XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.п.н., Гарбич-Мошора О.Р., Білик І.С. НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

к.п.н., Гарбич-Мошора О.Р., Білик І.С.

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Добре відомо, що кожен із нас вчиться за індивідуальним навчальним стилем. Дехто любить читати про себе, дехто любить вчитися сидячи в кріслі, а хтось - відпочиваючи на ліжку чи на підлозі. Багато людей має візуальний стиль: одним подобається розглядати малюнки та діаграми; другим - бути  зорієнтовані на друкований шрифт, і вони в свою чергу легко запам'ятовують, читаючи книжки; треті - добре вчаться в інтерактивній групі, тобто спілкуючись з іншими; четверті - сприймають інформацію на слух, п'яті  -  "гаптичні" люди, які найефективніше вчаться, відчуваючи світ на дотик (тактильний стиль) або рухаючись (кінестетичний стиль). На основі цього в світі існує чотири теорії навчання: есенціалізм: основні якого  лежать предмети, що важливі для базової освіти; енциклопедизм:  охоплює ширші та доступніші засади навчання; підхід, що опирається на активізації відчуттів і навчанні у ранньому віці; прагматичний підхід, зосереджений на дитині.

В 1658 році чеський єпископ Ян Коменський вперше запровадив в школи підручник. Цей метод навчання був названий енциклопедизмом - тобто зміст освіти має відображати основні людські знання, які проілюстровані підручниками з кожного предмету.

Завдяки стрімкому розвитку науки і техніки почали "товстішати" підручники шкільних програм. В ході чого було вирішено перейти спочатку на одинадцятирічну систему навчання а згодом дванадцятирічну систему, щоб рівномірно розприділити навчальне навантаження, і при цьому не створювати "нагрузок" на учнів. Але це тимчасове рішення, адже кількість інформації росте в зв'язку з розвитком технічного прогресу.

Виходом з даної ситуації є важливим, на нашу думку, використання п'ятої теорії навчання, яка поєднала все найкраще з попередніх. Сьогодні кожен із нас може засвоїти інформацію. Це можливо завдяки миттєвому і легкому доступові до інформації різними інтерактивними способами.

Кожна особистість що закінчила школу вміє читати і грамотно писати, знає основи математики, історії, географії, природничих наук, музики тощо. Однак з огляду на постійні зміни в освіті значно важливіше, щоб кожен випускник школи мав навички самостійно діяти, навчатися, керувати власним майбутнім. І ми можемо досягти цього, черпаючи найбільші здобутки всіх систем, які довели свою ефективність.

Які б предмети не вивчали учні, справжнім випробуванням для освітньої системи майбутнього стане те, чи здатна вона прищепити учням радість від навчання, тобто чи заохочуватиме їх до підвищення власної самооцінки, а це надзвичайно важливо для зростання та розвитку.

Так само важливо вміти радити собі в житті, інакше багато учнів потенційно поповнить ряди "відсіяних зі школи". Іншими словами, потрібна навчальна програма, яка б наголошувала на: самооцінці й індивідуальному розвитку; навчанні того, як  правильно вчитися і мислити; розвиткові  творчих, академічних, фізичних та мистецьких здібностей.

Навчання ставить перед собою потрійне завдання: розвивати знання та навички зі спеціального предмету - як це робити швидше, краще, ефективніше; розвивати загальні навички - як навчитися застосовувати свої знання ширше, у цих самих чи споріднених галузях; розвивати індивідуальні вміння і навички, які легко можна застосувати до всього, що робимо.

Аналогічно в професійній і вищій освіті традиційні методи навчання не змінилися. Тому, в нашій країні бракує спеціалістів  які по роду своєї діяльності  вимагають творчого, логічного, експериментального  мислення.

На наш погляд, ядро шкільного навчання має формуватися на двох основних елементах педагогіки - як вчитися і як мислити - які мають бути компонентом усіх навчальних дисциплін. Навчитися вчитися та мислити означає передусім зрозуміти, як працює людський мозок, пам'ять, як  зберігається інформація й яки ми її вміємо правильно використаємо; як вміло пов'язуємо її з іншими концептами; як шукаємо нові знання, і засвоюємо їх -  дуже швидко.

Існує багато спеціальних технік, як-от: прискорене навчання, супернавчання, навчання з максимальним використанням мозку, інтегроване навчання. Але насправді найкращі навчальні системи - дуже прості і приносять радість, їхня сутність - у залученні всіх центрів компетентності та відчуттів, щоби вчитися значно швидше, зокрема за допомогою музики, ритму, малюнків, почуттів, емоцій та дій. Загалом найкращі навчальні методи близькі до тих, які ми використовуємо в ранньому дитинстві.

Великі компанії такі як Інтел та Майкрософт створили спеціальні програми які дозволяють на основі «Систематики» Блума розвивати творче мислення. Це програми «Інтел навчання для майбутнього», «Шлях до успіху» та «Майкрософт. Партнерство в навчанні» та інші.

Новим досягненням методики навчання стало використання систем мультимедіа та інтернет навчання. У всесвітній мережі Інтернет існує багато навчальних сайтів, які пропагують навчальні курси з тисячі предметів: від бухгалтерських до комп'ютерних і письменницьких, на основі відеоуроків, і стверджують що ця методика дозволить вивчити певний предмет в багато разів швидше від традиційного навчання.

Література:

•1.      Драйден Г., Вос Д. Революція в навчанні. Львів: Літопис, 2005, 542с.

•2.      Депортер Б., Хенаки М.. Квантовое обучение: Разбудите спящего в вас гения. М.: Попурри, 2002, 384с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>