XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Коваленко В. В. CОЦІАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА ЗІ ШКОЛЯРАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ

Коваленко В.В.

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

CОЦІАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА ЗІ ШКОЛЯРАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ

Останнім часом велику тривогу викликає здоров'я школярів. За даними НДІ Гігієни та профілактики захворювань дітей, підлітків та молоді, близько 90% дітей шкільного віку мають відхилення фізичного та психічного здоров'я [2].

Різко зросла кількість дітей, які страждають алкоголізмом, наркоманією, токсикоманією. Збільшилося число вбивств і самогубств, скоєних школярами. Збільшення поширеності серед школярів куріння, вживання алкоголю і наркотиків свідчить про низький рівень гігієнічних знань, а також про неефективність існуючих форм і методів гігієнічного виховання дітей не тільки в організованих колективах, а й у сім'ї [2].

На сьогоднішній день формування основ здорового способу життя через освіту, створення здоров'язбережного освітнього середовища являється одиним із пріоритетних напрямів державної політики у галузі освіти.

         В загальноосвітніх навчальних закладах зі школярами проводиться соціально-профілактична робота, цю роботу зазвичай здійснюють соціальні педагоги, психологи та класні керівники.

Основне призначення соціального педагога, психолога та класно керівника зумовлене сучасним завданням, яке ставить перед собою суспільство, - максимальний розвиток кожної дитини, збереження її неповторності, розкриття її потенційних талантів та створення умов для нормального духовного, розумового та фізичного вдосконалення.

У цьому контексті найважливішими завданнями сучасного соціально педагога, психолога та класного керівника є використання здоров'язбережувальних освітніх технологій, поєднання рухового і статичного навантаження, створення емоційно сприятливої атмосфери навчання, формування в учнів усвідомлення цінності здоров'я та життя, навичок безпечної поведінки, культивування здоров'я [1].

Вагому роль у цьому відіграють не тільки шкільні програмні предмети «Основи здоров'я» та «Основи безпеки життєдіяльності», а й соціально-профілактичні тренінгові заняття, у процесі яких учні можуть отримати необхідні знання і практичні навички щодо ведення здорового способу життя, який би сприяв у повній мірі збереження здоров'я і життя школярів.

Зазвичай, в соціально-профілактичній роботі зі школярами використовують традиційні методи: бесіди, лекції, пояснення, переконання, позитивний і негативний приклади, тощо. Використання всіх вищезазначених методів в роботи зі школярами, сприяє формуванню моральної самооцінки, руйнуванню негативних мотивів, зміні негативних форм у поведінці школярів на позитивні; підтримують, посилюють позитивні моральні спонукання, активізують їх прояви чи гальмують негативні мотиви, допомагають знизити їх силу, утримати від прояву негативної мотивації на здоровий спосіб життя.

Всі заходи, що складають систему соціально-профілактичної роботи зі школярами поділяються на три типи:

Первинна профілактика спрямована на збереження і розвиток умов, що сприяють здоров'ю, збереженню життя школярів, на попередження несприятливого впливу на дитину.

Вторинна профілактика спрямована на якомога раніше виявлення негативних змін у поведінці учня з метою попередження їх подальшого розвитку.

Третинна профілактика включає сукупність заходів, спрямованих на попередження переходу відхилень у поведінці учня в більш важку стадію [1].

Використанням мультимедійних засобів в соціально-профілактичній роботі зі школярами більш ефективно сприяє формування здорового способу життя школярів. Оскільки, мультимедійні засоби роблять значно цікавішими тренінгові заняття, бесіди, лекції та інші.

Отже, використання мультимедійних засобів в соціально-профілактичній роботі зі школярами значно покращить її та виведе на якісно новий рівень за рахунок застосування різноманітних мультимедіа-ресурсів.

Література:

1. Система роботи класного керівника по формуванню у молодших школярів здорового способу життя [Електронний ресурс] - Дата доступу: 11.12.12. - Режим доступу: http://gemma.ucoz.ru/publ/sistema_roboti_klasnogo-_kerivnika_po_formuvannju_u_molodshikh_shkoljariv_zdorovogo_sposobu_zhittja/1-1-0-11.

2. Формування ціннісного ставлення до здорового способу життя у молодших школярів у навчальному процесі / [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ua-referat.com - Заголовок з екрану.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>