XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.п.н. Жукова О.С. НЕДОЛІКИ ТРАДИЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ПОГЛЯДУ ЕФЕКТИВНОСТІ КЕРУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ

к.п.н. Жукова О.С.

Донецький державний університет управління

НЕДОЛІКИ ТРАДИЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ПОГЛЯДУ ЕФЕКТИВНОСТІ КЕРУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ

         Педагогічний супровід студентів в освіті - невід'ємна  складова дидактичного процесу. У багатьох педагогічних монографіях і дисертаціях достатня увага приділяється розгляду його особливостей. Причому, в них доводиться, що будь-яка навчальна діяльність завжди є керована або безпосередньо конкретним педагогом, або опосередковано якимось "узагальненим" викладачем (автоматичне керування) за допомогою різних технічних або комп'ютерних засобів чи студентом.

         Основними недоліками традиційного навчання з погляду ефективності керування пізнавальною діяльністю студентів є:

•1)     Наявність одного органа керування (викладача) і великої кількості керованих елементів (студентів з різним рівнем підготовки та здібностей). Отже, викладач поставлений перед необхідністю однаково керувати якісно різними об'єктами впливу, власне кажучи, орієнтуватися на уявного, "усередненого" студента, а не на конкретну особистість в даній аудиторії.

•2)     Відсутність постійного викладацького контролю якості засвоєння навчальної інформації студентами, здійснення його лише при проведенні заліків, контрольних робіт і перевірок. Викладач не знає рівня засвоєння матеріалу тими, кого навчає, в будь-який момент процесу, а отже й не може оперативно коригувати свої педагогічні впливи. Зворотний зв'язок працює не постійно, а час від часу, зі значними перервами, інформація надходить із великим запізненням і в недостатньому обсязі. Однак, у нашім випадку, коли ми розглядаємо викладання саме іноземної мови, дане висловлення не досить правомірне, бо викладач на кожному занятті має можливість поговорити зі студентом і з'ясувати його «мовний рівень».

•3)     Надзвичайне обмеження можливості «ввімкнути» або «вимкнути» за своїм розсудом каналу прямого чи зворотного зв'язку в умовах навчальної аудиторії (іноді відразу з декількома десятками тих, кого навчає, під час лекції, групового заняття). Педагог може приділяти увагу одним студентам лише за рахунок інших.

•4)     Відсутність можливості повною мірою забезпечити стан постійної активної пізнавальної діяльності. Навчання - це двосторонній процес, в якому пасивність однієї з сторін автоматично викликає зниження його ефективності.

         Названі недоліки можуть бути значно викоренені за допомогою впровадження ІТН. Виконання функцій керування навчальною діяльністю в ній варто розглядати як істотну ознаку застосування комп'ютера в якості навчального засобу. Коли ми говоримо про ІТН, то маємо на увазі насамперед застосування комп'ютера як засобу керування навчальною діяльністю.

Література:

1. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч. посіб. - К., 2003. - 615 с.

2. Sinclair J. Collins co-build English language dictionary. Harper-Collins Publishers. 1990.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>