XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Козиряцька С. А. FLACH- ТА PDF-ВЕРСІЇ КОНФЕСІЙНИХ ВИДАНЬ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Козиряцька С. А.

Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

FLACH- ТА PDF-ВЕРСІЇ КОНФЕСІЙНИХ ВИДАНЬ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

В Укрнеті конфесійний сегмент займає чималу частку. Так, він представлений не тільки інформаційними ресурсами (офіційними сайтами церков, єпархій, храмів тощо), але й ЗМІ (радіо, телебачення, газети і журнали). При цьому останні побутують у мережі і як онлайн-видання, і як копії офлайнових газет і журналів, які найчастіше є не веб-версіями (сайт з подібним графічним та інформативним оформленням), а їх Flash- чи PDF-версіями, розміщеними на інших сайтах Інтернету.

Демонстрація у форматі PDF була дуже поширена у кінці
90-х рр. ХХ ст., однак, що стосується конфесійних видань, то тут і сьогодні зберігається та сама традиція. Flach-версія дає змогу «гортати» сторінки за допомогою спеціальних технологій, збільшувати їх масштаб, може мати звуковий супровід; це, так би мовити, осучаснений варіант перегляду друкованого видання, представленого в мережі.

Існування видань в Інтернеті в таких форматах певною мірою можна вважати недоліком лише стосовно сучасних газет і журналів, які не хочуть створювати повноцінні сайти й здобувати статус Інтернет-видання, але для преси, яка має дуже давню історію, використання формату PDF є просто-таки необхідним, адже він дає змогу демонструвати на сайті перші випуски газет, які є раритетом і доступ до них обмежений. Наприклад, у 2012 р. з нагоди 115-річчя найдавнішого релігійно-культурного періодичного видання «Місіонар» було відкрито його інтернет-сторінку, видання вже має архів деяких чисел часопису (за 1897 р.), які можна переглянути саме у форматі PDF.

Найбільше видань такого типу має Українська православна церква Московського патріархату - 23 видання, Українська православна церква Київського патріархату - одне видання Українська автокефальна православна церква - одне видання, Українська греко-католицька та Римо-католицька церкви - по чотири видання, Християни віри євангельської (п'ятидесятники) - 13 видань, Церква євангельських християн-баптистів - три видання й Адвентисти сьомого дня - одне видання.

Газети й журнали, представлені у мережі як Flach- і PDF-версії, не завжди розміщуються на своїх однойменних сайтах (тоді їх певною мірою можна було б віднести до змішаних видань [2]); вони переважно є складовою інших конфесійних веб-ресурсів, наприклад сайтів храмів, єпархій, порталів. Однак ми все одно не можемо заперечувати їхню належність до ЗМІ, представлених в Інтернеті, оскільки, побутуючи у вищезгаданих форматах, вони виконують інформативну функцію, а не лише презентаційну. Відтак, з огляду на те, що це не веб-версії офлайнових видань, не клони, не гібриди і навіть не змішані видання, виникає необхідність їх виділення в окрему групу - «видання веб-ресурсів» (наприклад, «Православний благовіст Уманщини», «Воскресіння», «Православний літопис», «Архангельськй глас», «Грона», «Євангельська нива», «Слово християнина», «Голос надії», «Скарбничка» та ін.).

Flach і PDF-версії таких видань, як правило, розміщені на сайті певного ресурсу в архіві, до якого можна перейти завдяки гіперлінку. З метою перегляду таких видань сайти пропонують «послуги»: «Завантажити журнал», «Переглянути журнал», тобто гіперпосилання, за допомогою яких можна відкрити PDF-версію.

При цьому зауважимо, що ми не беремо до уваги ті Інтернет-проекти, які на своєму сайті подають лише зображення обкладинки видання та короткий зміст номера, адже вони виконують презентаційні функції і не є засобами масової інформації. Так вчинило на своєму сайті християнське видавництво «Джерело життя», яке розмістило з рекламною метою інформацію про такі видання: «Вечное сокровище», «Моя здоровая семья», «Скарбничка», «Fлешка». При цьому тільки для дитячої газети «Скарбничка» та молодіжної «Fлешка» (лише один номер) передбачено перегляд Flash-версії видання, хоча на сайті це названо «онлайн-перегляд». Відзначимо, що остання газета має свою веб-сторінку, яка й до сьогодні є робочою, хоча давно не оновлювалась (останні номери видання - за 2010 р.).

Цікавим також є те, що деякі ресурси (наприклад "Благовісник", "Самарянка", «Одигітрія») на сайтах публікують матеріали, яких немає на сторінках паперового аналога, тобто контент мережевих видань є дещо ширшим. При цьому на сайті «Одигітрія» навіть у меню наявна рубрика «Неопубліковане» (оскільки після електронної версії кожної статті вказано, в якому номері традиційного видання і за який рік вона надрукована).

У ході аналізу аналогів друкованих видань, представлених у мережі Інтернет, слід також звернути особливу увагу на те, як визначено вид видання у самій PDF- або Flash-версії, а також на сайті, у каталозі тощо, оскільки суттєвим недоліком вважаємо змішування понять: газета, журнал, часопис, вісник, буклет, бюлетень.

Наприклад, «Християнський вісник» у назві використовує слово „вісник". За видавничою традицією так називають періодичні видання: журнали, газети, однак у його «скачаному» із сайта варіанті (зберігається як текстовий документ у редакторі Word) на титульному аркуші зазначено, що це інформаційно-пізнавальний буклет. Згідно ж із ДСТУ 3017-95, буклет - це видання у вигляді одного аркуша друкованого матеріалу, сфальцьованого у кілька згинів [1].

На сайті видання «Сєдміца» у заголовковому комплексі вказано, що це дайджест, однак нижче під номером випуску і датою зазначено: «zip, doc, газета (курсив наш - С.К.) «Сєдміца» у форматі PDF». Згідно з ДСТУ 3017-95 «Видання. Основні види. Терміни та визначення», дайджест і газета - це різні види видань [1].

Видання «Слово» за матеріальною конструкцією можна вважати буклетом, а не газетою, як про це зазначено на ресурсі, де воно розміщено (офіційний сайт с. Чулаківка (Херсонська обл.)), хоча на першій сторінці у підзаголовкових даних взагалі вказано, що це інформаційний бюлетень.

На сайті Святої великомучениці Параскевії подано гіперлінк «Газета «Парафіяльний вісник». У PDF-версії в підзаголовкових даних зазначено «Часопис Церкви Святої Великомучениці Параскевії»; і тут же - «Газета виходить один раз на місяць». Змішування понять «часопис» і «газета» є неправомірним, оскільки, згідно з ДСТУ 3017-95, термін «часопис» є синонімом тільки до «журнал» [1].

Таким чином, зауважимо, що в мережі Інтернет значний відсоток займають копії офлайнових газет і журналів, які, як правило, являють собою не веб-, а  Flash- чи PDF-версії видань. З огляду на те, що вони розміщуються на веб-ресурсах, які можуть не належати до ЗМІ, ми виділяємо їх в окрему групу. На сайтах і в самих виданнях спостерігається змішування понять: газета, журнал, часопис, вісник, буклет, бюлетень.

Література:

•1.   ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. - К. : Держстандарт України, 1995. - 45 с.

•2.   Калмыков А.А. Интернет-журналистика / А.А. Калмыков, Л.А. Коханова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 383 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>