XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Коваль В.В., Бондаренко В.М. КОМПЛЕКСНІ СТРАХОВІ ПРОДУКТИ – ШЛЯХ ДО ПОДОЛАННЯ КРИЗИ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Коваль В.В.

Науковий керівник Бондаренко В.М.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

КОМПЛЕКСНІ СТРАХОВІ ПРОДУКТИ - ШЛЯХ ДО ПОДОЛАННЯ КРИЗИ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Страховий ринок та страхові організації отримали серйозний удар від фінансової кризи. За результатами 3 місяців 2010 року відзначалися темпи спаду більшості показників страхової діяльності. Розмір валових страхових премій за І квартал 2010 року збільшився лише на 0,4% (або на 20,5 млн. грн.) у порівнянні з відповідним кварталом 2009 року, а обсяг чистих страхових премій за І квартал 2010 року зменшився на 12,7% (або на 399,2 млн. грн.) у порівнянні з І кварталом 2009 року. Рівень збитковості багатьох страховиків, особливо тих, що мали значну частку банківського страхування у своєму портфелі, вже перетнув критичну межу 100% [1]. Тому актуальною є проблема вивчення й узагальнення теорії та практики страхування, особливостей діяльності страхових організацій та функціонування страхового ринку в умовах світової фінансової кризи з метою обґрунтування напрямів її подолання.

Аналіз і розробку питань розвитку страхування та його окремих аспектів здійснено в роботах українських (В. Д. Базилевич, Н. М. Внукової, О. О. Гаманкової, А. С. Глущенко, О. Д. Заруби, В. А. Малько) та зарубіжних (Д. Бленда, Дж. Кілбі, Р. Кілна, Дж. Мішеля, А. І. Рейтмана, К. Е. Турбіної, Д. Хервада, Д. Хемптона, В. В. Шахова) вчених. Однак в умовах світової фінансової кризи розробки цих авторів не дають можливості отримати сучасну картину щодо поведінки страхових компаній в стресових ситуаціях та напрямів виходу з неї. В Інтернет-виданнях та в економічній літературі останнім часом з'явилися публікації, що розкривають окремі аспекти процесів, що характеризують практику страхування за умов кризи [1 - 3].

Метою статті є узагальнення сучасних тенденцій розвитку страхування під впливом світової фінансової кризи та їх прояву в Україні, систематизація діючих та розкриття змісту нових для вітчизняної практики страхування напрямів діяльності страховиків на ринку страхових послуг, які підтвердили свою ефективність за умов виявів фінансової кризи.

На думку експертів, головними чинниками, що визначають розвиток вітчизняного страхового ринку в найближчий час, є: низька платоспроможність споживачів страхових послуг; відсутність реальних перспектив для стрімкого підвищення рівня фінансової стабільності вітчизняних страхових компаній; неможливість швидкого створення привабливого інвестиційного клімату; підвищення вартості перестрахування; відсутність позитивних зрушень у реформуванні сфери медичного обслуговування та здійснення пенсійної реформи.

Для вирішення проблем страхування в контексті антикризових заходів необхідно впроваджувати нові напрямки розвитку діяльності страхових компаній на страховому ринку, які підтвердили ефективність їх впровадження за умов фінансової кризи:

1) надання комбінованих послуг шляхом пропозиції комплексних страхових продуктів;

2) приєднання до полісів додаткових послуг;

3) урізноманітнення скидок та бонусів, зниження тарифів за рахунок комплексності угод;

4) страхування нестандартних ризиків;

5) розвиток нестандартних страхових послуг;

6) впровадження вітчизняними страховиками на ринку страхових послуг нових для вітчизняної практики продуктів.

