XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ковальовська І.А. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУЧАСНОГО ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА.

Ковальовська Ірина Анатоліївна

Студентка ВТЕІ КНТЕУ

Науковий керівник: Янчук Т.В.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУЧАСНОГО ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Вже сьогодні важко назвати якусь наочну область життя та діяльності людей, де б не використовувались комп'ютери.

Для підвищення досягнутих Україною результатів в економічному й соціальному розвитку, а також завоювання місця повноправного партнера в світовій економічній системі значно залежить від того, в яких масштабах впроваджуватимуться та наскільки ефективно будуть використовуватися сучасні інформаційні технології в усіх сферах суспільної діяльності, а також їх роль у підвищенні ефективності суспільної праці.

Щодо торговельного підприємства, то можна сказати, що особливості його діяльності зумовлюють різноманітні чинники: економічна ситуація в країні, формування нових видів економічних взаємовідносин між суб'єктами господарювання, податкова політика, зміна потреб, вподобань і поведінки покупців, розвиток нових форм торгівлі і, звичайно ж, комп'ютеризація обліку торговельних підприємств.

Хотілося б обґрунтувати необхідність автоматизації облікової роботи на торговельних підприємствах. В атмосфері жорсткої конкуренції між торговельними підприємствами більше шансів на перемогу має той, хто в будь-який момент може чітко уявити, які товари користуються найбільшим попитом, які товари є на складі і в якому обсязі слід здійснювати подальше їх придбання. Ефективне вирішення цих питань неможливе без використання систем автоматизації торговельної діяльності. При цьому слід чітко розрізняти інформаційні комп'ютерні системи, призначені для автоматизації ведення бухгалтерського обліку на торговельних підприємствах і системи, які призначені для виконання облікових робіт, пов'язаних з оперативним обліком придбання, зберігання і продажу товарів.

Комплексна автоматизація передбачає не просто обладнання торгового залу електронними контрольно-касовими апаратами з системою штрихового кодування і об'єднання їх в мережу з персональними комп'ютерами, на яких виконуються облікові програми. Сучасні програмні продукти для автоматизації обліку торговельної діяльності надають наступні основні можливості: контроль рентабельності, управління закупками, контроль взаєморозрахунків, аналіз торговельної діяльності.

Крім того автоматизована система дозволяє значно поліпшити контроль за персоналом. Без автоматизації магазин веде, звичайно, тільки сумовий облік. Інвентаризація може показати лише суму збитків. В програмній системі ж відомо поточну кількість будь-якого товару в торговому залі або на складі, хто і коли взяв товар, куди і навіщо його перемістив.

А тому, підприємство, яке забезпечує швидке обслуговування покупців на високому рівні, набуває постійних клієнтів. Тож програмна система повинна дозволяти швидко відповісти на будь-яке питання покупця про товар та його наявність, сформувати рахунок у вказаній валюті, вказати всі необхідні знижки та націнки, зареєструвати оплату, зарезервувати та відпустити товар.

Однією з вимог до комп'ютерних програм в торгівлі є можливість проведення всебічного аналізу за наступними показниками: оборотність тих або інших товарів, задоволення попиту, оцінка наявних товарних запасів, обчислення витрат, що припадають на конкретні товари, виявлення найбільш вигідних постачальників тощо.

Комп'ютерна система дозволяє моделювати картину продажів, що могла б скластись при встановленні різних цін на товари, оптимальний рівень цін тощо. Володіючи такою інформацією, можна закуповувати найбільш ходовий товар в оптимальній кількості. Внаслідок цього, зменшуються терміни оборотності засобів, складські приміщення використовуються найкраще, скорочуються витрати, з'являються нові можливості для розширення асортименту. Таким чином, саме керівник підприємства постає перед необхідністю визначення основних складових компонентів автоматизації, та безумовно встановлення спеціалізованого програмного забезпечення, яке пов'язує облік товарів і бухгалтерську звітність.

Отже, із впровадженням автоматизованої комплексної системи обліку керівник оперативно отримує інформацію про продажі, про складські запаси в кількісному та сумовому виразі, про стан взаєморозрахунків з постачальниками в кожному магазині та на підприємстві вцілому тощо; бухгалтер - може отримувати консолідовані відомості по підприємству з розподілом по магазинах; товарознавець - одержує доступ до історії товару, може переглянути дати надходження, ціни оприбуткування, історію продаж тощо.

Проте, одночасно, це і складний соціальний процес, пов'язаний зі значними змінами у способі життя населення. Він вимагає серйозних зусиль у багатьох напрямках, включаючи ліквідацію комп'ютерної неграмотності, формування культури використання нових інформаційних технологій та ін.

Література:

•1.)  Бурмин А.А. «Использование программного обеспечения на предприятии» // Корпоративне системы. - 2006. - №1. - с.56-57.

•2.)  Лизун А. «АСУ для промышленных предприятий» // Computer world. - 2003. - №11. - с.26-27.

•3.)  Іванюта П.В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. : Навч.посібник. - К: Центр учбової літератури. - 2007. - 180 с.

•4.)  Бутинець Ф.Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. : Навч.посібник. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с.


Один комментарий к “Ковальовська І.А. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУЧАСНОГО ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА.”

  1. Ковальовська Ірина Анатоліївна:

    Я дуже задоволена даною публікацією! Робота дійсно заслуговує суттєвого ознайомлення.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>