XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.п.н. Гарбич-Мошора О.Р., Пігур-Пастернак О.М. ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ НАЙПЕРСПЕКТИВНІШИЙ НАПРЯМ В ПРОГРАМУВАННІ

к.п.н. Гарбич-Мошора О.Р., Пігур-Пастернак О.М.

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ НАЙПЕРСПЕКТИВНІШИЙ НАПРЯМ В ПРОГРАМУВАННІ

За останнє десятиліття відбувся якісний стрибок можливостей комп'ютерної техніки і телекомунікаційних технологій. Потужність компютерних систем відкриває можливості рішення серйозних, професійних задач і, хоча програмне забезпечення поки що не встигає за ростом продуктивності комп'ютерів, широта можливостей сучасних додатків росте досить швидко. Але разом із тим росте і складність їхньої розробки, використання і вивчення.

У сфері користувацького програмного забезпечення з'являється усе більше спеціалізованих програм для розв'язання конкретних задач в різних предметних областях. На даний час практично усі сучасні професійні мови засновані на об'єктно-орієнтованому підході: С++, Delphi, Java та інші. Широке поширення одержали системи візуального проектування і програмування, засновані на об'єктно-орієнтованій технології. Дані системи містять у собі як бібліотеки готових компонентів, так і програмні конструкції об'єктно-орієнтованих мов програмування.

Сучасна індустрія вирішує питання пошуку методів автоматизації виробництва програмного забезпечення, підвищення якості, а також зниження вартості і часу випуску на ринок. Ці методи засновані на компетентних технологіях, візуальному програмуванні, використання зразків і інструментальних середовищ. На даний час об'єктно-орієнтована технологія стала однією з основних при розробці професійного програмного забезпечення. Розробка будь-якої системи починається з аналізу вимог, яким вона повинна буде задовольняти. У процесі даного аналізу визначається призначення й умови експлуатації системи, а також розробляється її попередній проект. Виходячи з цього, можна наголосити на тому, що при вивчені об'єктно-орієнтованого програмування, доцільно приділити значну увагу проектуванню об'єктно-орієнтованих систем.

При об'єктно-орієнтованому підході аналіз вимог до системи зводиться до розробки моделей цієї системи. Модель - це формальний опис системи, у якому виділені основні об'єкти, що складають систему, і відносини між цими об'єктами. У процесі розробки моделі дозволяють: спілкуватися з замовником системи, уточнювати його вимоги до системи; перевіряти працездатність розроблюваної системи на рівних етапах її розробки; вносити зміни в проект системи.

Останнім часом ширше починають використовуватися мови програмування, створені в рамках об'єктно-орієнтованої методології, такі як Smalltalk і Java. Об'єктно-орієнтована методологія (ООМ) орієнтована, перш за все, на створення великих систем, колективну їх розробку, подальший активний супровід при експлуатації і регулярні модифікації. Серед типових завдань, для яких ООМ є перспективною, можна виділити такі: автоматизація експерименту, робототехніка; планування; інтерфейс користувача, анімація; комунікації, зв'язок; медицина, експертні системи; обробка комерційної інформації; операційні системи; системи управління; тренажери, моделювання.

У основі об'єктно-орієнтованої методології програмування лежить об'єктний підхід, коли прикладна наочна область представляється у вигляді сукупності об'єктів, які взаємодіють між собою за допомогою передачі повідомлень. Об'єкт - це сукупність даних (змінних) і способів роботи з ними (компонентних процедур і функцій). Стан об'єкту характеризується переліком всіх його можливих (зазвичай статичних) властивостей і значеннями кожної з цих властивостей (зазвичай динамічних).

Об'єктно-орієнтоване програмування являє собою парадигму програмування, яка використовується в якості будівельних елементів програм включаючи в себе дискретні об'єкти, зміст даних та коди Задача спрощення написання і супроводження програми не є основною ціллю об'єктно-орієнтованого програмування, це скоріш за все - побічний ефект використання обєктно0орієнтованого програмування на практиці.. Крім того зберігання даних та кодів в одному об'єкті дозволяє мінімалізувати дію одного об'єкта на інший, що в свою чергу полегшує пошук і виправлення помилок в програмі.

Що стосується навчання  програмуванню, то очевидним є необхідність вивчення об'єктно-орієнтованих мов. Причинами перспективності вивчення об'єктно-орієнтованого підходу, на нашу думку, є наступні:  

- підтримка в студентів мотивації до вивчення програмування. Використання засобів візуального програмування приваблює швидкість розробки додатків, а також припускає знання  основ об'єктно-орієнтованого програмування для створення нових компонентів;

- сучасність об'єктно-орієнтованого підходу. Його вивчення - це необхідність, тому що практично всі сучасні системи програмування розроблені на основі даного підходу і надають широкі можливості створення програм, що також є об'єктно-орієнтованими.

Навчання об'єктно-орієнтованого програмування вимагає особливу увагу приділити наступним аспектам:

-    формуванню навичок аналізу готових проектів;

•- формування навичок розробки проектів;

•- формуванню знань основ технологій обєктно орієнтованого програмування і проектування;

•- формування представлення про різні засоби розробки проектів.

Унаслідок цих переваг, а також ще ряду причин, об'єктно-орієнтоване програмування є в даний час найперспективнішим, поширенішим і ефективнішим напрямом в програмуванні.

Література:

1.reff.net.ua/19663-Ob_ektno_orientirovannoe_programmirovanie_na_C_s_ ispol_zovaniem_biblioteki_OpenGL.html.

2. itp.ck.ua/index.php/the-personal.../172-oop.html.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>