XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Коваленко М.А. СТВОРЕННЯ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПО ЗДІЙСНЕННЮ НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ МАЙНА

 Коваленко М.А.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

СТВОРЕННЯ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПО ЗДІЙСНЕННЮ НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ МАЙНА

Однією з найактуальніших на сьогодні проблем серед комплексу економічних питань держави є проблема формування та розвитку муніципальної економіки. Передусім це пов'язано з упровадженням в Україні інституту місцевого самоврядування, внаслідок чого міста, села, селища отримали можливість проводити більш незалежну від центру економічну політику. Але водночас більша самостійність у проведенні соціально-економічної політики вимагає від органів місцевої влади необхідності максимально спиратися на власні сили, можливості та ресурси. А для цього слід створювати та розвивати власну матеріально-фінансову базу, якою, згідно з Конституцією України, є комунальна власність.

В структурі загального фонду місцевих бюджетів питома вага наповнення бюджету за рахунок комунальної власності займає третє місце після податку з доходів фізичних осіб та плати за землю.

Проте, незважаючи на безсумнівну затребуваність виконання оціночної діяльності, зазначене питання залишається не повністю розкритим, а саме не достатньо розглянутим є створення комунальних підприємств які б займались безпосередньо оціночною діяльністю, зокрема оцінкою та визначенням вартості комунального майна при здійсненні майнових операцій.

В основу дослідження покладено доцільність створення комунальних  підприємств - суб'єктів оціночної діяльності, яким би було делеговано органами управління майном повноваження на  здійснення  оціночної  діяльності комунального майна.

На сьогодні, оціночна діяльність в Україні регламентується Законом України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" відповідно до якого, суб'єктами оціночної діяльності можуть бути:

 - зареєстровані  в  установленому законодавством порядку фізичні особи  -  суб'єкти  підприємницької діяльності,    а   також   юридичні   особи   незалежно   від   їх організаційно-правової форми та форми  власності,  які  здійснюють господарську   діяльність,  у  складі  яких  працює  хоча  б  один оцінювач, та які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до цього Закону;

    - органи державної  влади  та  органи місцевого самоврядування, які отримали повноваження на  здійснення  оціночної  діяльності  в процесі  виконання функцій з управління та розпорядження державним майном та (або) майном,  що є у комунальній власності, та у складі яких працюють оцінювачі.

Відповідно до поставленої мети проведено дослідження щодо виконання оціночної діяльності при передачі в оренду майна, що є об`єктом права спільної власності територіальних громад області в 2009 році. Суб'єктами оціночної діяльності проведено незалежну оцінку понад 50 приміщень та будівель комунальних закладів, загальною площею понад 60000 кв.м.

Не враховуючи кошти, отримані від оціночної діяльності при продажу та приватизації об`єктів комунального майна, прибуток суб'єктів оціночної діяльності склав понад 110000 грн.

Статтею 8 Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" передбачено неможливість  виключного права на проведення  оцінки  майна  суб'єктами  оціночної  діяльності,  які створені   органами   державної  влади  та  органами місцевого самоврядування. Тому, замовник незалежної оцінки має можливість обирати суб'єкта  оціночної  діяльності, а комунальний заклад - суб'єкт  оціночної  діяльності - визначати конкурентну ціну за надання послуг з оціночної діяльності.

На сьогодні, одною з найважливіших ланок наповнення бюджету за рахунок комунальної власності є здійснення майнових операцій, зокрема передача майна в оренду, продаж, приватизація. Зрозуміло, що такі операції неминуче пов'язані з необхідністю проведення незалежної оцінки та визначення вартості майна. Саме тому проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності, що продаються, приватизуються, здаються в оренду або стосовно яких приймається інше рішення, набуває все більшого значення та актуальності, що неминуче веде до створення нових робочих місць та значних надходжень до бюджету.

Література:

1. Закон України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" № 2658-III вiд 12.07.2001р;

2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» №280/97-ВР від 21.05. 1997р.

 

e-mail: kam4@inbox.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>