XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Коцик О.Ю., Грунтковський В.Ю. ПРИЧИНИ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

О.Ю. Коцик

Науковий керівник: асист.  В.Ю. Грунтковський

Чернівецький університет імені Юрія Федьковича

 ПРИЧИНИ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ                 

Із здобуттям Україною незалежності, зміною соціально-економічних відносин, становленням ринку у суспільне життя нашої держави неухильно входять невід'ємні атрибути цих перетворень, у тому числі і еміграція населення. Усвідомити значення еміграції,оцінити тенденції й перспективи розвитку даного явища можливо тільки в контексті соціального аналізу конкретних суспільно-історичних обставин і відносин.

Міграція населення, її виникнення і процеси змін обумовлені потребами соціально-економічного, політичного, культурного розвитку суспільства. Характерною рисою сучасної еміграції є та важлива обставина, що вона, становлячи собою багатопланове соціальне явище, є нерозривною частиною комплексної системи різних сфер діяльності.

Міграція створює конкретне уявлення про економічне становище країни і про спосіб життя людей у державі. При правильній постановці міграційної політики значно швидше запроваджуються нові винаходи, знаходять свій шлях до споживача кращі вироби, підсилюються непрямі форми боротьби з різними негативними явищами, пропагується бережне ставлення до навколишнього середовища, акцентується увага на цінності людини як особистості, на родині та дітях як загальнодержавних пріоритетах.

Успішне вирішення всього комплексу складних проблем, що виникають перед працівниками, сьогодні неможливо без оволодіння належним обсягом теоретичних знань.

Чому,куди і навіщо - ці питання звучать часто,в усіх регіонах України, в багатьох сім'ях. В Україні по сьогодні немає достовірних джерел міграційної статистики. Облік Держкомстата основується на даних СБУ та Митної служби про затримку на кордоні нелегальних мігрантів. Цифри такі: за даними Держкомстату з початку 2009 року по листопад 2009 з України вибуло 18002 громадян,а прибуло - 29794 тисяч[1]. Експерти оцінюють потік мігрантів за принципом хто більше дасть. Їхні оцінки в межах 2,5 до 7 мільйонів чоловік. Якщо раніше за кордон їхали переважно люди робочих професій, то зараз Україну готові залишити кваліфіковані спеціалісти з галузей: юриспруденції, будівництва, фінансів,    машинобудування. Західні країни приваблюють вітчизняних спеціалістів перш за все можливістю самореалізації, рівнем життя.

Як владнати таку проблему, ніхто стовідсотково не дасть відповідь, але очевидним фактом є те, що потрібно проводити реформи. Зокрема, і це є найголовнішим - податкову реформу, потрібно дати людям змогу ефективно працювати на самих себе. Зменшити корупцію, звести до мінімуму бюрократичні перешкоди, врегулювати ринок праці.

Слід нарешті, прийняти концепцію національної міграційної політики й розробити відповідну стратегію для регулювання процесів трудової міграції. Міграційна політика України повинна убезпечити державу від потоків нелегальної міграції з третіх країн та гарантувати своїм легальним мігрантам інтеграцію у цивілізовані суспільства на правовій основі й сприяти поверненню їх до України.

Література:

   1. http://www.ukrstat.gov.ua/

   2. http://www.viche.info/journal/310/

   3. http://www.33channel.vinnitsa.com/2007/07-14-17.php

   4. http://www.vd.net.ua/rubrics-3/13202/

 

e-mail: alexander03@list.ru

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>