XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кравченко О.О. ГРОШОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА ДОГОВОРОМ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ У РОЗСТРОЧКУ

студент V курсу юридичного факультету Кравченко О.О.

Національний університет державної податкової служби України

ГРОШОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗА ДОГОВОРОМ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ У РОЗСТРОЧКУ

Особливістю договору купівлі-продажу товарів у розстрочку є те, що йому притаманний грошовий характер. Тобто після укладення даного договору у виконанні обов'язків покупцем основну роль відіграють гроші, зобов'язання, які виникають за цим договором є грошовими. Центральним поняттям зобов'язального правовідношення є дія боржника, що є суттю зобов'язання. Розібравшись в особливостях таких зобов'язань, їх природі, є змога зрозуміти в суть самого договору, його умови та особливості.

 На думку І.М. Осадчого, поняття грошового зобов'язання охоплює два інших поняття, перше з яких - гроші, друге, відповідно, - зобов'язання. Таким чином, розкрити поняття «грошового зобов'язання» неможливо без достатнього уявлення про гроші та зобов'язання в цивільному праві.

Грошові зобов'язання є різновидом зобов'язань у приватному праві і співвідносяться, як частина та ціле. Таким чином усе, що стосується зобов'язань у приватному праві, справедливо належить й до грошових зобов'язань. Грошові зобов'язання мають свій характер та відмінності, що виділяють їх із системи інших зобов'язань у приватному праві.

З усього різноманіття визначень у сучасній правовій літературі можна підсумувати, що зобов'язання в приватному праві полягає в обов'язку однієї сторони виконати певні дії або утриматися від них і, відповідно, іншої - вимагати таких дій або утримання від них. Грошове зобов'язання виникає з приводу грошей, а точніше - з приводу права власності на гроші. Іншою справою є об'єкт зобов'язання, тобто те, на що воно направлене і, відповідно, спрямовує своє примушення. Обов'язок за грошовим зобов'язанням полягає в наданні певної суми грошей боржником кредиторові або утримання від дій, які б завадили кредиторові отримати належні йому кошти [1, с. 25-26].

О.П. Подцерковний вважає, що грошове зобов'язання може бути представлено як врегульоване нормами різних галузей права відносне відношення формального характеру, що опосередковує переміщення легального платіжного засобу в майнових відносинах, в межах яких учасники наділені взаємними правами і обов'язками активного характеру з приймання-передачі визначеної, або такої, що може бути визначена суми грошей [2, с. 30].

Розуміти грошові зобов'язання за договором купівлі-продажу товарів у розстрочку потрібно з позиції як господарських так і цивільно-правових відносин. Таке бачення цих зобов'язань спричинено особливим колом сторін, з однієї сторони яких виступає фізична особа, а з іншої - господарюючий суб'єкт. Розуміння таких зобов'язань дасть змогу більш чітко зрозуміти особливості відносин за таким договором. Аналіз дій сторін договору купівлі-продажу у розстрочку як дій, що виникають у зв'язку із грошовим зобов'язанням надасть змогу простежити правові наслідки тих дій, які будуть здійснені внаслідок такого грошового зобов'язання - виконання умов договору або настання негативних наслідків, пов'язаних з невиконанням грошового зобов'язання. Договір, що в своїй основі має притаманні різним галузям права особливості, повинен розглядатися з врахуванням цих особливостей. Проведення змін в правовій регламентації договору купівлі-продажу товарів у розстрочку з врахуванням особливостей сфери його застосування та економічної ситуації є важливим заходом для того, щоб торгівля на виплат стала прозорою і були усунуті усі підводні камені в процесі виконання договору.

Література:

1. Грошові зобов'язання у міжнародному приватному праві / І.М. Осадчий. - К.: Юстиніан, 2009. - 168 с. Бібліогр.: с. 156-165

2. Подцерковний О.П. Грошові зобов'язання господарського характеру: проблеми теорії і практики. - Видання друге. - К.: «Юстиніан», 2007. - 424 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>