XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.п.н., Сорока Т.П. ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ НА ТРАДИЦІЯХ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА

к.п.н., Сорока Тарас Петрович

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ НА ТРАДИЦІЯХ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА

Одним з найбільш цікавих видів, що з прадавніх часів живе й розвивається на основі спадковості традицій як колективна художня діяльність, є народне декоративно-прикладне мистецтво. Воно щонайповніше поєднує здобутки традиційної матеріальної та духовної культури народу, торкаючись також і сфери знань, естетичних поглядів, смаків, етичних переконань, звичаєво-обрядових аспектів тощо.

Складовою частиною загальної національної культури є народне мистецтво, суть якого полягає у безперервності існування в часі, в спадкоємності. Твори народного мистецтва вчать бачити красу рідного краю, виховують шану до людей, які створюють його матеріальні та духовні цінності.

Знайомство школярів з творами декоративно-прикладного мистецтва надзвичайно розширює їх творчу фантазію, розвиває уяву, сприяє вихованню національної самосвідомості, забезпечує психологічну і практичну підготовку підлітків до трудового життя, духовно збагачує їх, прилучають до народної культури.

Розглядаючи навчання учнів декоративно-прикладного мистецтва, варто зауважити, що творча діяльність школяра має навчальний характер і результат діяльності не можна назвати творами мистецтва, але процес їх створення - основний шлях розвитку здібності до істинної творчості.

Заняття з декоративно-прикладного мистецтва, маючи трудову природу, вимагають від учнів цілісної системи здібностей, а саме: рухових, координаційних, вимірювальних, графічних та ін. Тому завдання вчителя полягає в правильному підборі завдань і вправ, які вимагають роботи зорового, кінестетичного аналізаторів, збагачують фантазію, пам'ять, розвивають мислення. На перше місце при відборі об'єктів праці повинен ставитися дитячий інтерес, що виступає головною ланкою у діяльності дітей, яка об'єднує педагога і учня [1].

Розвиток нахилів і здібностей, творчих інтересів учнів з декоративно-прикладного мистецтва здійснюється і на факультативах та гуртках з даного напрямку, в яких об'єднуються школярі за інтересами, на основі принципу добровільності та вільного вибору роду занять. Учні, які залучаються у позакласну гурткову роботу мислять значно ширшими категоріями, адже мають можливість глибше ознайомитися з відомостями, отриманими під час уроку.

Декоративно-прикладне мистецтво виступає одним із джерел, яке дозволяє зрозуміти особливості національно-патріотичного виховання, збагнути особливості  сприйняття та осмислення своєрідності свого буття. Воно відзначається багатством художніх засобів, за допомогою яких втілюються певні ідеї відродження об'єктивного життя народу. Декоративно-прикладне мистецтво є вищою формою естетичних смаків, художніх оцінок, уявлень, поглядів та ідей, які стихійно склалися в народному середовищі на рівні буденної свідомості, масової психології [1; 2].

Активне використання народних промислів на уроках трудового навчання відкриває широкі перспективи підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Спілкування учнів з творами народного мистецтва, їх участь у самому процесі виготовлення корисних і потрібних речей відіграє суттєву роль для загального художнього розвитку дітей.

Література:

•1.     Антонович Є. А. Декоративно-прикладне мистецтво: навч. посіб. / Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.Є. - Львів: Світ, 1993. - 272 с.

•2.     Лосюк П. В. Декоративно-прикладне мистецтво в школі. / П. В. Лосюк.-К.: Радянська школа, 1979.-56 с.

e-mail: Linnar@rambler.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>