XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кожухівська Р.Б. ВПЛИВ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кожухівська Р.Б.

Аспірант кафедри маркетингу

Європейський університет

ВПЛИВ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

  Розвиток Інтернет дещо змінив сучасний погляд на маркетингові комунікації, оскільки Інтернет-технології об'єднали в собі інтерактивний характер комунікації і можливості персоналізації. Інтернет є одночасно новим середовищем для спілкування і постійно зростаючим ринком потенційних клієнтів, які мають високий рівень доходів [1].

Середовище Інтернет дозволяє провести комунікаційний процес із більшою інтерактивністю у порівнянні з іншими каналами комунікації за рахунок швидкого зворотного зв'язку і можливості надання великого обсягу інформації. Саме інтерактивні технологічні можливості Інтернет-реклами є головним аргументом при її використанні.

Використання Інтернет-комунікацій обумовлено наступними найважливішими причинами: 1. Значною частиною користувачів Інтернет є користувачі, які найбільш швидко здатні сприймати інформацію про товари-новинки і згодом можуть вплинути на інших споживачів (інноватори та новатори).

2. Інтернет-комунікації застосовується для просування інформаційно-насичених товарів (програмне забезпечення), послуг (туристичні послуги, фінансові послуги і т.п. ) і таких товарів, як побутова техніка, автомобілі і т.п.

3. Інтернет-комунікації дають можливість досить швидко визначити рівень їх ефективності, що дозволяє досить об'єктивно оцінити доцільність використання інших комунікативних каналів [2].

Проте слід зазначити, що комунікації в Інтернет не позбавлені і певних недоліків. Зокрема, на думку Дергачової В.В, недоліками комунікацій в Інтернет є наступні:

1. По-перше, на даний момент ефективне використання Інтернету є скоріше бажаним, ніж дійсним. Визначити ефективність даного каналу поки важко, оскільки компанії ведуть безперервний пошук найбільш діючих рішень.

2. Незважаючи на зростаючу популярність Інтернету як засобу неформального спілкування, багато споживачів як і раніше не квапляться робити покупки через Мережу. Зокрема, споживачі побоюються повідомляти номери своїх кредитних карт навіть на безпечних web-сайтах.

3. Кількість комерційних і некомерційних web-сайтів настільки велика, що споживачі не мають можливості ані познайомитися з усіма торговельними пропозиціями, ані провести на одному сайті досить багато часу [2].

На підставі опрацювання теоретичних та прикладних положень щодо розвитку системи маркетингових комунікацій за допомогою Інтернет-технологій можемо виділити 9 специфічних особливостей маркетингових комунікацій в мережі Інтернет:

- маркетингові комунікації конкурентів набагато простіше відстежити в

Інтернет, ніж у традиційних ЗМІ;

- маркетингові комунікації в Інтернет дозволяють встановити зворотний зв'язок з потрібною аудиторією не тільки через сайт компанії, але і через форуми, що розширює можливості PR-комунікацій і роботи зі співтовариствами;

- маркетингові комунікації в Інтернет дозволяють гнучко реалізувати подачу рекламних і PR матеріалів, диференціюючи їх в залежності від цільових аудиторій (різним аудиторіям - різні матеріали);

- оскільки комунікаційні можливості Інтернет дозволяють ефективно поширювати слухи (сайти-одноденки або форуми співтовариств), компанії використають слухи для зменшення ефективності рекламної кампанії конкурентів, що обумовлює об'єктивну необхідність проводити моніторинг сайтів з найбільшою відвідуваністю потенційними клієнтами;

- Інтернет дозволяє встановлювати динамічне ціноутворення як на продукцію, так і на маркетингові комунікації (ціни міняються залежно від  кон'юнктури ринку).

-  маркетингові комунікації в Інтернет можна персоналізувати;

- маркетингові комунікації в Інтернет дозволяють постійно міняти інформацію і відповідно форми і способи комунікації.

Таким чином можна сказати, що до ключових преваг Інтернет-технологій слід віднести більш точне охоплення цільової аудиторії, можливість аналізу поводження відвідувачів на сайті і удосконалювання сайту, продукту і маркетингу відповідно до результатів такого "відстеження", доступність реклами цільовій аудиторії 24 години на добу і 7 днів у тиждень, гнучкість та інтерактивність. Отже, Інтернет - недорогий, швидкий, доступний і інтерактивний рекламний засіб, особливо популярний у нішевих компаній (насамперед у виробників і продавців товарів виробничого призначення).

Література:

1. Гряділь І.І. Нові інформаційні технології / Гряділь І.І., Гряділь С.І., Гряділь Т.І. - Ужгород: Закарпаття, 2002. - 56 c.

2. Дергачова В.В. Глобалізація бізнесу та інтернет-маркетинг: перспективи і проблеми. / В.В.Дергачова, О.О.Скибіна; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського. - Донецьк, 2007. - 215 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>