XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ковальчук О.А. РОЛЬ ПОЕТИЧНОГО СЛОВА У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

Ковальчук Олена Антонівна

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Роль поетичного слова у професійному становленні майбутнього вчителя математики

У провідних державних документах таких, як "Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи", "Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті" вказується на можливість вибору форм навчальної діяльності на власний розсуд вчителя. Зокрема, серед основних завдань державної програми "Вчитель" є оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників.

Зв'язок математики з гуманітарними дисциплінами має незначне відображення в практиці шкільного викладання. Якщо говорити конкретно - зв'язок викладання математики з літературою, особливо з поезією, взагалі відсутній. Звичайно, цікава можливість ознайомлення школярів з математичними основами складання віршів, з частотними словниками, з імовірнісним підходом до римування і т.д., тобто з питаннями, які стосуються математичної лінгвістики. Та всі ці заходи застосовувати на уроках математики досить проблематично. По-перше, не всі вчителі математики знають про доцільність застосування таких форм проведення уроків, по-друге, підготовка таких занять вимагає достатньо багато часу, по-третє, такі заняття проводяться один-два рази за весь період навчання у школі.

З такою формою навчальної діяльності повинні бути ознайомлені майбутні вчителі математики під час професійного навчання у ВНЗ.

Педагогічний досвід вчителів математики (Г.П. Бевз, Г.Г. Вазінської, Т.І. Дементій, О.І. Брунько, Л.Ф. Пічуріна, О.В. Сидорової) свідчить про доцільність використання такої форми навчально-виховної діяльності як в урочний, так і позаурочний час.

При використанні поетичного слова у підготовці майбутнього вчителя математики ми повинні насамперед враховувати вимоги самої математики - достовірність інформації, коректність постановки задачі, переконаність аргументації і т.д., по-друге, вимоги, які ставить перед собою поезія, або поетичне слово. Завдання майбутнього вчителя математики полягає у тому, щоб зрозуміти емоційний і естетичний бік математики, щоб слово "математика" поставало в уяві кожного з них барвами чисел і формул, варіативністю геометричних фігур та досконалістю аксіом і теорем.

Наведемо приклади застосування поетичного слова та літературного матеріалу у педагогічній практиці. Г.Г. Вазінська пропонує застосовувати правила-асоціації, які полегшують запам'ятовування, розвивають творчу уяву, підвищують інтерес учнів до математики.

Використання твору "Війна і мир" Льва Толстого допоможе при вивченні теми "Тіла обертання". У другій частині епілогу роману військовий пристрій може бути виражений досить точною фігурою конуса, у якому основу з самим великим діаметром складають рядові; перерізи, які вище основи - вищі чини армії і т.д. до вершини конуса, а вершиною буде полководець.

При вивченні теми "Дроби" я пропоную власний вірш для закріплення основних понять з цієї теми.

Якщо вийдеш ти в безкрайнє поле

І подивишся за горизонт,

То зверху - чисте небо,

А внизу -  земля родюча.

Усе в гармонії, усе тут в унісон.

І якщо тебе хтось запитає,

Що нагадує оцей пейзаж?

Думаю, що дроби ти згадаєш,

І відповідь даси ти враз.

Горизонт - це риска дробу,

Небо чисте - це чисельник,

А земля - знаменник тут стоїть.

Кожен учень його місце знає,

І цього нікому не змінить.

Все у світі свою міру має,

Дроби теж скінченні й нескінченні є,

Але більшість з них - звичайні.

Хоча про десяткові і періодичні

Нам необхідно пам'ятати,

Про користь їх і необхідність

Повинні завжди знати.

Все про дроби треба знати,

Тоді будуть у житті вони допомагати.

Щоб коли на трьох два яблука

Потрібно розділити,

Вам не довелось компот варити.

У практичній діяльності майбутнього вчителя математики як в урочний, так і позаурочний час використання поетичного слова повинно мати особливе місце з метою надання уроку значимості. Найпростіший спосіб використання віршів - або заримувати відомі шкільні твердження (аксіоми, теореми), або фабулу будь-якої задачі подати у віршах, щоб зробити її більш цікавою. Та насамперед ми повинні вірити у силу поетичного слова, щоб переконати учнів у необхідності працювати над математикою.

Література :

1. Професійний розвиток педагога: психологічний аспект. - Х: Вид.група "Основа", 2006. - 144 с.

•2. Математика після уроків. Тиждень математики / упорядн. І.С. Маркова - Х: Вид.група "Основа", 2006. - 176 с.

•3. Возняк Г.М. Взаємозв'язок теорії з практикою в процесі вивчення математики: Посібник для вчителя. / Возняк Г.М., Маланюк М.П. - К., Рад. шк., 1989. - 128 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>