Комплексні страхові продукти стали ефективною знахідкою вітчизняних страхових компаній, їх вдається прилаштовувати за рахунок надання різноманітних бонусів і скидок. Вітчизняні страховики впритул зайнялись створенням пакетних і комплексних програм страхування, де в пакеті, разом із полісом, за яким, власне, і звернувся клієнт, пропонуються супутні, менш популярні види страхування. Для прикладу, в автострахуванні поширеним комбі-полісом вважається комбінація із страхування автомобіля, обов'язкового чи добровільного страхування громадянської відповідальності автовласників перед третіми особами, страхування водія та пасажирів від нещасного випадку на транспорті; до страхування житла чи нерухомості приєднується непопулярне страхування відповідальності перед третіми особами - відшкодування збитку, спричиненого щодо майна сусідів страхувальника; до обов'язкових медичних страховок для виїжджаючих за кордон прилучаються ризики втрати чи пошкодження багажу або невиїзду із країни.

Посвідчує свою вигідність приєднання до полісів додаткових послуг, коли страховики можуть покривати окрім основних ризиків ще й витрати, які виникають у клієнта при настанні страхової події. Наприклад, угоди автострахування включають покриття витрат на юридичний супровід і оформлення документів по аварії, буксировку автомобіля на СТО, оплату проживання в готелі на час ремонту автомобіля, якщо ДТП відбулося в іншому місті; в програми страхування житла включаються відшкодування або зменшення витрат на порятунок застрахованого майна чи життя, здоров'я і майна третіх осіб, а також затрати на проведення експертизи страхової події. Підвищення зацікавленості клієнтів реалізується шляхом надання різноманітних скидок, зниження тарифів за рахунок комплексності угод.

Страхування нестандартних ризиків є поширеним у світі за умов проявів фінансової кризи. Так, на одному із американських сайтів розміщений страховий поліс компанії UFO Abduction Insurance, який пропонує захист від викрадення інопланетянами [2]. Зарубіжні страхові компанії вносять до переліку нестандартних страхових випадків підвищення цін на бензин, пропонують страхування від зйомок прихованою камерою тощо. Українські страхові компанії рідко, але теж страхують нестандартні ризики, що є для них своєрідним рекламним кроком, так як страхуються в основному відомі особистості.

З метою поширення в Україні ефективного досвіду новітніх тенденцій розвитку продуктів на ринку страхування в США та Європі в умовах фінансової кризи, вважаємо доцільним звернути увагу, зокрема, на продукти unit-linked - продукти довгострокового страхування життя із інвестиційною складовою, включаючи так званні „змінні ануїтети", що характеризуються суттєвими відмінностями від традиційних страхових продуктів, а саме: елементи страхової премії явно представлені страхувальнику; страхувальник має можливість вибору фонду для інвестування, приймає на себе увесь чи більшу частину ризику в обмін на збільшені потенційні накопичення; ціна одиниці інвестиційного фонду і поточна сума полісу легко відслідковується та контролюється, є можливість виплати частини викупної суми по полісу; страхові премії та момент їх виплат можуть варіюватися в залежності від тривалості гарантованого періоду (якщо він визначений); витрати і навантаження явні та в деяких випадках можуть бути переглянуті.

У порівнянні із традиційним страхуванням життя до певного віку, поліс unit-linked більш зрозумілий та прозорий, оскільки чітко визначені основні елементи страхової премії (інвестиції, ризикові премії и витрати), пропонується більша гнучкість премій та виплат, що приваблює страхувальників навіть за обставин кризових проявів [3].

Узагальнення тенденцій розвитку страхування за умов світової фінансової кризи щодо їх прояву в Україні, систематизація існуючих та розгляд перспективних для вітчизняної практики напрямів діяльності страховиків на ринку страхових послуг складають основу формування антикризового управління страхових компаній - необхідного елементу подолання кризи.

Література:

1. Завада О. Страховий ринок України потребує дієвих антикризових заходів. 12.02.2009 // http://www.forINSURER.com

2. Ормоцадзе М. Новый страховой продукт от похищения инопланетянами // "Деловая столица". - 2007-10-01. - № 40 (334) // http://www.forINSURER.com

3. Офутин А. Тенденции развития продуктов unit-linked в Европе в условиях финансового кризиса. - 26.03.2009 // http://www.forINSURER.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>