7. Documents of American history, v. I. Ed. by H. S. Com-mager. New York, 1948.

•8. Rоhsоn Е. The American revolution. London. 1955, p. 44.).

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>