XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.психол.н. Любчук О.К. Переживання суб’єктів учіння як специфічний психологічний засіб їх творчого розвитку.

к.психол.н., Любчук О.К.

Донецький державний університет управління

  Переживання суб'єктів учіння як специфічний психологічний засіб їх творчого розвитку

     Актуальність. Науково-технічний прогрес, що продовжується в розвинених країнах світу, затребував багато талановитих людей, призвів до розробки та введення в розвинених країнах світу спеціальних освітніх програм, які розраховані на пошук та підтримку обдарованої молоді.

Постановка проблеми. Проблема творчого розвитку суб'єктів учіння в процесі навчання - це проблема творчого оволодіння своїми вищими психічними функціями. Вирішення даної проблеми передбачає дослідження ролі переживання, їх сутності та можливостей дослідження.

Мета дослідження: з'ясування сутності переживання суб'єктів учіння та можливості їх дослідження в процесі навчальної творчості.

Аналіз останніх досліджень. Проблема дослідження переживання у вітчизняній психології не має однозначного вирішення і є однією із складних проблем, що обумовлено неоднозначністю в розумінні сутності переживань, їх ролі в житті людини, так і пошуком адекватних методів та умов їх дослідження. Переживання, як зазначає С.Д. Максименко, - це центральний компонент внутрішнього світу особистості [1]. Існує декілька підходів щодо розуміння переживання. Традиційно переживання трактується як синонім емоційної реакції. Воно розуміється і як процес активного діяльнісного подолання, проживання особистістю якихось несприятливих ситуацій. Процес переживання являє собою репрезентації свідомості того, що відбувається в оточуючому світі, або в біологічному тілі, або «всередині» самої особистості. Переживання може розглядається як своєрідний місток, який зв'язує неусвідомлені й усвідомлювані процеси. Переживання за С.Д. Максименко, виникають «на стиках» трьох світів особистості: перший світ - це «внутрішнє буття», сутнісне, смислове; другий світ - це «зовнішнє буття», вигляд, лик, поведінка особистості; третій світ - це зовнішній світ, простір буття. Вираження організовує переживання, вперше дає йому форму і визначеність спрямування, воно породжує переживання, формує його. Переживання є постійно в русі, в динаміці, являє собою постійне становлення і тому не може бути структурою. «Двоїстість» переживання означає неможливість дослідження його в традиційному експериментальному дослідженні. Повне злиття переживання з особистістю не дозволяє виокремити його, навіть, заради аналізу. Переживання виникає саме тоді, коли зовнішній світ становиться світом навколо. Результатом втілення людини є її твір. «Твір» - це все те, що залишає навколо себе і після себе людина. Тобто, втілення являє собою творчість. Творчість є способом існування переживання, котре цим втіленням породжується. Структура переживання може складатися із трьох складових - почуття, розуміння, дії. Переживання - це психологічне явище, в якому в єдиному життєвому акті зливаються всі складові. Коли виникає цілісність, то вона потім так і існує, її розікласти на елементи не можливо, бо втрачаються її суттєві характеристики. Переживання в житті людини є специфічним психологічним засобом побудови вищих психічних функцій оволодіння своїм внутрішнім світом, поведінкою.

Висновки. Дослідження переживань суб'єктів учіння в навчальній творчості можливе в специфічних ситуаціях, коли моделюються «світ навколо мене», в навчальній ситуації, що являє собою модифікацію генетико-моделюючого методу. Фіксування переживання можливо опосередковано через втілення суб'єкта учіння в специфічних продуктах і процесах творчого вираження в учінні. Переживання - центральний компонент внутрішнього світу суб'єкта учіння, який існує в процесі вираження - втілення в навчальній творчості та являє собою специфічний психологічний засіб творчого розвитку.

Література

•1.     Максименко С.Д. Структура особистості / Практична психологія та соціальна робота. - 2007. - № 1 (94). - С. 1-13.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>