XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кравченко Н.І., ст. Овчарова Е., Глотова О. ДО ПИТАННЯ ПРО КАДРОВУ ПОЛІТИКУ В УПРАВЛІННІ В УМОВАХ РИНКУ. (ДЕЯКІ АСПЕКТИ)

Ст. викл. Кравченко Н.І., ст. Овчарова Е., Глотова О.
Автомобільно-дорожній інститут ДонНТУ

ДО ПИТАННЯ ПРО КАДРОВУ ПОЛІТИКУ В УПРАВЛІННІ В УМОВАХ РИНКУ. (ДЕЯКІ АСПЕКТИ)

В умовах модернізації сучасного українського суспільства під впливом системних ринкових перетворень особливу актуальність набуває проблема кадрової політики в управлінні організаціями. Робота сучасної організації на всіх рівнях залежить від багатьох об’єктивних і суб’єктивних факторів. Суб’єктивний фактор – це люди зі своєю свідомою планомірною організованою діяльністю. Кадри – це фахівці, спеціалісти, робітники кваліфіковані і некваліфіковані.
В літературі з соціології управління менеджменту накопичений певний досвід по вивченню проблеми кадрової політики працями насамперед Г.Щокіна, О. Волгіна, Р. Піленцо, В. Ковальчука, А. Тепліцького та інших дослідників. Але таких праць недостатньо, тим паче що соціологія управління досить інтенсивно розвивається в Україні лише останні 30 років, а сам перехід до ринкової економіки займає і того менше часу. Тому означена проблема потребує подальшої розробки.
В статті переслідується мета: спираючись на досвід, який є в сучасній літературі, привернути увагу дослідників до деяких аспектів проблеми, розробки яких очікує не тільки теорія, але й практика управління.
Кадрова політика – це підбір, розставлення кадрів у трудовому процесі адекватно рішенню поставлених завдань, а також управління персоналом, його поведінкою.
Кадрова політика – один з найважливіших інструментів дії на всі процеси, що відбуваються в колективі, в тому числі на розвиток економіки країни.
Ефективна кадрова політика сприяє вирішенню багатьох господарчих питань. Робота з персоналом в сучасних умовах має не тільки організаційно-адміністративне, але й широке соціально-економічне значення.
Закони ринку пред’являють підвищені вимоги до керівників фірм, компаній, підприємств, до виробників, тому що зумовлюють динамізм комерційної діяльності всіх структур і організацій і потребують від них динамічної адекватної перебудови своєї індивідуальної поведінки: тут і швидке реагування на зміну структури підприємства, на зміну попиту-пропозиції і боротьба за споживача, клієнта і т.і. Кон’юнктура ринку породжує жорстку конкуренцію на всіх рівнях: від руху фінансів, капіталів, промисловості до боротьби за якість і професіоналізм працівників.
І персонал фірми, компанії, підприємства повинні адаптуватись до цих умов, а кадрову політику керівництва треба орієнтувати на підвищення конкурентоспроможності персоналу організації. На вирішення цього завдання, одного з самих важливих в умовах ринкової економіки, як раз і повинна бути спрямована кадрова політика.
Тому можна підтримати існуючу в літературі думку щодо створення в компаніях і фірмах спеціальних служб управління персоналом. Серед їх функцій можна назвати: вивчення ринку праці та ситуації на ньому, а також прогнозування ринку праці, вивчення кадрів своєї організації та планування розвитку персоналу на перспективу, навчання кадрів підвищення кваліфікації та перекваліфікації, управління поведінкою робітників і т.і.
Багато що в кадровій політиці залежить від керівника. Від нього потрібне урахування мотивів до праці, соціально-психологічних закономірностей, міжособистісних відносин, стіль і культура управління. Важливо за основу кадрової політики брати повагу до особистості працівника і культуру та етику ділового спілкування. Все це обумовлює надійність, престиж та діловий стіль управлінської діяльності в організації.
Особливе значення мають стимулювання високоякісної праці та співробітництво на основі взаємної довіри. Саме ці вимоги впроваджуються в практику реального управління в Японії, де приділяють дуже велику увагу людському фактору в сфері праці, так що кадрова політика виходить за межі певної фірми, маючи довгострокову орієнтацію і призводить до виникнення трудових династій коли батьки, їх діти, діти цих дітей працюють в тих же самих фірмах. Це дуже характерно для кадрової політики відомих японських фірм, як «Міцуї», «Міцубіші», «Мацусіта» та інші. Тому саме Японія демонструє всьому світу найліпшу організацію і найвищу продуктивність праці.
Ефективність кадрової політики в управлінні підприємствами та фірмами позначається на успішності праці, тобто насамперед на соціально-економічних показниках, а також на рівні задоволеності робітників своєю працею і морально-психологічною атмосферою в колективі. Для цього необхідна підготовка і перепідготовка кадрів керівників для придбання і збагачення знань у сфері економіки, менеджменту, маркетингу, для формування навичок, умінь керування людьми, а отже розробка і наявність відповідних програм. Вони повинні бути розраховані на історичну перспективу розвитку підприємства, галузі виробництва, а розробка таких програм – систематично і дуже оперативною відповідно умовам, які від впливом ринкових законів змінюється дуже швидко.
Саме тоді кадрова політика буде задовольняти потреби часу.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>