XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Коваль В.В., Бондаренко В.М. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Коваль В.В.

Науковий керівник Бондаренко В.М.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Міжнародний досвід засвідчує, що про розвиток країни часто судять на

підставі того, як у ній організовано страхову справу, яка за дохідністю в багатьох країнах посідає друге місце після туризму, випереджаючи рентабельність у промисловості та в банківському бізнесі. У країнах з розвинутою ринковою економікою страхування є важливим механізмом залучення в економіку інвестиційних ресурсів.

Розвиток страхового ринку і використання його в інтересах сталого розвитку національної економіки в умовах її інтеграції у світове економічне господарство та посилення процесів глобалізації є важливим компонентом національної безпеки. Сьогодні світова практика не виробила більш економічного, раціонального і доступного механізму захисту інтересів суспільства, ніж страхування.

Важливий внесок для розуміння особливостей функціонування страхового ринку України внесли вітчизняні вчені-економісти: Александрова М. М., Базилевич В. Д., Внукова Н. М., Горбач Л. М., Заруба О. Д., Осадець С. С., Терещенко О. О. та інші. Проблеми функціонування та розвитку страхового ринку в своїх працях розгладають такі зарубіжні науковці та практики:  Брігхем Є. Ф., Гінзбург А. І., Зайцева М. А., Ковальова В. В., Рейтман Л., Сухова В. А., Федорова Т. А., Хемптон Д. Д., Шахова А. К., Юлдашева Р. Т.

Динамічність процесів, що відбуваються в економіці загалом, та в страховій справі зокрема, вимагають постійного та систематичного дослідження тенденцій розвитку страхового ринку, виявлення позитивних і негативних змін у його функціонуванні та окреслення перспективних напрямів

подальшого ефективного розвитку. Все це зумовлює актуальність зазначеної

проблеми та визначає мету і завдання даного дослідження.

Про страховий ринок України можна сказати, що він ще молодий і перебуває у стадії формування. З кожним днем страхування в Україні стає все важливішим сегментом ринкових економічних відносин. Через механізм страхового захисту страхування в змозі забезпечити безпеку, стабільність, соціальні гарантії в суспільстві, а в перспективі може стати серйозним механізмом перерозподілу інвестиційних ресурсів і механізмом вирішення питання зайнятості населення.

Сукупний капітал страхувальників в І кварталі 2010 року склав 14,9 млрд. грн., тобто виріс на 2 млрд. грн. або на 15,5%. Сукупні активи страхових компаній станом на 31 березня 2010 року склали 41,3 млрд. грн., що на 1,7 млрд. грн. або на 4,2% більше ніж на відповідну дату минулого року.

Валові страхові платежі станом за 3 місяці 2010 року склали 4,72 млрд. грн., що на 4 млн. грн. або на 0,4% більше ніж за аналогічний період минулого року.

По особистому страхуванню було зібрано 390 млн.грн., що на 4,8% більше, ніж за І квартал 2009 року, по майновому страхуванню - 3,489 млрд. грн. (на 1% більше), по страхуванню відповідальності - 100 млн. грн. (на 8,3% менше), недержавному обов'язковому страхуванню - 560 млн. грн. (на 4,5% більше).

Чисті страхові платежі станом за 3 місяці 2010 року склали 2,75 млрд. грн., що на 400 млн. грн. або на 12,7% менше ніж за аналогічний період минулого року.

Рівень валових виплат в І кварталі 2010 року збільшився до 41%, а чистих - до 50%.

Компанії страхування життя одержали в І кварталі 2010 року більше 180 млн. грн. платежів, що на 13% менше ніж за аналогічний період 2009 року. За січень-березень за програмами страхування життя було застраховано 35 тис. людей.

Сукупні страхові резерви станом на 31 березня 2010 року склали 9,42 млрд. грн., що на 290 млн. грн. або на 2,9% менше ніж на відповідну дату минулого року.

Не дивлячись на економічну кризу, на фоні падіння страхового ринку і зниження суми страхових премій надходження по податку на прибуток за І квартал 2010 року збільшилися на 4% (123,8 млн. грн.), що складає 76,5% загальних надходжень по небанківських установах [1].

Оскільки в 2010-2011 роках прогнозується поступове відновлення зростання української економіки, це стимулюватиме зростання страхового ринку протягом цих років. Основними «двигунами» зростання страхового ринку в 2010-2011 роках будуть види страхування, орієнтовані на фізичних осіб: КАСКО, ОСАГО, страхування майна фізичних осіб, страхування від нещасних випадків. Спеціалісти прогнозують, що страхування фізичних осіб ростиме більш швидкими темпами в порівнянні зі страхуванням в корпоративному секторі, за винятком добровільного медичного страхування.

За прогнозами експертів, в 2010 році слабкі страхові компанії будуть в основному відсіяні. Після чого відбудеться перерозподіл ринку між більш сильними і надійними страхувальниками.

В перспективі планується прийняття нової редакції Закону України «Про страхування», оскільки необхідність внесення змін в профільний закон назріла вже давно. Нова редакція закону позбавить вітчизняний страховий ринок від ряду проблем, що заважають його розвитку. Зокрема, в новій редакції Закону України «Про страхування» планується:

•-       проводити реєстрацію страховиків лише в формі акціонерного товариства;

•-       встановити вимоги до платоспроможності страхувальника, які враховуватимуть якість активів страхової компанії, а також її систему управління і розкриття інформації;

•-       визначити класифікацію галузей і видів страхування згідно європейського законодавства;

•-       запровадити новий порядок законодавчого регулювання страхової (перестрахової) і посередницької діяльності як резидентами, так і нерезидентами на території України;

•-       визначити правовий статус актуаріїв і аудиторів у сфері страхування;

•-       зобов'язати страхувальника проходити щорічний аудит у зовнішнього незалежного аудитора;

•-       підсилити державний контроль зі сторони Уповноваженого органу;

•-       створити додаткову конкуренцію на ринку, що позитивним чином відіб'ється на якості страхових послуг, що надаються [3].

Також вагомі зміни плануються на ринку агрострахування. Вони пов'язані з створенням вже незабаром Аграрного страхового бюро та ухваленням на державному рівні Концепції розвитку системи страхування сільськогосподарської продукції в Україні [2].

Зміни, що відбуваються на страховому ринку України, зумовлені повчальним уроком, що завдала світова економічна криза. І хоча стан страхового ринку України доволі важкий - багато страхових компаній змогли успішно перебудувати бізнес, оптимізувати процедури врегулювання збитків, скоротити адміністративні витрати і навіть збільшити об'єми. Але й багато страхових компаній збанкрутували.

Страховий ринок, безперечно, буде більше приділяти уваги якості активів для розміщення резервних фондів, управлінню ризиками, розвиткові інформаційних технологій, оцінці своєї діяльності, завдяки чому він буде вдосконалюватись і розвиватись.

Література:

•1.     Страховой рынок Украины подвел итоги 1 квартала 2010 года. 18.06.2010 // http://www.forINSURER.com

•2.     Назаренко М. Україна переходить до впровадження нової моделі агрострахування. 17.06.2010 // http://www.kirovograd.net

•3.     Гудыма Н. Новая редакция Закона Украины "О страховании" может решить основные проблемы рынка страхования. 13.04.2010. // http://www.forINSURER.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>