XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ковальов В.П. СТРУКТУРА І ЗМІСТ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В АГРОТЕХНІЧНОМУ КОЛЕДЖІ

Ковальов Віталій Панасович

викладач вищої категорії

викладач фізичного виховання

ВСП агротехнічнічного коледжу УНУС

СТРУКТУРА І ЗМІСТ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В АГРОТЕХНІЧНОМУ КОЛЕДЖІ

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» - «Фізична культура - складова частина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості.»

Якісне проведення занять фізичної культури сприяє залученню студентів до самостійних занять фізичними вправами і в спортивних секціях. Відвідування уроків фізичної культури є обов'язковим для усіх студентів коледжу. По результатам медичних обстежень майже 60% студентів відносяться до підготовчої групи, близько 20% - до спеціальної медичної групи и лише 20% до до основної групи. Тому викладачам фізичного виховання при плануванні своєї роботи потрібно ретельно продумувати індивідуальну роботу з кожним студентом відповідно до його стану здоров'я.

До спортивних змагань допускаються тільки студенти основної групи тому роботу спортивних секцій спланувати і ефективно провести надзвичайно проблемно. Втім на змаганнях по тенісу під керівництвом викладача Августова А.Д на протязі багатьох років студенти ВСП УАТК НУС займають призові місця, а в 2010 році завоювали першість і стали чемпіонами України серед коледжів І-ІІ рівня акредитації.

В коледжі працює сучасний спортивний майданчик, побудований за ініциативи директора коледжу Ярового М.М. та завідуючого кафедрою спортивного виховання Войцеховського В.Ф. при  активній участі всіх викладачів фізвиховання. Другий рік, як вступив в дію в приміщенні студентського гуртожитку тренажерний зал, роботою якого керує викладач Шапочка С.Г. Не забуває кафедра і про методичну роботу - регулярно готуються відкриті заняття.

При підготовці до відкритого заняття я врахував, що характерними рисами організації фізичного виховання є:

•   яскраво виражена дидактична спрямованість;

•   керівна роль викладача, що передбачає викладання предмета і виховання студентів;

•   чітка регламентація діяльності студентів і дозування навантаження згідно з їхніми індивідуальними можливостями;

•   постійний склад студентів та їхня вікова однорідність;

•   зумовленість занять розкладом.

Для початкової організації групи потрібно декілька хвилин, потім починається розминка. Спочатку робиться загальна розминка м'язової, серцево-судинної та інших систем організму щоб викликати оперативні функціональні зрушення, котрі сприяють ефективній реалізації рухових можливостей. Найбільш ефективними в цьому плані є вправи в русі: різноманітні способи ходьби (навшпиньках, перекатом з п'ятки на носок, похідним, стройовим, м'яким, гострим кроком тощо); біг, стрибки, підскоки, танцювальні вправи, галопом, приставними кроками; загальнорозвиваючі вправи (ЗРВ) без предметів і з предметами (великі м'ячі, гімнастичні палиці, обручі, прапорці тощо).

Слідкую, щоб кожна вправа виконувалась студентами технічно правильно, в протилежному випадку вона не подіє на організм студентів з очікуваною ефективністю.

Виконання вправ у підготовчій частині слід строго індивідуалізувати за обсягом, інтенсивністю і характером виконання.

Вирішуючи завдання у такій послідовності викладач повинен забезпечити достатній рівень навантаження шляхом досягнення оптимальної інтенсивності і необхідної кількості повторення вправ: при розучуванні до 15-20 повторень і 30-40 при закріпленні і вдосконаленні навчального матеріалу.

Паралельно з формуванням умінь і навичок особливого значення набувають теоретичні відомості. Умовно їх можна поділити на чотири основні групи:

•   відомості, що сприяють організації студентів у процесі занять фізичними вправами (наприклад, правила безпеки на заняттях з фізичної культури; правила організації рухливих ігор та розваг; правила суддівства з різних розділів програми та ін.);

•   відомості медико-біологічного спрямування (наприклад, надання першої медичної допомоги при травмах, медико-біологічні засоби підвищення працездатності і прискорення відновлення, зовнішні ознаки втоми і біологічне значення втоми;

•    відомості, які безпосередньо пов'язані з практичним виконанням фізичних вправ (знання основних вимог техніки виконання рухових дій, наприклад, при розучування перекиду вперед, використовуючи такі різновиди методів слова, як опис і поясненні, викладач озброює студентів знаннями техніки виконання вправи, сприяє розвитку свідомого ставлення студентів до виконання рухової дії).

 

Література:

•1.     Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей.- Львів: Штабар, 1997.- 207 с.

•2.     Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебн. для институтов физ. культуры - М.: ФиС, 1991.- 543 с.

•3.     Мейксон Г.Б., Шаулин Е.Б. Самостоятельные занятия учащихся по физической культуре.- М., 1986.

•4.     Тер-Ованесян А.А., Тер-Ованесян И.А. Обучение в спорте.- М.: ФиС, 1993.- С. 181.

•5.     Шиян Б.М., Папуша В.Г. Теорія фізичного виховання.- Тернопіль: Збруч, 2000.- 183 с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>